Bir kadın tek başına hacca gidebilir mi?

Haccın edasının şartlarından birisi de şer’an seferi bir mesafede ikamet eden kadınlar, ister genç, ister yaşlı olsunlar, yanlarında kocaları veya fâsık olmayan akıllı, bülûğ çağına ermiş veya yaklaşmış mahremlerinden birinin bulunmasıdır.

Kadının yanında kocası veya bir mahreminin bulunması şartı, haccın sahih olma şartlarından olmadığı için, kadının yanında kocası veya bir mahremi olmaksızın, tek başına veya diğer kadınlar arasına katılıp yaptığı hac, tahrîmen mekrûh olmakla birlikte sahih olur. Yani kişi üzerinden hac borcu düşmüş olur.

Hacca gidebilmek için, hac dönüşü ayrılmak üzere muvakkat nikah yani geçici evlilik caiz değildir. Çünkü müddeti ister uzun olsun ister kısa olsun, ister malûm olsun ister meçhul olsun muvakkat nikâh bâtıldır.

Bu bakımdan uydurma bir takım nikâhlarla, dini oyuncak haline getirmekten ve gülünç duruma düşmekten sakınmak gerekir.

Her iki durumda da kadının haccı sahih olmakla birlikte kişi büyük bir vebale girmiş olur. Hac borcu üzerinden düşer fakat bir o kadar büyük vebal ve sorumluluğu üstlenir.

PAYLAŞ