Müslümanı korkutmak, korkulu şakalar yapmak

   Bildiğiniz gibi gerek ailemizde olsun gerek arkadaş ortamımızda olsun bazen biraz gülmek, bazen biraz eğlence olsun diye birbirlerimize şaka yaparız. Yaptığımız şaka ile karşımızdaki insanı şekilden şekile sokar, karşısına geçer güleriz. Ancak atladığımız bir nokta var. Belki de yaptığımız şaka “caiz olmayan” bir şaka ve biz günaha giriyor olabiliriz. İşte Ashab-ı Kiram’dan bir kaç misal ve Resulüllah Efendimizin ikazları:

   Akabe biatında ve Bedir savaşında bulunan Ebu Hasan (Radıyallahu anh) anlatıyor: Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber oturuyorduk, içimizden biri kalktı ve gitti. Fakat gider ayakkabılarını unuttu. Birisi onları alıp altına sakladı. Adam tekrar döndü ve:
   “Ayakkabılarım?” dedi. Oradakiler:
   “Görmedik” dediler. Bu sırada adam ayakkabılarını gördü.
   “İşteler ya! Müslüman bir adamı nasıl korkutuyorsunuz öyle” dedi. Bu sefer saklayan adam, Peygamberimize:
   “Ya Resulallah! Şaka olsun diye yaptım” dedi. Peygamber Efendimiz de, iki üç defa:
   “Nasıl olur da bir mü’mini korkutursunuz” diye ikazda bulundu. (Taberani; Ettergib: 4/263; Mecma’uz-Zevaid: 6/253; El-İsabe: 4/43)

   Amir b. Rebia (Radıyallahu anh) den: Bir adam, birinin ayakkabılarını şaka olsun diye sakladı. Bu durum Peygamber Efendimize anlatılınca:
“Şaka yaparak Müslümanları korkutmayınız. Şaka da olsa, bir Müslümanı korkutmak büyük zulümdür.” Buyurdular. (Bezzar; Taberani; Ebuşşeyh b. Hıbban, Kitabüttevbih; Tergib: 4/263; Mecma’uz-Zevaid: 6/253)

   Abdurrahman b. Ebu Leylâ’dan: Bize Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in arkadaşları anlattılar. Onlar, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber bir yolculukta iken içlerinden biri uyumuş, başka biri de hemen gidip onun yanındaki urganını saklamış. Adam korkarak uyanınca, Peygamberimiz:
“Hiçbir Müslümanın başka bir Müslümanı şaka yapmak suretiyle de olsa korkutması doğru değildir.” Buyurmuşlardır. (Ebu Davud; Tergib: 4/262)

   Vuku bulan başka hadiselerde de Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır:
“Hiç kimseye Müslüman bir kardeşini korkutmak helal değildir.” (Taberani)

“Kim Allah’a ve ahiret gününe inanırsa, şaka yapmak için Müslüman kardeşini korkutmasın” (Taberani; Mecmu’uz-Zevaid: 6/254)

   Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir Müslümanı endişeye sokacak hal ve hareketlerden şaka da olsa sakınmamızı emrediyor. O halde Müslüman kardeşlerimize, korkutacak, endişeye sevkedecek şakalar yapmamalıyız…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ