Kafirlere cehennemden kurtuluş yok!

   Putperestliğe ahlak dini diyenlerin okuması gereken bir hadisi şerif. Puta tapan kafir, bir Peygamber babası da olsa şirk içinde ölmüş ise kurtuluşu yoktur.

   Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurduğunu anlatır:

İbrahim aleyhisselâm kıyamet gününde babası Âzer’le yüzü tozlu ve karanlık bir halde karşı karşıya gelecek ve kendisine:

— Ben sana, bana isyan etme! dememiş miydim? diye soracaktır. Babası da:

— İşte bugün sana isyan etmiyorum, diyecektir. Sonra ibrahim aleyhisselâm:

— Ey Rabbim, sen bana, kıyamet gününde beni mahzun etmeyeceğini vaadetmiştin. Hâlbuki babamın perişanlığından daha büyük bir sıkıntı var mıdır? diyecektir.

Allahü Teâlâ:

— Ben, kâfirlere kesinlikle cenneti haram kıldım, buyuracaktır. Biraz sonra da İbrahim aleyhisselâma şöyle denilecek:

— Ey İbrahim, ayaklarının altına bak, orada ne var?

İbrahim aleyhisselâm ayaklarının altına baktığı zaman, orada ayaklarından tutulup cehenneme atılan kanlar içinde boğazlanmış bir hayvan (ki, bu Âzer’dir) görecektir.

(Buharî)

PAYLAŞ