Kategori: DELİLLERİ İLE İBADETLERİMİZ

Namazdan sonra çekilen otuzüçer defa tesbih, hamd ve tekbir

Ebû Hureyre radıyallahu anhü diyor ki:    Muhâcirlerin fakirleri Resûlüllah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki:    Varlıklı (müslüman) lar yüksek derecelere ve sonsuz nîmetlere erişip gittiler. (Çünkü) biz namaz kıldığımız gibi onlar da kılıyorlar ve biz oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. (Ancak) onların fazla malları olduğundan, hac ve umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve sadaka […]

Tahiyyetü'l Mescid namazı

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor:    Sizden biriniz mescide girdiği zaman, iki rek’at namaz kılmadan oturmasın. (Buhârî-Müslim-İbni Mâce-Tirmizî-Nesâî)    Sözlükte tahiyye, selâmlamak demektir. Evlere girerken oturmadan önce selâm verildiği gibi mescide girildiğinde de oturmadan önce iki rek’at tahiyyetü’l-mescid namazı kılmaya mescidi selâmlama denir ve bu mescidin hakkıdır.    Yukarıdaki hadîs-i şerîfin râvisi Ebû Katâde (r.a.) bir gün mescide […]

Kabir Nur Namazı nedir?

Süâl: (Vitir’den sonra oturarak kılınan iki rekat’ın Sünnet’te ve fıkıhda yeri yoktur; gerçekte o, bir bid’attir), deyip, ardından da (bid’ati işleyenler cehennemin köpekleridir)meâlinde hadîs okuyan medya ünlüleri var; ne dersiniz? Hakîkaten, bu iki rekat’ın -iddiâ edildiği gibi- Sünnet’te ve fıkıhda yeri yok mudur, bu bir bid’at midir? Cevâb:Şu sözler ve iddiâ, Sünnet’i ve fıkhı bilmemekten […]

Takke, Sarık, Cübbe, Şalvar Giymek, Sakal Bırakmak

   Yazıya başlamadan önce şunu vurgulayalım: Sarık, cübbe, şalvar ile İslami yükümlülüklerimiz tamam olmayacağı gibi bu sünnetleri terk etmeye bahane de aramamalıdır. Yani kimse: “Sarık sardınca iş bitti mi oluyor” gibi ifadeler ile sarığı hafife almamalıdır. En azından Resulüllah’ın sünnetini ihya edenlere gıbta etmeli, bahane aramak yerine Resulüllah’a benzeyemediği için hayıflanmalıdır. ADET SÜNNET MESELESİ   […]

Cuma Namazına 3 kere üst üste gitmemek

Cuma namazı, şartlarını bulunduran kimselere farz-ı ayındır. Cuma namazının farziyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. İnkârı ise küfürdür. Dolayısıyla cumanın farz olduğunu inkar etmedikçe, Cuma kılmamayı helal kabul etmedikçe kişinin Cuma namazını bir defa veya peş peşe üç defa kılmamasıyla imanı ve dolayısıyla nikahı gitmez. Binaenaleyh farziyeti, Kitap, Sünnet ve İcma-ı ümmet ile […]

Delilleri İle KAZA NAMAZI

Kasten namazı terk etme günahının, kaza ile telâfisinin mümkün olmayacağı, esasen Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu konudaki söz ve uygulamalarının hep mazeret sebebiyle vakti geçirilmiş namazlarla ilgili olduğu düşüncesinden hareketle, bazı kimseler kasten, bile bile terk edilmiş olan namazların kaza edilemeyeceği görüşünde iseler de, başta dört mezhep müctehid ve fakihleri olmak üzere İslâm âlimlerinin […]

Hacet Namazı

Hacet Namazı Nedir? Hacet namazı, herhangi bir ihtiyacı olan kişinin bu ihtiyacının giderilmesini ALLAH Teâlâ’dan dilemeden önce kıldığı namazdır. Hacet Namazının Hükmü Nedir? Hacet namazının hükmü, menduptur.1 Hacet Namazı Sahih midir? Kur’an-ı Kerimde “Sabırla ve namazla ALLAH’tan yardım dileyin”2  “Ey iman edenler sabır ve namaz ile ALLAH’tan yardım isteyin. Çünkü ALLAH muhakkak sabredenlerle beraberdir”3 buyrulur. Müminler […]

Nafile Namaz ve Sünnet yerine Kaza Namazı kılmak

Sünneti terk edip bunun yerine kaza namazı kılmanın, “farz borcu olan bir insan nafile ile uğraşmamalı” türünden nispeten akla yatkın bir gerekçe görülebilir. Ancak ibadetler, aklî yaklaşım ve çıkarmalarla değil, muteber kitaplarımızda belirtilen ölçüler içinde yapılır. Bu mesele ile ilgili fetva aynen şöyledir: Geçmiş yani vaktinde kılınamamış farz namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namazlarla meşgul […]

MUBAREK GECELER -KANDİLLER- BİD’AT DEĞİLDİR

   Bazı reformistler dinimizde olan mukaddesata “bid’at” diyerek karşı çıkmakta, müslümanların önüne set olmaya, sevap ve faziletlerden mahrum bırakmaya çalışmaktadır.    İnkârcıların karşı çıktığı şeylerden biride hicri yıl içerisinde karşımıza çıkan mübarek gecelerdir. Reformistler bu gecelerin dinde yerinin olmadığını iddia ederler ve “kandil Osmanlı’da çıkarılmış bir bid’attir” derler.    Ve derler ki: “Kur’an-ı Kerimde geçmiyor” […]

TESBİH NAMAZININ DİNDEKİ YERİ

   Tesbih namazı, sevabı çok olan (mendup) namazlardan biridir. Arapça bir kelime olan tesbih, Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etme ve ululama manasına gelir. Dört rekat olan bu namazda üçyüz defa “Suhhânallahi velhamdü lillâhi ve la ilâhe illallahu vellalâhu ekber” dendiği için bu adı almıştır.    Tesbih namazının belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her […]