Günah işleyene değil günaha buzğetmek

   Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir günah görüldüğünde el ile, buna gücü yetmiyorsa dili ile, buna da gücü yetmiyorsa buğzetmesini ancak bunun imanın en düşük derecesi olduğunu buyuruyor. Burada Müslümanların düştüğü bir hata vardır. O da; kişilere buğzetmektir. Bu yanlıştır. Yapılacak olan şey günahına buğzetmek, kişiye dua etmektir.

   “Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür!”(Mücadele 5)

   Buğz; Birisi veya birşey hakkında gizli ve kalbî düşmanlık beslemek, başkasına kin duymak, nefret etmek. Kur’an-ı Kerîm’ de yan anlamda “bağzâ” kelimesi kullanılır.

   Buğz eğer insanlara yapılırsa müslümanlar arasındaki kardeşlik hislerini zayıflatır, gevşekliğe yol açar. İslâm toplumunun çözülmesine neden olur. Halbuki insanlar arasında sevgi ve bağlılığı devam ettirmek esastır. Bu yüzden kişilere değil, yaptıkları fiile buğzedilmeli…

Bu konuda bir de sahabelerin tavrına bakalım…

   Ebu Kilabe rivayet ediyor: Ebu Derda (Radıyallahu anh) günah işlemiş bir adama rastladı. Oradakiler bu günah işleyen adama sövüp sayıyorlardı. Ebüdderda: “Heyy, onu bir kuyuya düşmüş görseniz çıkarmayacak mısınız?” diye seslendi. Onlar:
“Çıkarırdık elbette” dediler. Ebudderda (Radıyallahu anh) “Öyleyse kardeşinize sövmeyin de size sıhhat ve afiyet veren Allah’a hamdedin.” dedi. Ebudderda’nın bu sözü üzerine:
“Ona sen kızmıyor musun?” dediler.
Ebudderda: “Ben onun yaptığı işe kızıyorum. Yaptığını terk ettiği zaman, o yine benim kardeşimdir.” Diye mukabele etti. (İbn Asakir; Kenz’ul-Ummal: 2/174; Hılye: 1/225)

   Buna benzer bir rivayeti ibn-i Mesud (Radıyallahu anh) şöyle anlatıyor: “Bir kardeşinizi günah işlerken gördüğünüz zaman, “Allah’ım ona lanet et, sürüm sürüm süründür” diyerek kardeşinizin aleyhine şeytana yardımcı olmayın, Allah’dan onu düzeltmesini isteyin. Hazreti Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ashabı bizler, ne durumda öleceğini görmeden hiç kimse hakkında bir hükme varmazdık. Eğer iyi amel üzere ölürse iyi bir Müslüman derdik. Kötü amellerde devam ederken ölürse, onun akıbetinden korkardık. (Hılye: 4/205)

   Bir günah işleyen kardeşinizi gördüğünüz zaman günahına buğzedin. Yani mesela Müslüman olarak bildiğiniz bir kardeşiniz içki içiyor. Günah bir fiil. Siz bu fiili benimsememeli, yadırgamalısınız.

   Mesela bizler bazı kişiler için “delalet ehli” diyebiliyoruz ancak şuan ehli sünnete muhalif oldukları için, yanlış itikatlarından dolayı böyle söyleyebiliyoruz. Tövbe ettikleri halde ölürlerse ne mutlu. Ve lakin bunun tövbesi yanlış görüşlerinden döndüklerini insanlara açıklamalarıyla olur. Böyle olduğu halde o kişilere değil yanlış itikatlarına buğzediyoruz ve hidayetleri için dua ediyoruz.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ