Emsile-8 Emri Gaib-Nehyi Gaib-Emri Hazır-Nehyi Hazır-Ali Kara HocaPAYLAŞ
Etiketler