HAZRETİ AİŞE (RADIYALLAHU ANHA) (2210)

   Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın eşlerinden olan bu temiz validemiz hicretten hemen sonra onunla evlenmiş ve vefatına kadar yaklaşık 10 sene nikahı altında kalmıştır. Bu süre zarfında keskin zekası, ince anlayışlılığı ve ilme olan düşkünlüğü neticesinde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den çok hadis ezberledi ve onları fıkhetti.

   Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2210’a ulaşmıştır.[53] Bunlardan 74 adedini Buhârî ve Müslim ittifaken kitaplarına almıştır. Bu hadislerin çoğunun Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın ev hâline ve diğer sahâbîlerin kendisinin yanında olmadığı anlara taalluk ettiği düşünülürse Aişe validemizin fıkhının genişliği ve dine olan katkısının büyüklüğü anlaşılır. Onun ilminden istifade eden öğrencilerin sayısı, çoğunluğu sahâbe ve tabiînin önde gelenlerinden olmak üzere 211’e ulaşmıştır.

   Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın eşleri içinde en fâkih ve Rasûlullah’a en sevgili olan Aişe (Radıyallahu Anha), hicrî 57 veya 58 yılında 65 yaş civarında iken Medine’de vefat etti ve Cennetü’l-Bâki’ye defnedildi.

   Hazreti Aişe annemizin hayatı başka bir zaman genişçe yazılacağından rivayet ettiği hadislerle ilgili kısaca bilgi verdik.

Allah ondan razı olsun.

PAYLAŞ