Ru’yet imsak vaktine kadar olursa geçerli midir, yoksa akşam ile yatsı arası mı olması gerekiyor?

Hilâlin, güneşin batmasından sonra, güneşin battığı ufukta görülmesi geçerlidir. Zeval vaktinden önce veya sonra görülecek hilal ile o gün ne oruca başlanır, ne de oruçtan çıkılır. Bilâkis bu hilâl bir sonraki geceye ait bulunmuş olur.

Ay ile dünya kendi yörüngelerinde ve güneşin etrafında saatin akrep ve yelkovanlarının dönüşünün tersine bir dönüşle, sağdan sola doğru dönerler. Ay dünyanın etrafında döndüğünden, zaman zaman dünya ile güneşin arasına girer. İşte, Ayın dünya ile güneş arasına girdiği ve dünyaya hiçbir ışık yansıtmadığı ana içtima anı denir. Eğer bu durumda dünya, ay ve güneş aynı doğrultu üzerinde bulunurlarsa güneş tutulması olur. Aynı doğrultuda olmazlarsa, tutulma olmaz.

İçtimâ, daima gündüzleri olur. Ama illa da sabit bir saati yoktur. Yani bir içtima, gündüz her zaman mesela 11.05’de olacaktır, denemez. Her içtimanın saati değişiktir; ancak hangi saatte içtima olacağını önceden tespit etmek mümkündür. Hatta belli bir sabit noktaya göre, içtimanın vuku bulacağı noktayı tespit etmek de mümkündür.

İçtima anının tespiti ve bilinmesi çok önemlidir. Çünkü yeni ayın ilk hilâli, ancak içtimadan sonra görülebilir. Bir kimse içtima olmadan önce hilâli gördüğünü söylerse ya yanılıyordur, ya da yalan söylüyordur. Ve ayın ilk hilâli, daima güneş battıktan sonra, batı ufkunda görülür.

İlk günün hilâli, 8 dk ile 40 dk arasında değişen bir sürede batar. Ay her gün ortalama olarak bir önceki güne göre 50 dakika daha fazla kalır. Ama bu süre, her gün 16 dk. ile 80 dk arasında değişen bir süre eklenerek sağlanır.

PAYLAŞ