HADİS RİVAYET ETMEK

  Binden fazla hadis rivayet eden sahâbîlere denir. Çok hadis rivayet edenler için de kullanılır.    Hadis: Rasûlullah’ın sözleri, fiilleri,…

Devamı HADİS RİVAYET ETMEK

EBU HUREYRE (RADIYALLAHU ANH) (5374)

   İsmi hakkında en çok ihtilaf edilen sahâbîdir. Kendisinin ve babasının isimleri hakkında 40’tan fazla rivayet vardır. Ancak en meşhur…

Devamı EBU HUREYRE (RADIYALLAHU ANH) (5374)

ABDULLAH BİN ÖMER (RADIYALLAHU ANH) (2630)

  Babası Ömer’ül-Fâruk (Radıyallahu Anh), annesi Osman bin Maz’un (Radıyallahu Anh) un kız kardeşi Zeynep’tir. Aynı ana babadan olan kız…

Devamı ABDULLAH BİN ÖMER (RADIYALLAHU ANH) (2630)

ENES BİN MALİK (RADIYALLAHU ANH) (2286)

  Babasının adı Malik olup İslâm’a girmeden müşrik olarak ölmüştür. Annesi ise, kadın sahâbîlerin en hayırlılarından biri olan Ümmü Süleym’dir….

Devamı ENES BİN MALİK (RADIYALLAHU ANH) (2286)

HAZRETİ AİŞE (RADIYALLAHU ANHA) (2210)

   Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın eşlerinden olan bu temiz validemiz hicretten hemen sonra onunla evlenmiş ve vefatına kadar…

Devamı HAZRETİ AİŞE (RADIYALLAHU ANHA) (2210)

ABDULLAH BİN ABBAS (RADIYALLAHU ANH) (1660)

  Babası Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın amcası Abbas bin Abdulmuttalib (Radıyallahu Anh), annesi ise Mü’minlerin Annesi Meymûne (Radıyallahu…

Devamı ABDULLAH BİN ABBAS (RADIYALLAHU ANH) (1660)

CABİR BİN ABDULLAH (RADIYALLAHU ANH) (1540)

  Ashab-ı Kirâm arasında bu isimle üç zât vardır. Burada adı geçen Cabir’in babası Abdullah bin Amr bin Haram (Radıyallahu…

Devamı CABİR BİN ABDULLAH (RADIYALLAHU ANH) (1540)

EBU SAİD EL HUDRİ (RADIYALLAHU ANH) (1170)

    Ebu Said künyesiyle meşhur olan bu sahâbînin adı Sa’d bin Malik’tir. Babası Malik bin Sinan (Radıyallahu Anh) Uhud…

Devamı EBU SAİD EL HUDRİ (RADIYALLAHU ANH) (1170)

ABDULLAH BİN MESUD (RADIYALLAHU ANH) (848)

   Babası Mes’ud bin Ebu Abdurrahman Gafil el-Huzelî olup cahiliye döneminde vefat etmiştir. Annesi ise Ümmü Abd (Radıyallahu Anha) dır….

Devamı ABDULLAH BİN MESUD (RADIYALLAHU ANH) (848)

ABDULLAH BİN AMR BİN AS (RADIYALLAHU ANH) (700)

  Arap’ın en kurnazlarından olan Amr bin As’ın oğlu olan Abdullah, Kureyş kabilesindendir. Künyesi Ebu Muhammed olup annesinin adı Rayta…

Devamı ABDULLAH BİN AMR BİN AS (RADIYALLAHU ANH) (700)

HADİS RAVİLERİ BÖLÜMÜ – KAYNAK ESERLERİ

HADİS RAVİLERİ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLA [1]   Hatîbu’l-Bağdadî (Şerefu Ashâbi’l-Hadis) s.13,15 [2] Buhârî 4096, Müslim 1679/29 [3] Tirmizî 2795, İbni…

Devamı HADİS RAVİLERİ BÖLÜMÜ – KAYNAK ESERLERİ