İmama uyan kişi Fatiha ve sure okunur mu

İmama uyan bir kimse, niyet edip tekbir aldıktan sonra sübhaneke duasını içinden okuyup susar, kıyamda iken başka bir şey okumaz.

Sesli veya sessiz kıraatin bulunduğu namazda kişinin kıraatte bulunması tahrimen mekruhtur. Çünkü imam, cemaate reislik etmektedir. Bu sebeple imamın kıraati cemaatin de kıraati demektir. Nitekim bir hadis-i şerifte:

“Her kim imamla beraber namaz kılarsa, imamın kıraati onun da kıraatidir.”1 buyrulmuştur.

dipnot

(1) İbn-i Mace; İkame:13; No:850; 1/277, A. b. Hanbel; No:14233; 3/339, Darakutni; Salat; No:1; 1/323

PAYLAŞ