VELİLERİN İMTİHANI

   Zamanın alimlerinden yedi kişi bir araya gelip Şeyh İbrahim Düsûki Hazretlerini imtihana karar verdiler. Herbirisi en zor suallerden birer tane hazırlayıp yola çıktılar. Şeyh İbrahim Düsûkî onların bu niyetini Allah’ın bildirmesiyle bilip bir müridini onları yoldan geri çevirmek üzere gönderdi.

   İbrahim Düsûkî’nin müridi yolda kadılarla karşılaşıp nereye gittiklerini sordu. Onlar da meseleyi söylediler. Mürid alimleri dinledikten sonra:

– Buradan geri dönün, dedi. Onlar kendilerini bir anda hiç görmedikleri ve insan cinsinden bir kimsenin bulunmadığı bir mahalde buldular. Orada tam bir sene kaldılar. Bir sene sonra perişan bir hale gelmişlerdi. Başlarına gelen bu halin sebebini anlayıp Allah’a tevbe ettiler.

   Onların bu haline vakıf olan İbrahim Düsûkî Hazretleri, tekrar adamını gönderip o halden kurtarmak istedi. Mürid yanlarına gelip ilm-i zahir ehli olan o alimlere:

– Buradan gidin, dedi.

   Onlar bir de baktılar ki, bir sene evvel ayrıldıkları yer olan Düsûk kasabası civarına gelmişler. Bir sene evvel hazırlamış oldukları sualleri de hatırlarından çıkmıştı. Doğru melûl mahzun İbrahim Düsûkî’nin huzuruna çıktılar. Şeyh İbrahim Düsûkî:

– Hazırladığınız soruları sorun bakalım, dedi. Onlar:

– Bu kadar gösterdiğiniz keramet sizin büyüklüğünüzü anlamamıza yeter, bir de soru sormamıza hacet kalmadı. Şimdi sizden isteğimiz bizi de müridleriniz arasına kabul etmekliğinizdir, diyerek, kusurlarının bağışlanmasını istediler.

   İbrahim Düsûkî Hazretleri onların kusurlarını bağışlayıp müridleri arasına kabul etti.

PAYLAŞ