YAHUDİLER….

Önce öz peygamberine ihanet eden, Tevhid bayraktarı Resul “Tur-u Sina”ya çıkınca altından bir buzağı yapıp ona tapmaya başlayan ve peygamber lanetine uğrayan,
onlar…

Böylece, nebiler beşiği, üstün ırk İsrail oğulları içinden kopup fesad ve hıyanet madeni yeni bir kavim halinde dölleşen, asıl yahudiyi mayalandıran , artık hep öyle devam eden ve insanlığın başına bela kesilen, onlar…

İçinden yetişmiş ve yeni ölçülerle gelmiş İsa Peygamberi dinsizlikle suçlayan, Roma’lılara gammazlayan ve Romalı askerlere kimi tutuklayacağını göstermek için, Havariler meclisinde onu yanağından öpmeye kadar alçalan (Yuda Şemum), onlar…

Derken babasız hak peygamber Hazreti İsa’nın dinini içinden tahrif eden, yeni peygamberi Allah’ın oğlu diye gösteren, “baba-oğul-Ruhu-l kudüs” küfrünü icad eden, (Sen Pol), onlar…

Dünyanın her tarafına yayılıp kene sessizliği ve sinsiliği içinde kanını emdiği her yerden atılan, sonunda İspanya’dan kovulan, sırtında ucu kurşunlu kamçıların iziyle Osmanlı’nın  kapısını çalan, karalar ve denizlerin haşmetli imparatoru Kanuni Sultan Süleyman’ın lütfu ve merhameti sayesinde yurdumuza sızan,
En kısa zamanda Türk iktisadi hayatına hakim olan (Yasef Nasıs), hatta bir kızını Kanuni’nin oğluna nikah ettirmeye kadar başaran (Nurbanu Sultan), derken Osmanlı tarihi boyunca yeniçeri fesadının baş amili “züyüf akçe-hileli para” marifetini yürüten , onlar…

Öbür tarafdan da, Türk vatanının ne habis fesad ve hıyanet merkezi Selanik’ten kalkarak güya İslamı kabul etmiş bir kafile halinde (dönmeler) Edirne ve İstanbul’a gelen ve bizi yahudi hüviyetiyle törpüleyişini birde müslüman sıfatına bürülü olarak tecrübeye kalkan (Sabatay, sevi), onlar…
Fransız ihtilalinde, perde arkası en büyük rolü oynayan, ilk (enflasyon) parası (asinya)yı çıkartıp ihtilalin iktisadi muvazenesini allak bullak eden, neticede bir yandan krallık, öbür yandan inkilap Fransa’sını, yani sadece Fransa’yı batırmak emelini besleyen, onlar…

İkinci Abdülhamid devrinde İslam dünyasının merkez noktalarından birine çivi çakmak için Filistin’de küçük bir toprak isteyen, buna karşılık Türkiye’nin bütün dış borçlarını , (Düyun-u Umumiyeyi) ödemek teklifinde bulunan, Fakat Ulu Hakan tarfından nefretle reddedilen, nihayet yüce hükümdarı İttihad ve terakki komitecilerine düşürten, onlar…

Dünyada ilk defa parayı ve şişkin sermayeyi icad eden (kapitalizma), sonra (Kral Marks) marifetiyle onu tahrip eden, 1917 Komünist ihtilalinde güdücüler arası yer alan (Troçki, Zinvoyef vesaire), peşinden dünya çapında bir yahudi filozof (Hanri Bergson)a tahrip aletini tahrip ettiren, netice olarak nerede ve hangi mezheb varsa bir tarftan kuran ve bir tarftan yıkan, yani kendi dışında insanlığı her türlü birlik ve yekparelikten uzaklaştıran , onlar…

Türk Milli Kurtuluş Hareketi Yunanlı’ya karşı zafere ulaşır ulaşmaz, Türkü ve onun şahsında İslamı yok etme azmindeki Batı ülkelerinin üzerimize salldırmasını önlemek  ve göstermelik istiklalimizi sağlamak şartını İslamdan ayrılmamıza ve mukaddesatımızı feda etmemize bağlayan ve bunda muvaffak olan, yine onlar…

Nihayet her yerde planını gerçekleştiren, bu arada Türkiye’de dilediği fuhuş, ahlaksızlık ve iktisadi çöküş iklimini tutturan onlar.

Gizli imparatorluğunun maketi minik İsrail devletini kuran, onunla İslam alemi ve petrol dünyasının en nazik noktasına kazığını kakan onlar.

Arı kovanı hummasıyla çalışan, çabuk seferber olmakta dünyada birinci orduyu meydana getiren, çevresinde en aşağı 20 misli büyük arap alemini iflasa uğratan, hep onlar…

Şu anda kolları karnının altında saklı bir ahtapot gibi bir koluyla Irak, daha öbür kollarıyla da Kuveyt, Hicaz, Mısır ve Libya istikametlerini kollayan, bu rolünün tahakkukuna zemin hazırlamak için bir dünya felaketine muhtaç bulunan, bunun için de Rus-Amerikan rekabetini kızıştıran, kısacası top yekün medeniyetleri eritme yolunda büyücü kazanını durmadan karıştıran, yalnız onlar…

Yin onlar, hep onlar, yalnız onlar…

Ve bu incelikleri kavrayamamak ve içyüzleri görememek bakımından bizde her istismarı yürüten, yine onlar, hep onlar, yalnız onlar, daima onlar….
www.ismailaga.info

PAYLAŞ