Cenazede en ön safta namaz kılmak daha mı sevap?

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiş ve Ebu Hureyre (R.A.) den rivayete göre:

“Erkeklerin en hayırlı, yani en çok sevap alacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır. Kadınların en hayırlı, yani en çok sevap alacağı saf son saf, en az sevap kazanacakları saf ise ilk saftır.”1 buyurmuştur. Sünnet olan safların böyle olmasıdır.

Fakat cenaze namazında en arka saf, cemaatle kılınan diğer namazlardan farklı olarak, sevap bakımından en faziletli saf kabul edilmektedir. Bunun hikmeti olarak şunları ifade edebiliriz:

En ön safın cenaze sahiplerine ve yakınlarına bırakılmasının sağlanması. Arka safta durarak tevazuun gösterilmesi. Çünkü ölüler şefaatçidir ve arka safta duran kimse bu tevazuuyla şefaate daha layıktır. Ayrıca bu şekilde safların birden fazla oluşturulacak olması hasebiyle cenaze namazının kalabalık cemaatçe kılınmasının sağlanması. Çünkü cenaze namazında arzu edilen, safların çokluğudur. İlk saf tercih edilirse, cemaat az olduğu zaman geriye durmak isteyen kişi sayısı çok az olurdu.

Öte yandan, faziletinden dolayı en arka safta duracağım diyerek, gereksiz engellemeler ve tartışmalar yapmak veya yapılmasına sebep olmaktan kaçınılması gerektiği de unutulmamalıdır.

dipnot

(1) Müslim; Salat: 132; Ebû Davud; Salat: 98, Tirmizi; Salat: 166, Nesaî; İmamet: 32, İbn-i Mace; İkame: 52, A.b. Hanbel; No: 10611; 3/3, İbn-i Hibban; Birr ve’l-İhsan: 3; No: 402; 2/127

PAYLAŞ