Mahmud Efendi Hazretleri PKK hakkında ne buyurdu

   Mahmud Efendi Hazretlerimiz daha önce yaptığı bir sohbetinde Pkk sorununa da değiniyor. Çok önemli tesbitlerde bulunuyor. Ayrıca diyalogculara da ince mesajlar var!

İŞTE BÖLÜM:

   Türkiye bugün kafirlerin fesatlıklarına maruz kalmaktadır. PKK vasıtasıyla bizleri arkadan vuruyorlar. Aleyhimize onlara silah yardımı yapıyorlar, hatta devletin ileri gelenlerine emrediyorlar.:“PKK’yı ellemeyin” Bunlar Türkiyeyi ne kadar ahmak görüyorlar.

   “(Ey Müslümanlar!) İşte siz (kafirlerle dostluk etme hususunda) öyle (hatalı) kimselersiniz ki (aranızda olan akrabalık ve vatandaşlık gibi sebeplerden dolayı) onları (o kafirleri) seversiniz.
Onlar ise (aranızdaki din ayrılığından dolayı) sizi sevmezler. Halbu ki siz kitab (lar) ın hepsine inanırsınız (onlar ise sizin kitabınız olan Kur’an-ı Kerim’e inanmazlar,artık nasıl olurda böyle din düşmanlarınızı seversiniz). Ve (o münafıklar) sizinle karşılaştıklarında ‘inandık’ derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar.
(Habibim! O münafıklara) De ki:” Kininizle ölün” (ölünceye kadar bu kininiz devam etsin, beklediğinizi bulamayın) şüphesiz ki Allah(-u Teala) göğüslerde bulunanı (kalplerdeki her şeyi) hakkıyla bilendir.”

   Sevecek başka kimseyi bulamadınızda Kur’anınıza, peygamberinize inanmayın, sizleri sevmeyen, fesadınıza koşanları mı seviyorsunuz? En büyük avanaklık seni sevmiyeni sevmektir.

   “Eğer size bir iyilik dokunur (nasibolur) sa, (bu) onları üzer. Şayet size bir kötülük isabet eder (başınıza gelirse) onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah-u Teala’dan korkarsanız , onalrın hileleri size hiç bir zarar vermez. Şüpesiz ki Allah(-u Teala) onların yaptıklarını (ilmiyle çepeçevre) kuşatıcıdır.”

   Kafirler bize böylesine düşmanlık ederler de, yine onların yamalarını giyinmekten gurur duyan müslümanlar vardır.
Dünyada, dini islam olmayan bütün ülkeler bizim düşmanımızdır. Bizlere kötülük, hezimet, mağlubiyet gelmesini gözetir dururlar. Bu durum karşısında biz ne yapmalıyız?
    Ayet-i Celile’den anlaşıldığına göre katiyen onları sevmeyen takva sahibi ve sabredeciler olmalıyız. Bu takdirde onların hileleri bize zarar vermez Biiznillah…

www.ismailaga.info

PAYLAŞ