ŞİFA-İ ŞERİF TERCÜMESİ ÇIKTI HEM ARAPÇA HEM TÜRKÇE

   Bazı hoca geçinenler, Sevgili Peygamberimizin faziletlerini inkar emekte ve bizim gibi bir insan olduğunu savunmaktadırlar. Sırf peygamberimizin faziletlerini inkar etmek, kendince derecesini düşürmek, noksanlık atfetmek için kitap bile yazmışlardır (Mustafa İslamoğlu – Üç Muhammed kitabı) Abdülaziz bayındır ve benzerleri fırsatını buldukça akla hayale gelmeyen söylemlerle adeta Peygamberimize savaş açmış durumdadırlar. (Onlar Peygamberimizi tenkıs ederken çekinmiyor da biz isim verirken mi çekineceğiz)

   İşte bu noktada Kadı İyaz Hazretleri’nin Şifa-i Şerif kitabı çok büyük bir eser olduğunu ortaya koyuyor. O mübarek, seneler önce kendi devrinde ve sonradan gelecek Peygamber düşmanlarına cevap vermek için kaynağı ile, senedi ile öyle bir kitap yazmış ki, okuyan Müslümanın sevgisi ve muhabbeti ve ittibası ziyadeleşsin, bid’atçi reformistlerin dilleri lal olsun.

Şifa-i Şerif Hakkında:
   Şifa-i Şerif, sahasında telif edilenlerin en mükemmeli olduğunda alimlerin ittifakı vardır. Bu eser, kadı Iyaz’ın en önemli eseridir. Kendisi, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisini tanıtmak, ümmete O’nu sevdirmek için bu eseri telif etmiştir. Aynı zamanda bu eseriyle bir çok konuyu inceleyip muhaliflere gerekli cevapları da vermiştir.
Gerçekten bu eser, müslümanın Peygamberimize karşı olan sevgisini kalplere iyice yerleştirmektedir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öğrendiklerimizi çoğalttıkça, O’na karşı olan sevgimiz de çoğalmaktadır. Bu eserde zikredilen bir çok kıssa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in özel hallerini beyan etmekle birlikte, O’nun vasıflarını da teferruatıyla açıklamak-tadır. Hakkında bu kadar malumat beyan edilen başka bir Zat, alemde mev-cut değildir.
Müellif kadı Iyaz (r.aleyh) eserinde konuların evvelinde ayeti kerimeler ve hadisi şerifler zikretmiştir. Bunlarla zikredeceği konulara delil getirmiş olur. Ayrıca müfessirlerin açıklamalarını da zikrederek ayetlere nasıl mana verilmesi gerektiğini de tenbih etmiş olmaktadır.
   Eserinde, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) özel hallerinden bir çok inceliği de zikretmektedir. Bunların ravilerini de zikrederek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Müslümanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilgilerini ve muhabbetlerini kuvvetlendirmektedir. Bu eserin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. Zira inkarcıların şüphe sokmaya çalıştığı bir çok konuyu Kadı Iyaz delilleriyle net bir şekilde zikretmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şanının yüceliğini ortaya koymuştur. Artık şüphelenenlerin, nifak ehli sapık kimseler olduğu açığa çıkmıştır. 
Aliyyul Kâri derki: Şifa kitabı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şemaili (sureti ve ahlakı) hakkında yazılanların en mücmel ve yeterli olanıdır.

   Kitap, Ali Kara Hocaefendi’nin titiz çalışmaları ve büyük gayretleri ile çok başarılı bir şekilde tercüme edildi.

   Kitap, BEYZADE PRODÜKSİYON’dan çıkıyor. ARİFAN KİTAPEVİ‘nin internet sitesinden de temin edilebiliyor. 

www.ismailaga.info
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=mVnCbsBKaPM?rel=0&w=420&h=315]

PAYLAŞ
Etiketler