Diyanetin ilmihalinde BÜYÜK HATA

   İhvanlar.net sitemizin şuurlu takipçilerinin gözünden artık hiçbir şey kaçmıyor. İşte bir takipçimizin reddiyesi:

   Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının yayınladığı ve bu ilmihalin ilmi müşavere-redaksiyon heyetinde yahudi hristiyan müslüman olmadan cennete girer diye kitap yazan Hayreddin Karaman ve Alİ Bardakoğlu gibi başkanlığı zamanında ehli sünnet dışı işlere müsade veren insanların da bulunduğu 2. ciltlik ilmihalin 2.cildindinde sahife 207 de diyorki

   “Din işleri Yüksek kurulu 17-10-2002 tarihli karar ile kadının şahitliğinin de erkeğin şahitliğine denk olduğu yönünde görüş beyan etmiştir.Bu itibarla nikah akdinde sadece iki kadının şahitliği de geçerlidir.”(s207).
 
   Bu yazıdan öncede bir şeyler yazmış tamamen uydurma. demişki: hanefiler bakara 282 yi yorumlayıp 1 erkek 2 kadın şahit demiş fakat asıl mesele alaniyettir demiş.Bunu da sosyal hayat şartlarından dolayı  yazmışlar, diyanetin kararı ise budur diye noktalamışlar lafı buraya getirmişler.
İşte burada iki kadında şahit olarak nikahta yeterlidir denmek isteniyor ve millet resmen zinaya sürükleniyor.Nikah akdi gibi bir meselede böyle bir hataya düşülüyor. işte bu yanlışı duyurmak lazımdır. Diyanete daha önce bir bildiri mail yoluyla gönderilmiştir fakat ilgilenilmemiştir.Bu duyuruyu yapmak lazımdır.

Delil 1: Şahitlerin iki erkek veya bir erkek iki kadın olması gerekir. Tek şahitle nikâh geçerli olmaz. Çünkü hadiste “Bir velî ve iki adaletli şahit olmadıkça nikâh olmaz.” Buyurulmuştur. (Ebû Dâvud Nikâh,19 , Zeylai 2/2..)
Delil 2 : İmam-ı Muhammedb.Hasan,İmam Malik kanalıyla Ebu Zübeyr el-Mekki’den şöyle rivayet etmiştir: Ömer(radıyallahu Anh)a bir adam ile bir kadın dışında kimsenin şahitlik yapmadığı bir evlilik getirildi de o “Bu,gizli bir evliliktir.Ona izin vermiyorum.Başta söylemiş olsaydım,şimdi sizi recmederdim” dedi [El-Huce3/229]
Delil 3: Yine Muhammed b.Hasan, İbrahim-en-Nehai’den şöyle rivayet etmiştir: Ömer b.Hattab nikahta bir erkek ile iki kadının şahitline izin verdi.İmam-ı Muhammed sonra şöyle dedi: Bizde bu görüşü alıyoruz. Bu, Ebu Hanife’nin de görüşüdür.
Delil 4: İmam-ı Muhammed, İbrahim-en-Nehai’den şöyle rivayet etmiştir :
sadece bir erkek ve bir kadının şahitlik yaptığı bir nikahın tarafları Ömer(radıyallahu Anh)a getirildiğinde:

{هذَا نِكَا حُ السِّرِّ، وَلَأُ جِيزُهُ}

   İşte bu gizli nikahtır,ben bunu caiz görmüyorum” (İmam-ı Malik,el muvatta,no:1960, 3/767) diyerek şahitlerin yeterli olmaması halinde kıyılan nikahı gizli nikah saymıştır.Demek ki şahitlik yeter sayısının en aşağısı olan adede ulaşılsaydı yani bir erkeğin yanında iki kadın şahit bulunsaydı bu nikahı gizli saymayacaktı [Cübbeli Ahmed hoca Nişan ve Nikah ahkamı s.163]

Delil 5: Şahitsiz nikâh sahih olmaz. Mezheplere göre farklıysa da, Hanefi’de, ya iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahit olmazsa nikâh geçersiz olur. Hanefî’de, şahit olarak, âkil ve baliğ Müslüman iki erkek veya bir erkekle iki kadının bulunması lazımdır.[R. Nasıhin, Ni’metül İslam, imam-ı Serahsi el-Mebsut, Mülteka]

Delil 6: (Nikâhın sahih olması için), nikâhları kıyılanların her ikisinin (veya vekillerinin) de birbirinin sözünü işitmeleri ve eğer nikâhlanacak olan kadın müslüman olursa, şahitler; her ikisinin (eş olacakların) sözlerini işitmekle beraber iki mükellef (akil baliğ olmuş) her erkek veya mükellef,bir hür erkek ve iki hürre kadının hazır bulunmaları şart kılındı [Mülteka,c.1,nikah bahsi]

Delil 7:

İLGİLİ FETVALAR (Osmanlı şeyhulislamları)
Zeyd’in, Hind’i Tezevvüc ettiği nikâh meclisinde Zeyd ve Hind’din iaşka ancak Amr hazır olsa, o nikâh sahih olur mu?…
ELCEVAP… Olmaz (zira şart olan iki erkek veya bir erkek iki kadın şahit olarak bulunmamıştır).
[FEYZULLAH ve ALİ EFENDİ FETVALARI., 26]

İki şahit huzurunda olmayan nikâh sahih olur “mu?… ELCEVAP… Olmaz.
[ABDIRRAH1M EFENDİ FETVALARI], C. 1, 153

Zeyd, Hind’i mehir konuşmaksızm şahitler huzurunda nikahlarsa. bu nikâh sahih olur mu?…
ELCEVAP… Olur. [ABDURRAHİM EFENDİ FETVALARI, 153]
Zeyd. Hind’i nikâhla almak istediğinde erkeklerden kimseyi şahit dikmeyip ancak Zeynep ve Haticenin huzurlarında nikâhlasa, Hind, Zeyd’in nikâhlısı olur mu?…
ELCEVAP… Olmaz. [FEYZULLAH EFENDİ FETVALARI, 27]

   Nikâhın sahih olması için iki mükellef erkek veya mükellef bir erkekle ilci kadının hazır bulunması şart olduğundan nikâh sahih olmaz.
Birinci fetvada şahit bir. ikinci fetvada da iki kadın bir erkek menzilinde olduğundan yine bir şâhİt huzurunda nikâhlasa sahih olmaz.
   Bu sahih olmayan nikâhla Zeyd Hind’i fasit olarak nikahladıktan sonra Hind’e üç talak boş ol dese, ve Hind’i Hüllesiz tezevvüç etmesi caiz olur mu?…
ELCEVAP… Olur. [ALİ EFENDİ FETVALARI, 26]

Yukarıda huccet getirilen alimler Osmanlı şeyhulislamlarıdır.
(Aşağıda bakınız.Hayatları)

—ALÎ EFENDİ “Çatalcalı” “rahmetullahiteâlâ aleyh”: Osmânlı Şeyh-ülislâmlarının kırküçüncüsüdür. 1041 de Çatalcada doğdu. Dördüncü Muhammed
hân zemânında, 1084 [m. 1673] de Şeyh-ül-islâm oldu. Onüç sene sonra azl edildi. 1103 [m. 1692] de vefât etdi.(Alî efendi fetvâsı) meşhûrdur. 167, 901.

— FEYZULLAH EFENDİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Erzurumludur.
Şemseddîn-i Tebrîzî soyundandır. Osmânlı şeyh-ul-islâmlarının kırkaltıncısıdır.
Edirnede 1115 [m. 1703] senesinde şehîd edildi. Medrese, kütübhâne, mektebler
yapdırdı. Feyzullah Erzincânî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin (İ’tikâdnâme) kitâbı-
nı türkçeye terceme etmiş 1323 [m. 1905] de vefât etmişdir.

—ABDURRAHİM EFENDİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”:1716 rınOsmanlı şeyhulislamı.İyi bir fıkıh alimi olan Abdurrahim Efendi’nin fetvaları. Feteva-yı Abdürrahim adıyla iki cilt halinde neşredilmiştir.Şer’i-Arfi uygulamaya ait pek çok fetvayı ihtiva eden eser,Osmanlı dönemi fetva mecmualarının önemlilerinden biri kabul edilir.Özel kütüphanesini Fatih Camii’ne vakfeden Abdurrahim Efendi’nin ayrıca Ceridetü’l-feraiz ve Ta’likat Cela’l-Beyzavi adlı iki eseri daha vardır

   Bütün muteber din kitaplarında da şöyle deniyor: Nikâhın sahih olabilmesi için, iki Müslüman erkeğin veya bir erkekle iki kadının şahit olarak bulunmaları şarttır. (El-İhtiyar, Dürr-ül-muhtar, Hidaye, Hindiyye, Dürer, Mecmua-i Zühdiyye, Menahic-ül-ibad, Nimet-i İslam)

Değerli Kardeşimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz..
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ