Küstüm demek nikaha zarar verir mi?

Küstüm demek, bir kinayeli lafızdır. Bu sözle, boşama kastedilsiyse, bir talak vaki olur.

Fakat genellikle bu sözle boşama kastedilmez. Kastedilen, gönül kırıklığıdır.

Burada ayrıca önemli olan bir mesele de, kişinin karısına kızıp cinsel ilişkiye girmeyeceğine dair yemin edip yatağını ayırmasıdır. Kişi böyle bir yeminle hanımına dört ay yaklaşmazsa, nikâh ortadan kalkar. Buna “ilâ” denmektedir. İlâ, evliliğin sona ermesine yol açabilen bir yemin türüdür.

 

PAYLAŞ