Hacamatın orucu bozacağını bildiren hadisi şerifin izahı

Evet, hacamatın orucu bozduğu görüşü ve imam arkadaşın sözünü ettiği hacamatın orucu bozduğunu ifade eden senedi sağlam, sahih hadis-i şerif1 de bulunmaktadır.

Bu rivayetin yanısıra Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimizin oruçlu iken hacamat yaptırdığı ve hacamatın orucu bozmadığına dair rivayetler de mevcuttur.

İbnu Abbâs (R.Anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (S.A.V.) ihramlı olduğu halde hacamat oldu. Keza oruçlu iken de hacamat oldu.”2

Ebu Sa’id (R.A.)dan rivayete göre Resulullah (S.A.V.) buyurdular ki: “Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.”3

Alimlere göre hacamatın orucu bozacağını ifade eden hadis nesh olunmuştur. Çünkü Hacamatın orucu bozmayacağını ifade eden hadisler diğerinden daha sonra irad olunmuştur.

Hacamatın orucu bozmayacağı görüşündeki alimler bununla birlikte oruçluyu güçsüz ve halsiz düşürecek bir hacamatın/kan aldırmanın mekruh olduğunu belirtmişlerdir. Hatta hacamatın orucu bozacağını ifade eden hadisin zahiri manada değil de kan aldıranın bu hareketiyle orucunu tehlikeye attığı şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtirler.

Şu hadis-i şerif de bu görüşü desteklemektedir:

Hz. Enes (R.A.) anlatıyor: “Biz oruçlunun hacamat olmasını, sâdece bitap düşmesinden korkarak terk ettik.”4

Özetle; hacamat, kan aldırmak orucu bozmaz. Fakat oruçluyu güçsüz bırakacak kadar bir kan aldırma işlemi mekruhtur. En güzeli bu işlemi iftardan sonraya bırakmaktır.

dipnot

(1) Tirmizî, Savm: 60, (774); Ebu Dâvud, Savm: 28, (2367); İbnu Mâce, Savm: 18, (1679, 1680, 1681)
(2) Buharî, Savm: 32, Tıbb: 11; Müslim, Hacc: 87, (1202); Ebu Dâvud, Savm: 29, (2372, 2373); Tirmizî, Savm: 61, (775, 776, 777)
(3) Tirmizî, Savm: 24, (719); Ebû Dâvûd, Savm: 31
(4) Ebu Dâvud, Savm: 29, (2375); Buharî, Savm: 32

PAYLAŞ