Kurban kesmek için hacca gitmek ve zengin olmak mı gerekir?

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için hacca gitmek şart değildir.

Bir kimsenin kurbanla mükellef olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

Müslüman olmak, akıllı ve buluğa ermiş olmak, hür olmak, nisap miktarı mala sahip olmak ve seferi olmayıp mukim olmak…1

Kurban kesmede nisap, sadaka-i fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslüman kurban kesmek vaciptir. Bu da: Temel ihtiyaçlarının dışında üreyici, artıcı olsun veya olmasın nisap miktarı mala (200 dirhem gümüş veya 20 miskal, 80 gram altın veya bunların karşılığı olan para veya ticaret malı) sahip olmaktır. Bu da fitre nisabı ile aynı olup üzerinden bir yıl geçmesi şartı da aranmaz. Temel ihtiyaçlara ev, normal ev eşyası, binit, meslek aletleri ve benzerleri ile bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bir yıllık geçim masrafları da girer.

Fakir bir kimse kurban kesebilir, kesmesi günah değildir. Kendisine kurban vacip değilken kurban kesen fakir bir kimsenin kurbanı nafile olmuş olur. Bununla birlikte böyle bir kimsenin kurban kesmesi vacip değilken satın alıp kesmesi, onun için bir adak kurbanı gibi olmaktadır görüşü de bulunmaktadır.

dipnot

(1) Alemgir, el- Feteva’l-Hindiyye, 5/293

PAYLAŞ