Kategori: İLİM

Mütevâtir ve Âhâd Hadis ne demektir? ve Hükümleri nelerdir?

(Mütevâtir, Âhâd, Sahîh, Hasen ve Zayıf Hadisler) İslamî ilimlerin oluşum ve gelişimi gözden geçirildiğinde, Hz. Peygamber Efendimiz’in sünnetiyle ilgili çalışmaların başlıca iki alanda temerküz ettiğini söylemek mümkündür. Bunlar sünneti tespit ve muhafaza çalışmaları ile mevcut sünnet birikimini anlama, yorumlama ve hayatın muhtelif alanlarına tatbik çalışmalarıdır. Sünneti tespit ve muhafaza çalışmaları, muhaddislerin öncülüğünde İslam’ın ilk yıllarından […]

İlim Öğrenmekten Seni Alıkoyan Nedir?

   Arkadaşlar, Mevla Teala zenginliği istediğine, ilmi ise isteyene vereceğini vaad etti. Yani ilim istemek ve gayretle elde edilir. Bunun en temiz ve güzel örneklerinden biri de şudur: Gayet meşhur bir söz olan “Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım” sözünün niçin söylendiği ile alâkalı olarak şöyle bir kıssa nakledilir:    Ebû Abdullah el–Müştehir Hazretleri, aslen […]

Medreseler Kaliteyi Yükseltmeli

   Dün rutubetli bodrum katlarında, pencerelerine branda çekilmiş karanlık dairelerde Kur’an ve Arapça ilimlerinin öğrenildiği medreseler bu gün bir cumhurbaşkanının ağzından övülüyorsa ve devasa binalarda, en yeni tekniklere sahip medreseler yapılıyorsa Allah’a ne kadar şükretsek azdır.    Bu noktada medreselerin günümüze kadar gelmesine vesile olan başta Mahmud Efendi hazretlerine, Tillo’daki ilim erbabına ve çok büyük sıkıntılar […]

Kur'an'ı Anlamak İstiyorum / Kur'an'ı nasıl anlarım?

 Kur’an… Allah’ın insanlara kıyamete kadar kendi varlığını hissettireceği yüce ve son mesajı, insanlığın kurtuluşu… Bu ilahi kelamı anlamak, Rabbimizle olan bağlantımızı kuvvetlendirmek, O’nun emrettiği gibi yaşamak istiyoruz.    Bu noktada yapılan telkin ve çağrılar neticesinde Kur’an’ı anlamaya karar verdik. Bunun için önümüzde üç yol var 1- Sadece bir çeviriden ibaret olan MEALini okumak. 2- Ayetin ne için indiğini, ne beyan […]

Kur'an-ı Kerim'in Tanımı

تعريف القرآن الكريم : هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله علية وسلم المعجز بلفظه ومعناه والمتعبد بتلاوته المنقول الينا بطريق التواتر و المكتوب فى المصاحف من سورة الفاتحة الى سورة الناس    Kur’an, Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve sellem)e vahiyle indirilen, tevatürle nakledilen, mushaflarda yazılan, tilavetiyle ibadet edilen, bir suresinin (bile […]

Geçmişten Günümüze Temel ve Önemli Hanefi-Maturidi Kelam Kitapları

Geçmişten Günümüze Temel ve Önemli Hanefi-Maturidi Kelam Kitapları; 1-Kitabut Tevhid-eş Şeyhül İmam Alemül Hüda Ebu Mansur el Maturidi(Matbu’) 2-Cümeli Usulid Din ve Şerhi(Matbu)-eş Şeyhül İmam Ebu Seleme es Semerkandi ve eş Şeyhül İmam Yahya 3-et Temhid fi Beyanit Tevhid(Tez)-eş Şeyhül İmam Ebu Şekur es Salimî 4-Usulud Din(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Sadrul İslam Ebul Yüsr el Pezdevi […]

Dünyanın Yaşayan En Zeki İnsanı: Muhammed Said Tantavi

   Dünyanın yaşayan en zeki insanları diye Google’da arama yaparken görüyorsunuz ki, kimi satrançta birinci olmuş, kimi daha 4 yaşındayken problem çözüyormuş vs. vs…    Hepsi de gavur… Acaba Müslümanlardan böyle bir insan çıkmıyor mu? Yüzlerce çıkıyor da kim araştıracak, kim bilecek?    Hem gavurlar yaşlandıkları zaman bunadıkları, beyinle irtibatları kesildiği halde Müslüman alimlerde böyle bir […]

Hadis-i Şerif Türleri – Hadislerin Tasnifi

   Hadis inkarcılarının cahilane bir şekilde “Resulüllahın söylediğini nerden bilelim” gibi yorumlarla kabul etmediği hadis-i şerifler Peygamberimize en yakın zaman diliminde çok titiz bir çalışmayla elekten geçirilmiş, tasnif edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Hadis başlı başına bir ilim dalıyken cahillerin inkarıyla yok olacak da değildir.  1- Hadis-i mürsel: Sahabe-i kiramın ismi söylenmeyip, Tabiinden birinin doğruca, […]

İlahiyat ve Başlangıçta Ehli Sünnet Meal, Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, Akaid kitap Tavsiyesi

Kitapları kapak resimleriyle video çalışması yaptık… İlahiyat Öğrencilerine ve temel eserlerden ne önerirsiniz diyenlere bir kaç kitap tavsiyesi… AKAİDden İmam Taftazaninin Şerhul Akaid eserini Ömer Nesefi Akaidini okuyabiliriz İLMİHAL olarak BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ FIKIHta ise İbnü’l Emin Muhammed Esad’dan -Fıkıh Usulü El-Hidaye Tercümesi Daha kapsamlı bir eser istiyorsak Delilleriyle Hanefi Fıkhını bizlere sindiren Mebsud eseri […]