Cuma Namazına 3 kere üst üste gitmemek

Cuma namazı, şartlarını bulunduran kimselere farz-ı ayındır. Cuma namazının farziyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. İnkârı ise küfürdür.

Dolayısıyla cumanın farz olduğunu inkar etmedikçe, Cuma kılmamayı helal kabul etmedikçe kişinin Cuma namazını bir defa veya peş peşe üç defa kılmamasıyla imanı ve dolayısıyla nikahı gitmez.

Binaenaleyh farziyeti, Kitap, Sünnet ve İcma-ı ümmet ile sabit bulunan Cuma namazını inkâr eden, hafife alan veya küçümseyerek terk eden dinden çıkar. Böyle bir kimsenin imanı gittiği için nikahı da gider.

Konuyla ilgili halk arasında böyle düşünülmesine yol açan hadis-i şerif şöyledir:

Ebû Ca’d Damrî (Radıyallahu Anh)den rivayete göre Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimiz:
“Her kim pek önemsemediği için üç cuma namazını terk ederse, ALLAH onun kalbini mühürler.”1 buyurdu. İbn-i Mace’nin Cabir b. Abdullah (R.A.)den yaptığı diğer bir rivayette:
“Zaruret, şer’i özür olmaksızın” ziyadesi vardır.2

Allah’ın bir kimsenin kalbini mühürlemesinden maksat, onun kalbini katılaştırması ve oraya bir hayrın girmemesidir. Kalbin mühürlenmesi, hayrın ulaşmasını zorlaştıran, engelleyen katılıktır. Demek ki insan fıtratı üst üste üç cuma namazına gelmemeye dayanıklı değildir. Gelmedi mi manevi bağlardan ve dini hassasiyet ve sırrî duygulardan pek çok şey kaybedecektir.

Bazı âlimler kalbin mühürlenme tehdidini üst üste üç cumanın terkine bağlarken, bazıları üst üste olmasa da üç cumanın terkiyle mühürlenmenin olacağını söylemiştir.

Özetle, birçoğumuz bazı kimselerin “Üç cuma namazı kılmayan kâfir olur. Nikâhı düşer. Böyle bir kimsenin cenaze namazı kılınmaz.” dediklerini duyarız. Bu iddialar kesinlikle doğru değildir. Cuma namazının farz olduğuna inanan fakat bu namazı kılmayan kimse kâfir olmaz, nikâhı da düşmez. Ve böyle kimsenin cenaze namazı kılınır. Çünkü müslümandır.

dipnot

(1) Ebû Davûd, Salât:210, No:1052
(2) Ebu Davud, Salat: 204; Tirmizi, Cuma:7; Nesei, Cuma:2-3; İbn Mace, îkame:93

PAYLAŞ