İbn-i Teymiyye müşrik mi oldu Ey Vehhabi Selefiler Cevap Verin!

   Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan’da İngilizler tarafından kurdurulan “Vehhabi Selefi” adında bir mezhep var. Vehhabilik tenkit okları ile paramparça olduğundan şimdilerde daha çok selefiyiz diyerek kabuk değiştirmektedirler. Bu mezhebin temeli diğer Müslümanları şirk ile suçlayıp müşrik olduklarını ispat etmeye zorlanmak üzere atılmıştır. İlk kurulduğu zamanda bu vasıtayla Müslümanların kanlarını ve canlarını helal sayarak bir çok katliam ve yağma yapmışlardır. Vehhabilerin zihin yapısını BURADAN okuyabilirsiniz.

   Her şeye bid’at derler. Mesela Vehhabiler minareye bid’at derler ama ezan dahil namaz kıldırmayı bile hoparlör ile yaparlar. Varın bid’at konusundaki hallerini siz anlayın…

   Vehhabiliğin kendisine kurdurulan M. Abdulvehhab ise çoğunlukla İbn-i Temiyye’den etkilenmiştir. Şuan bile vehhabi selefilere göre ibn-i Teymiyye bir şeyhü’l İslam’dır ve mutlak müceddittir.

İBN-İ TEYMİYYE MÜRŞİK OLMUŞ HABERİN VAR MI?
   Gelelim bu konunun can alıcı noktasına. Özellikle tasavvuf erbabını ve saf temiz Müslümanları şirkle suçlayan vehhabi selefilere bakalım, şeyhül İslam’ları olan İbn-i Teymiyye’ye ne diyecekler:

   İbni Teymiyye “Minhacu’s-Sünne’nin” c. 2, s. 29’da “min muvafati sarihi’l makul li sahih el-menkul” bahsinde der ki:

    “Allahü teâlâya bir had (ölçü) olup, ondan başkası miktarını bilmiyor. Haddinin sonu tasav¬vur edilmesi hiçbir kimseye caiz değildir. Ama haddi olduğuna ina¬nacak ve hakkındaki bilgiyi Allahü teâlâya havale edecektir. Allah’ın mekanı için de had vardır. Allah Arş’ının üzerinde, göklerin üstündedir. İşte bu iki durum, O’nun iki haddidir (sınırıdır).”

   İbn-i Teymiyye bu eserinde Allahu Teala’nın arşın ve göklerin üzerinde olduğunu iddia ederek ona mekan isnat ediyor.

   Bu iddia zaten batıldır ancak Kitab-ül Arş isimli eserinde ise şöyle diyor: “Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Resulullaha da yer bırakır

İBN-İ TEYMİYYE MÜŞRİK Mİ? EY SELEFİLER CEVAP VERİN!
   Evet, İbn-i Teymiyye, Allahu Teala’nın kendi yanında Peygamberine yer açtığını iddia ediyor. Yani yüce yaratıcı olan Allah, (kendilerinin devamlı tekrar ettiği nakarat) bir beşer ve insan olan Peygamber için yanında yer bırakmış!

(Arşın züerinde olma ve oturma iddiası zaten batıldır ancak İbn-i Teymiyye’nin iddiasından yola çıkarak soruyoruz)

   Yani eşi, benzeri, naziri, ortağı olmayan Allah (Celle Celaluhu), yarattığı bir insan için kendi yanında yer ayırmış! Peygamberini kendi ile eşit bir yerde otutturacakmış! Yarattığı bir insanla aynı yerde oturacaklarmış!

   Ey selefiler cevap verin!

   İbn-i Teymiyye’de kafir ve müşrik mi?

   Öyle ya, Allah’ın yarattığı bir insan ile aynı yerde oturacaklarını, onun için yanında yer ayırdığını iddia ediyor. Düpedüz bir insanı Allah’ın katına yükseltiyor ve mekan paylaştırıyor. Hani uluhiyetin, rububiyyetin, sıfatların tevhidi nerede kaldı?

   İbn-i Teymiyye’ye göre Allah’ın oturduğu yer var ise orası ilahlık makamı değil midir? Peygamberine yar ayırması demek ilahlık makamında Peygamberine yar ayırması demek olur ki, kendi yarattığı bir insanı ilahlık makamına ortak etmiş olur…

   Ey selefi vehhabiler Bu şirk değil midir? Bunları söyleyen müşrik olmaz mı?

   Hani tevhid aşkınız(!) hani tevhid sevdanız(!) Haydi İbn-i Teymiyye’yi de bir kalemde şirk ile suçlasanıza.. “müşrik” deyiversenize…

VEHHABİ SELEFİLERE SORULAR
   Eğer derseniz ki bu sözler tevile açık sözlerdir, şirk ile hüküm verilemez…

   O zaman biz de deriz ki: “Bunca tasavvuf erbabının yorumlarını alarak anında şirk diyor, söyleyeni ise müşrik ilan ediyorsunuz, bunlar için de tevil gerekmez mi? İbn-i Teymiyye’ye olan insafınız tasavvuf erbabına neden yok?”

   Eğer derseniz ki “Evet, İbn-i Teymiyye de şirk koşmuş ve müşrik olmuştur” o halde artık onun yolu, görüşleri, fikirleri ve size göre ictihadları da batıl olmuş olur. Bu güne kadar takip ettiğiniz bir yolun sapıklıktan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Ve sizlere de tövbe istiğfar ile birlikte inancınızı yeniden tashih etmeniz gerekir. Bundan sonra ondan nakledeceğiniz her sözü “bir müşrikten” nakletmiş, uyduğunuz her görüşü “bir müşriğin” görüşünden ibaret olacaktır.

HER YERDE YAYIN!
   Bu meseleyi özellikle Avupa’da olup vehhabi propagandasına düçar olan kardeşlerimiz ve siz interneti başında olan dava erleri her yerde paylaşınız, yayınız. Batıl bir mezhebin kendi içinde nasıl çelişkiye düştüğünü ve Müslümanları hedef aldıkları şirk oklarının kendilerine nasıl yöneldiğini isbat ediniz.

   Bu sorular karşısında çıkar yol bulamayacaklardır.

   Yabancı dili olan akrdeşlerimiz Almanca, İngilizce ve Fransızca’ya çevirebiliyorlar ise bu meseleyi çevirmeli ve yaymalısınız…

   Gazanız mubarek olsun…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ