OSMANLI OLMASAYDI YAHUDİLERİN HALİ NİCE OLURDU!

   Sultan Mehmed Vahdeddin’in ülkeden ayrılışından iki yıl sonra, 4 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir kanunla Hilafet makamı da kaldırılır ve Osmanlı Hanedanına mensub bütün fertlerin vatandaşlıklarının düşürülüp, sınır dışına çıkarılmasına karar verilir. Asırlarca bu ülkeyi adilane idare etmiş Osmanoğulları’na bir an önce vatanı terk etmeleri için 10 gün gibi çok kısa bir süre verilir. Fakat yeni yönetimin bu kadar beklemeyede tahammülü yoktur.

   Bu insafsız kanunun kabul edildiği gece, daha resmi gazetede yayınlanmadan, İstanbul Valisi Haydar Bey ve Emniyet Müdür Sadeddin bey, Vahdeddin’den sonra halife seçilen Abdulmecid Efendi’yi yakınlarından bir kaç kişiyi de yanına alarak bir kaç saat içinde İstanbul’u terketmeye zorlarlar.Halife Abdulmecid, İstanbul’dan otomobille Çatalcaya götürülüp, oradan İstanbul’dan gelen trene bindirilir. Bundaki maksat da, halkın durumu haber alıp trenin yolunu kesmesi ve Abdulmecid Efendi’nin yurt dışına çıkarılmasını engellemeri korkusudur. Hadisenin bundan sonraki dramatik gelişimini Abdul Mecid Efendi’nin hususi katibi Nigar Bey’in hatıralarından takip edelim:

   “Rumeli Demiryoları Şirketi’nin oradaki amiri meğer bir Musevi vatandaşımızmış. Efendimiz ve ailesi azasının dinlenmelerine elverişli başka bir yer bulunmadığı için, üst dairesini böyle habersiz gelen yüksek misafirlerinin hizmetine tahsis etti. Çoluk çocuğuyla İ’zaz ve ikramlara koyuldu.İçten gelen bu saygı, sevgi ve yardımlara Efendimiz tarafından takdirle teşekkür ettiğimiz zamanda; ”Osmanlı hanedanı Türkiye yahudilerinin velinimetidir. Atalarımız İspanya’dan sürüldükleri, kendilerini koruyacak bir ülke aradıkları zaman, onları yok olmaktan kurtardılar, devletlerinin gölgesinde tekrar can, mal ve ırz emniyetine, din, dil hürriyetine kavuşturdular. Onlara bu kara günlerinde elimizden geldiği kadar hizmet etmek bizim için vicdan borcudur” dedi ve gözlerimizi yaşarttı.”
   Ancak Yahudiler dünyanın en nankör milletidir. İyiliğin kadr-u kıymetini bilmezler. vefa diye bir kelime lügatlerinde yoktur. Menfaatleri için yapmayacakları şey yoktur. Osmanlıyı da yıkan Yahudiler değil miydi?
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ