Bayram Hoca’nın: “Muhammed Eşittir Allah” sözü ne demektir

“Muhammed Mustafa… O’na ben güneş diyemem güneş batar…
Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O’na su diyemem, su durdu mu kokar…
Muhammed Mustafa çok leziz bir yemek diyemem, çünkü yemek durdu mu ekşir…
Muhammed Mustafa’nın müşebbehun bihi (benzeri benzetilebileceği) kimse yoktur.
İmam-ı Rabbanin buyurduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah, bir eti bir kemiği var farklı olarak o kadar…”

Değerli Gönül Dostları!

Bayram Hoca’yı herkes bilir tanır. Tam bir mücahiddir, kitap aşığıdır tevhid aşığıdır, zikir ve namaz aşığıdır. Müslümanların tembelliğinden çok şikayetçi olup din, dil, tarih şuur u vermeye çalışan bir hocamızdı.

Bu sözleri elbette ki şaşkınlığa yol açtı. Ve cemaatimizin ileri gelenleri bu konuda Bayram Hocamızı sorguladı.

Bayram Hoca, o anki duygularını ifade ederken maksadını aşan o sözü anlaşıldığı anlamda değil, başka bir şeyi ifade etmek için söylediğini ifade ederek şöyle dedi:
“Allah Celle Celaluhu’nun benzeri, benzetilebilecek hiçbir varlık olmadığı gibi, Muhammed Mustafa’nın müşebbehün bih yoktur, yani manevi yönden benzetilebileceği hiçbir varlık yoktur. Benzetilememe yönünü ifade etmek isterken zahirde küfür olan bir söz söylemiş oldum. Asıl maksadım bu olmadığı halde maksadını aşan bu sözü söyledim.” diyerek hatalı olduğunu söyleyip hatasından dönmüştür.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ