ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) – HIRİSTİYANLIĞIN GERÇEK YÜZÜ

   Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman’ın, Hıristiyanlığı çürüten “Tuhfetü’l-Erib Fi’r-Reddi Ala Ehli’s-Salib” isimli eseri bu batıl dinin karanlık yüzünü görmemiz için bütün Müslümanların okuması gereken bir eser. Bu gün “bütün dinleri bir merkezde toplayacağım” diyenler bu eserleri sağlıklı bir şekilde tahlil etseydi böyle hezeyanlarda bulunamayacaklardı. Papaz bile Müslüman olunca bıraktığı batıl dindeki yanlışlıkları birbir sıralıyor, bizim Müslüman bildiklerimiz “aman darılırlar” diye ses çıkartmadıkları gibi onların hak yolda olduğunu ima edecek söz ve davranışlar içerisine giriyorlar.

   Bu nedenle kitabı iyi okuyun… 

   İşte size Eserin içerisinden küçük bir bölüm:

   Metta İncilinin dördüncü babında: [Şeytan, Mesih’in kendisine secde etmesi için davette
bulundu; Ona dünyanın memleketlerim ve güzelliklerini gösterip: «Bana secde et, bunların hepsini sana vereyim», dediğinde, Mesih ona: «Her insana AIlah’dan başkasına ibadet ve secde etmemek yazılmıştır» diye cevap verdi.], yazılıdır.
   Eğer Hazret-i İsa (A.S.) ilah olsaydı, şeytan ona böyle söz söylemeğe cesaret edemezdi. Bu
sözüyle Hazret-i Mesih, varlığı vacib olan Allahü Teala’dan gayrıya secde edilmiyeceğini bildirmiştir.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKALYIN

PAYLAŞ