Skandal “İSLAM’DA REFORM” toplantısı ve Hadis Ayıklama Çalışmaları

   Ali Eren Hocaefendi internette köşesinden kıyısından bilgiler bulunan İslama İhanet toplantısını deşifre etti, okuyanların adeta kanları dondu. İşte Arifan Dergisinde, Ali Eren Hocaefendi’nin toplantıyı deşifre ettiği yazısı:

   Değerli okuyucular!
   Bu makalede “Bu kadarı da olmaz” dedirten şok edici bilgilerle karşılaşacak ve şoke olacaksınız. Baştan uyaralım, hazırlıklı olunda şokunuz çok şiddetli olmasın. İşte hayretten küçük dilinizi yutacağınız o gerçek:

Sene 1994, Aylardan nisan
Yer: Bursa, Gölüferah Oteli…
“Kur’an Vakfı”nın tertiplediği bir toplantı yapılıyor.
Konu: Dinde ıslahat (düzenleme) yapılması

   İslam dini bozuk veya bozulmuş da yahut 1400 senedir hiç düzgün olmamış da bu toplantıdaki zevat düzeltecekmiş.

    Toplantıyı yöneten eski Diyanet İşleri Başkanlarından Süleyman Ateş. Toplantıya katılanlar ise aşağıda bazılarının isimlerini vereceğim Türkiye’nin kalburüstü ilahiyatçıları.

ÜÇGEN ÇİZİP ÜÇE BÖLDÜLER
   Önce tahtaya, sivri ucu yukarıya bakan bir üçgen çiziyorlar. Sonra üçgenin içinde yatayına aralıklarla iki çizgi çizip üçgeni yatayına üçe bölüyorlar.

   En üstteki bölme K yani Kur’an ve Kur’an ilimleri
   İkinci bölme S/ sünnet yani Hadis ve Hadis İlimleri
   En alt bölme F yani Fıkıh ve usül-ü Fıkıh

   Peki, ne yapmak istiyorlar? Yukarıda dediğim gibi (kendilerince) bozuk olan İslam dininde ıslahat (düzeltme) yapmak istiyorlar. İslamı düzeltmeye düzeltecekler de acaba önce bu üçün hangisinden başlasalar?

   Esas ıslahatı kendilerinde, kendi kalplerinde olması icap ettiğinin farkında olmayan bu güruh, ellerine almış satırı, İslamın üç ana maddesi olan Kur’an, hadis ve fıkhı parçalamaya başka bir ifadeyle, yok etmeye azmü cezmü kasdetmişler.
   Kendilerine sorsanız, İslam bozulmuş da kendileri onu orijinal haline getirecekler. Din esas mecrasından çıkmış da bunlar ameliyat edip düzeltecekler.

   Düzeltme kararında hepsi hemfikir de, dedik ya acaba hangisinden başlasalar?
   Bir gurup önce fıkıhtan başlayalım diyor. Bir gurup sünnetten/hadisten, diğer bir gurup da Kur’an’dan başlamak fikrinde.

   Biliyorum, içinizden “Bunlar delirmiş mi?” diyorsunuz. Hayır delirmemişler. Ama bunlarınki hırs. Bu hırsın ne çeşit bir hırs olduğunun ismini de varın siz verin. Birinci guruptan yani önce fıkhı ele alalım diyenlerden başlayalım.

   Bu ilahiyatçıların gayeleri, 1400 senelik usül-i fıkıh/ İslam fıkhının kaidelerini ve bizzat fıkhın kendisini ellerinin arkasıyla itip kendileri yeni bir fıkıh usulü ortaya koymak.

— O toplantıdakiler gibi ilahiyatçı değilse de Mustafa İslamoğlu da aynı şeyleri söylüyor. “yeni bir fıkıh usulü ortaya koymamız lazım” diyor. Bunun manası “İslam fıkhının canına okumamız lazım” demektir. Yine İslamoğlu “başkalarının ürettiği fıkhı tüketmektense kendimiz fıkıh üretmeliyiz” diyor. Başkaları dediği dört mezheb imamları… (Ali Eren Hoca bu kısmın devamında İslamoğlu’nun çorap üzerine mesh verilmesine cevaz vermesini örnek gösteriyor)

HADİSLERİ HALLETMEK
   Diğer bir gurup ise önce sünneti halletmek düşüncesinde. Diyorlar ki: “hadislerin sahih/doğru zannedilenleri bile şüpheli. Akla, maslahata hatta (haşa, yüz bin kere haşa) Kur’an’a uymayanı var. Sonra, uyulması gerekn sünnetle, gerekmeyeni de ayırmak lazım.”

   Değerli okuyucular! Sünnet Peygamber yolu demek. Sünnet, Peygamberimizin yaşayışının topyeküni smidir. O toplantıdaki pek bilgiç ilahiyatçılar sayesinde, sünnetin yani Peygamberimizin, yaşayışının akla, maslahata ve Kur’ana uymayanı da olmadığını öğreniyoruz.(Haşa)

   Siz ne derseniz deyin, onlar karar vermişler bir kere. Kendi sakim düşüncelerine göre  akla, maslahata ve Kur’an’a uymadığını zannettikleri hadisleri ayıklayacaklarmış….

 

DİYANETİN HADİS TOPLANTISI
   Enteresandır, o toplantıdan aşağı-yukarı 15 sene sonra piyasaya şöyle bir haber düşüyor:
   “Diyanet, kadın haklarına aykırı olan hadisleri diğer hadislerden ayıklayacak. Bunun için 70 kişilik bir ekip kuruldu. Bu ekibin başında da Sayın Mehmet Görmez bulunuyor.”

   Mehmet Görmez o zaman Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı…

   Hadis ayıklama haberinin Türkiye ayağı böyle. Bunun bir de Hıristiyanlar arasında yansıması var. Hıristiyanlara sevinçten göbek attıran haberin özetini verip arkasından anlatacaklarımı anlatayım. Bu mesele hakkındaki haberi mesela İngiliz basını şu başlıkla veriyordu:

TÜRKİYE, İSLAMDA REFORMA HAZIRLANIYOR
   Sonra haberin ayrıntısı geliyor.Kısaltarak vereyim:

ŞERİAT TEMELLERİNİ DEĞİŞTİRİP, İSLAMI BATI DEĞERLERİYLE BAĞDAŞTIRMA ÇALIŞMASI
1- NTVMSNBC.COM’un derlediği habere göre The Guardian gazetesinin “Türkiye İslam’a 21. Yüzyıl yorumu getirmek için çalışıyor” başlığıyla verdiği haberde:
   “… bu hadis çalışmasında şeriat hukukunun temellerinin yeniden yazılması ve Kur’an-ı Kerim’in modern çağa göre yeniden yorumlanmasının hedeflendiği” belirtildi. İslam inancının Batı değerleriyle bağdaştırılmasının da hedefler arasında bulunduğu…

   Haberde “son derece iddialı ve kapsamlı bir çalışma olan bu İslami reform projesinin yıllar alabileceğine” dair görüşlere de yer verildi.

ABD’NİN ETKİSİYLE HAZIRLANMIŞ
2- The Daily Telegraph gazetesi de hadislerin yeniden yorumlanması çalışmasını “devrim niteliğinde” bir çaba olara yorumladı. Gazetenin haberinde, “…Türkiye’de hadislerin bu güne uyarlanmasının, ABD’nin etkisiyle hazırlanmış… olabileceği” yolundaki görüşlere de dikkat çekildi.

MEHMET GÖRMEZ’İN YORUMU
3- Financial Times ilgili haberinde şöyle diyordu: “Hadislere yeniden yorumlama.” Financial Times gazetesinin, Ankara temsilcisi Vincent Boland’ın imzasını taşıyan haber de, “Peygambere yeni bakış çalışması sona yaklaşıyor. Başlığını taşıyor.

   Projenin İslam dünyasında ve batı’da ateşli bir tartışma yaratmasının beklendiğini yazan Boland, şu ifadelere yer verdi:
   “… hadisleri yeniden yorumlamak, uydurma olduğu düşünceleri de atmak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez, yeniden yorumun amacının hadisleri bilimsel ve tarihi anlamda daha doğru ve 21’inci yüzyıl Türk insanına daha uygun hale getirmek olduğunu söylüyor”

   İngiliz uzmanlara göre Diyanetin bu çalışması Hıristiyan dinideki reforma benzer bir çalışma…
   …Diyanet, özellikle kadına yönelik şiddeti eşru gösteren hadislerin tamamının uydurma olduğunu belirtiyor.

HZ. MUHAMMEDİN SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLİYOR
4- BBC’nin başlığı şöyle: “İsalm’da reform yapılıyor.”
   Profesör Görmez, 1400 yıllık hadis külliyatına böylesi cesur bir müdahaleyi, ihtimamlı akademik araştırmayla haklılaştırıyor.”

   BBC yayın kuruluşunun web sitesinde Robert Piggot haberinde “cesur müdahale” ifadesiyle “Gerçekten Hz. Muhammed tarafından söylendiği ispat edilen bazı sözler bile değiştiriliyor ve yeniden yorumlanıyor.” Deniliyor.

   Gerek BBC, gerekse Financial Times’ın haberi yaparken birleştikleri ortak nokta “Türkiye’deki dini yetkililer (Diyanet İşleri Başkanlığı) Muhammed Peygamber’in yaptıkları ve söylediklerinin yeniden yorumlanması çalışmaları tamamlanmaya yakın” cümlesiyle, adeta reform beklentisi içinde olmaları.

BİR KAÇ SORU
   1- Madem bu çeşit bir proje yapılıyor, neden Türkiye kamuoyunun haberi yok?
   2- Müslüman dünyası böylesi önemli bir konuyu neden İngiliz medyasından öğrenmek zorunda kalıyor?
   3- Bu kadar hassas bir konuda danışman olarak niçin Felix Koerner isminde yabancı bir bilim adamı tercih ediliyor?

 ABD: CİHAT VİZYONU TERK EDİLİYOR
   (Anka) RADİKAL 1.6.2008
   ABD Newsweek dergisi cihat vizyonunun artık terkedildini ve İslam’ın yeni bizyonunun Ankara’da şekillendiğini yazdı. İlahiyatçıların yürüttüğü çalışmada hadisler günümüz koşullarında göre yeniden yorumlanacak!

   NEW YORK – Newsweek dergisi son saısında “İslam’ın Yeni Yüzü” başlıklı bir haber analiz yayımladı:
   Entelektüel ve teolojik olarak en iddialı çalışmaların büyük bir kısmı, merkezi Ankara’da olan bir gurup bilginler tarafından yapılıyor.
   Newsweek, projeyi dört yıl önce tasarlayan Devlet Başkanı Mehmet Aydın’ın “Peygamberimizin zamanında hayat çok farklıydı” sözlerine dikkat çektikten sonra buna örnek olarak kadınların tek başlarına seyahat etmesini yasaklayan hadisi verdi.

   Mehmet Görmez, bu hadisin açık olarak belirli bir dönem ve yerin güvenlik koşulları ile ilgili olduğu değerlendirmesini yaptı ve Hazreti Muhammed’in kadınların Yemen’den Mekke’ye kadar tek başlarına yolculuk yapabildiği günlerini özlediğini hatırlattı.

   İslamın ilk üç yüzyılında Yunan, Fars ve Hint kültürleri ile bir etkileşim içinde olduğunu ve her buluşmada İslam’ın bilginlerce yeni koşullara göre yeniden yorumlandığını belirten Görmez: “O dönemde İslam’ı yeniden düşünmekten korkuyorlarmış” dedi.

   (Bu konuda dudak uçuklatan haberlere ulaşmak isteyenler Google’a “Türkiye’de İslamda reform” yazıp tıklasınlar. Karşılarına çıkan başlıklardan mesela İslamda reform gerekli mi? Yazılı yeri açıp okuyabilirler.)
   Bu çalışmaları Mehmet Görmez’e sorunca cevap alamayan Ali Eren Hocaefendi hadis ayıklama çalışmasıyla meydana gelen eserin birkaç cildinin basım aşamasında olduğunu söylüyor.

KURAN-I KERİM’DE HATA VARMIŞ!
   Toplantıda Ankara İlahiyat’ın Profesörlerinden Salih Akdemir şöyle diyor:
   “Kur’an’da da hatalar ve imla bozukluğu var. Hatta ben kısmen tashihe/düzeltmeye başladım. Çok anlam düzelmeleri oluyor.”

   Akdemir, Kur’an’da hatalar olduğunu söyleyecek kadar ileri gidince, Ali Bulaç dayanamıyor ve söz istiyor. Diyor ki:
   “Bu kadarına da pes yani! Kur’an tevatüren nakledilmiş Allah kelamıdır. Onda şüphe, kişiyi dinsizliğe götürür.”

   Süleyman Ateş Ali Bulaç’a müdahale ediyor:
   “Sen sus, senin söz hakkın yok. Ben Kur’an hakkında öyle şeyler biliyorum ki, söylesem yer yerinden oynar.”

TOPLANTIYI ALİ BULAÇ ANLATTI
   Hayrettin Karaman’ın da toplantıda olup hiç itiraz etmediğini, Bekir Topaloğlu’nun laz fıkrası anlattığı belirten Ali Eren Hocaefendi, toplantıyı 2004’de Fırat Kültür Merkezinde Ali Bulaç’tan dinlediğini söylüyor.

   Topkapı Eresin otel’de Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din kurulu Üyesi Halil Altuntaş’ın yanında Bekir Topaloğlu’na toplantıyı teyit ettirip sesini de kayda alan Ali Eren Hocaefendi, Bekir Topaloğlu’nun ilaveten şunu eklediğini anlatıyor:

   O toplantıda Salih Akdemir: “Ben de bir Kur’an yazacağım dedi. Ben de yaz bakalım kim okuyacak dedim.

DEĞERLENDİRME
   Şimdi toplantıya şöyle bir göz atalım. Toplantıyı Diyaloğun baş mimarı Mehmet Aydın organize ediyor, diyalogcu (Yahudi hıristiyanlar cennete girerler fetvasını veren) Hayrettin Karaman ve Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç’da katılıyor. Bu sizce de çok manidar değil mi?
   İşin en ilginç tarafı ise toplantıyı anlatan Ali Bulaç dahil hayrettin karaman ve orada bulunan şahısların hiç itiraz etmemiş olmamaları.

   Yani kıyamete kadar korunacak Kur’an-ı Kerimi, Yüce peygamberin hadislerini ve Fıkhı değiştirelim, baştan yazalım veya oynayalım diyoralar, birisi de kalkıp “Siz ne diyorsunuz? Bu reformdur, ihanettir, hainliktir, Allah’a – Peygambere ve Müslümanlara karşı gelmektir” diyemiyor.

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” “En fazletli cihad, zâlim sultana karşı hakkı söylemektir.” (Kütüb-i Sitte Terc. ve Şerhi, c. 17, s. 538)

Allah’u Teala buyuruyor ki:
“Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değişenler yok mu, işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.” (2/Bakara, 174)

“Allah, kendilerine Kitap verilenlerden, ‘Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz’ diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötü!” (3/Âl-i İmran, 187)

YAZIKLAR OLSUN ALLAH’IN DİNİNİ SATANLARA….

www.ihvanlar.net

________________

ÖNEMLİ NOT: Ankara İlahiyat Profesörü SALİH AKDEMİR BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEREK Ali Bulaç’ın kendisi hakkındaki iddialarının, Bekir Topaloğlu’nun: O toplantıda Salih Akdemir: “Ben de bir Kur’an yazacağım dedi. Ben de yaz bakalım kim okuyacak dedim.” SÖZÜNÜN DOĞRUYU YANSITMADIĞINI VE İFTİRA OLDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİR.

PAYLAŞ