Hanefi olan kişi şafii imama uyabilir mi?

Mezhep farkı, imama uymaya engel değildir. Yeter ki imam olacak kişi, namazın rukün ve şartlarına uysun.

Elbette her müslümanın kendi mezhebindeki imama uyması, en faziletli olanıdır. Bu olmaz ise, bir başka mezhepten imama uymak tek başına kılmaktan daha faziletlidir.

Burada önemli olan şudur: Bir müslüman, kendi mezhebine göre namazı bozacak bir durumun imamda olduğunu görüp bilse, ona uyması sahih olmaz. Mesela Bir Hanefi kimsenin, burnundan kan aktığı halde abdestini yenilemeden imamlığa geçen bir Şafi’ye uyması doğru olmaz. Böyle bir şey bilinmiyor ise, hüsnü zan ederek hareket edilir yani imama uyulur.

PAYLAŞ