İstanbul’un Göbeğinde Gayri Meşru BİR TOPLANTI

‘Anne Sütü Bankası’ ifsad projesi faaliyetleri gizli saklı yürütülürken,

İstanbul’un göbeğinde yapılan 2. Avrupa Süt Bankası Birliği Kongresi’nin kim ya da kimler tarafından organize edildiğini merak ediliyor.

Gayri meşru toplantının destekçileri kim?
 
-Ülkemizde derin yaralar açacağı belli olan Süt Bankasıyla ilgili Avrupa Süt Bankası Birliği Kongresi niçin kamuoyundan saklanarak düzenleniyor?
-Avrupa Süt Bankası Birliği Kongresi’nin Türkiye’de yapılma kararı nasıl ve kimler tarafından verildi?
-Bu Kongre’nin muhatabı hangi bakanlık?
-Bu organizasyonun asıl sahipleri kim, finansörleri hangi odaklar?
-Gazetecilerin bu Konferansı izlemesine neden müsaade edilmedi?
-Ve en önemlisi Diyanet İşleri Başkanlığı açık açık bu projeye fetva vermiyor; ilahiyatçılar ve alimler net bir şekilde karşı çıkıyor. Halk da benimsemiyor? Peki ama zorunuz ne? 
-Seçim beyannamesinde ve hükümet programında olmayan  SÜT BANKASI projesi tepkilere rağmen neden ısrarla yürütülüyor?
 
Milli Gazete

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye dayattığı ‘Anne Sütü Bankası’ ifsad projesi kamuoyundan gelen tepkilerin ardından kapalı kapılar arkasında yürütülüyor. 2. Avrupa Süt Bankası Birliği Kongresi dün İstanbul’un göbeğinde başladı. Kamuoyundan saklanılarak yapılmasına özen gösterilen Kongre’de, Türkiye’de açılması düşünülen ifsad bankalarının planlaması masaya yatırılıyor. Toplantıya katılımı engellemek için giriş ücreti fahiş bir fiyat olarak belirlenirken, içeriye gazeteciler de alınmadı.

Timuçin MERCANOĞLU

Hiçbir Müslüman Ülkede  “İfsad Bank” Bulunmuyor

Hıristiyan inancında ‘süt kardeşliği’ gibi bir müessese olmadığı için, bebeklere verilecek olan sütün kimden alındığının ve sonrasında izlenecek şer’i kuralların hiçbir önemi yok. Haliyle onların bizi anlamasını beklemek saflık olur. Asıl önemli olan Türk yetkililerin bu projeye verdikleri destek. Din adamlarının karşı çıkmasına, muhafazakâr ve mütedeyyin vatandaşların tepkisine rağmen bu yanlışta neden bu kadar ısrar edildiğini anlamak güç. Şu ana kadar herhangi bir Müslüman ülkede açılmış bir süt bankası bulunmuyor. Gayri meşru doğumların tavan yaptığı Avrupa ülkelerinde ise süt bankası hızla yayılıyor. Eğer açılırsa Türkiye’deki merkez ilk olacak. Türkiye örnek gösterilip bu ifsad projesi diğer Müslüman ülkelere de pazarlanacak. Böylelikle Müslümanların nesebi Avrupa eliyle bozulacak.

Sadece Saadet Partisi Oradaydı Süreci Hızlandırmak İstiyorlar

İki gün sürecek kongrenin yapılış amacı başta Türkiye olmak üzere yeni açılacak olan ifsad bankaları. İzmir ve Ankara’da faaliyete geçirilmek istenen bu bankalar için AB ve Sağlık Bakanlığı büyük efor sarf ediyor. Toplantının İstanbul’da olmasının nedeni de bu baskıyı daha da artırmak ve süreci hızlandırmak. Kongrenin yapıldığı otelin önünde toplanan Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları üyeleri, bu çirkin toplantıyı protesto etti. Daha önce de Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları, ‘Anne Sütü Bankası’ ifsadına karşı başlattığı imza kampanyasında topladığı 60 bin imzayı Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na  göndermişti. Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk burada yaptığı basın açıklamasında, “Hak-hukuk, helal-haram tanımayan inanç değerlerimizi hiçe sayarak, kendine özgü çarpık düşüncelerini geçer ölçü kabul eden bir zihniyetin ifsat çalışmaları ile karşı karşıya bulunuyoruz” tepkisinde bulundu.

2. Avrupa Süt Bankası Birliği Kongresi dün İstanbul’da protestolar eşliğinde başladı. Basından kaçarcasına yapılan etkinlikte Türkiye’de açılması düşünülen ifsad bankaları konuşuldu. Toplantıya katılımı engellemek için giriş ücreti fahiş bir fiyat olarak belirlenirken, içeriye gazetecilerde alınmadı. Toplantının yapıldığı otelin önünde toplanan Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları üyeleri, bu çirkin çalıştayı protesto etti.

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk burada yaptığı açıklamada, “Hak-hukuk, helal-haram tanımayan inanç değerlerimizi hiçe sayarak, kendine özgü çarpık düşüncelerini geçer ölçü kabul eden bir zihniyetin ifsat çalışmaları ile karşı karşıya bulunuyoruz. AKP Hükümeti ve ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülen bu ifsat çalışmalarını ve bu tür çalışmalara ön açıcı tutum ve davranışları şiddetle kınıyoruz. Projenin hükümete AB dayatması olduğu da bu kongre çalışmasıyla birlikte bir kez daha tescillenmiş olmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca cesaret edilemeyen uygulamalar mevcut iktidar eliyle oldubittiye getirilerek milli manevi varlığımıza müdahale edilmiş, hatta Avrupa Birliği sürecinin en hızlı şekilde ilerlemesi adına ülke tarihimizde ilk defa ve hususi olarak AB Bakanlığı ihdas edilmiştir.” dedi.

Doğruları haykırma görevini yerine getrirdik

Asiltürk, “Biz bu süreçte Saadet Partisi camiası olarak her bir yanlış için ayrı ayrı uyarılarımızı yapmış, doğruları haykırma görevini yerine getirmiş durumdayız. Sağlık Bakanlığınca, geçtiğimiz 8 Mart 2013 tarihinde İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde Süt Bankası açma girişimi inançlı imanlı milletimiz tarafından tepkiyle karşılandığı için şükürler olsun ki sonuçsuz kalmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın ertelemesi iptal anlamı taşımadığı için biz Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak bu güne kadar amansız bir mücadele veriyoruz.”diyerek sürdürdüğü açıklamanın devamında, “Bu çerçevede İstanbul İl Kadın Kolları olarak İstanbul ili genelinde Anne Sütü Bankası Projesi’nin iptal edilmesi için etkili fertlerin harekete geçirilmesi, konuya ilişkin basın açıklamalarının yapılması ve son olarak da kısa süreli bir imza kampanyası faaliyetlerinde bulunulmuştur. Çok kısa zamanda “Anne Sütü Bankası İstemiyoruz” imza kampanyamız 60 bin imzaya dayanmıştır. Kısa sürede toplanan bu imzalar İstanbul İl Kadın Kollarımız tarafından Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılmıştır. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve milletvekillerine birer dilekçe gönderilmiş ve talep doğrultusunda harekete geçmeleri çağrısı yapılmıştır. 24.06.2013 tarihinde gönderilen dilekçelerimize ilk resmi cevap Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelmiştir. Bakanlığın gönderdiği cevap, maalesef, endişelerimizdeki haklılığımızın resmi belgesi olarak elimizdedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Anne Sütü Bankası Projesi’nin ülkemizde kesinlikle uygulamaya konmaması” gerektiğine ilişkin dilekçemize verdiği  cevap içeriğinde görüldüğü gibi bakanlığın görev alanının tamamen karşısında olan, aileyi imha eden bir boyut kazanmıştır ve yetkisizlik itirafı yapılarak konunun AB Bakanlığı bünyesinde olduğu  ifade edilmiş ve bir acziyet ortaya konulmuştur. AB Bakanlığı’ndan başvurumuza gelen cevapta ise, bu konu Avrupa Birliği seviyesinde düzenlenmemektedir denmiştir. Sağlık Bakanlığı  ise başvurumuza cevap vermek yerine, Din İşleri Yüksek Kurulu Mütalaasını ek bilgi olarak göndermiştir ve bu cevap da bizim tezlerimizin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

Süt Bankacılığı sütün helal ve haram boyutlarını yok sayan bir projedir

“Sütü alınacak kadının donör,  anne sütünün ise endüstriyel bir ürün olarak nitelendirildiği annelik ve anneliğin kutsiyetinin yok sayıldığı bir anlayışla çıkılan bu yolun sonu felakettir.” diyen Asiltürk, “Süt Bankacılığı süt’ün helal ve haram boyutlarını yok sayan bir projedir. Takibi mümkün olmadığı için meşru bir proje değildir. Çok özel kayıt ve şartlarda uygulansa bile sürdürülebilir değildir. Küçük bir ihmalin dahi çok acı sonuçlar doğuracağı bu projenin suiistimal edilmesi mümkün ve kuvvetle muhtemeldir. Bu sosyal felaketlerin başlangıcı anlamına gelir. Tek çözüm yolu sütanneliği uygulamasına geri dönmektir.

1435 yıl önce, insanlığın son peygamberi Hz Muhammed’e (sav) vahyedilen, kıyamete kadar tüm insanlık için gönderilmiş kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de  anne sütünün kıymeti, emzirme süresi, annesinin sütünü alma imkânı bulamayan bebeklerle alakalı sütannesi müessesesi en ince detayına kadar belirlenmiştir.” şeklinde konuştu.

Asiltürk konuşması şu sözlerle bitirdi: “Siz Manevi fikir ve davranışları, insani değerleri, güzel ahlakı bitirmeyi amaçlayan gayri meşru küresel merkezler ve bu merkezlerin himayesinde kurulan Avrupa Süt Bankası Birliği (EMBA) yetkilileri çarpık fikirlerinizle kendi işinize bakın. Demokrasi, insan hakları, sözde insancıllık pazarlamayı bırakın  gelin bu necip milletimizin mensup olduğu medeniyetin deneyimlerinden faydalanın ya da toplumumuzla bağdaşmayan fikirlerinizi alın gidin diyoruz ve  Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı, ilgili Bakanlıkları, TBMM Başkanını, tüm Milletvekillerini ve tüm STK’ları bu ifsat çalışmasının derhal durdurulması için göreve çağırıyoruz.”

Pojeye Toplumun Bütün Kesimlerinden Tepki Var

Hıristiyan inancında ‘süt kardeşliği’ gibi bir müessese olmadığı için, bebeklere verilecek olan sütün kimden alındığının ve sonrasında izlenecek şerri kuralların hiçbir önemi yok. Haliyle onların bizi anlamasını beklemek saflık olur. Asıl önemli olan Türk yetkililerin bu projeye verdikleri destek. Din adamlarının karşı çıkmasına, muhafazakar ve mütedeyyin vatandaşların tepkisine rağmen bu yanlışta neden bu kadar ısrar edildiğini anlamak güç. Daha önce de Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları, ‘Anne Sütü Bankası’ projesine halkın gösterdiği büyük tepki üzerine başlattığı imza kampanyasında topladığı 60 bin imzayı  Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na ulaştırmıştı.

13 Yeni Süt Bankası Yolda

Hali hazırda 28 ülkede 203 aktif süt bankası bulunuyor. Yine bu ülkelerde 13 adet yeni süt bankasının önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Rusya, Slovenya ve Hırvatistan’da süt bankası ilk defa açılacak.24 ülkede sayları 203’ü bulan süt bankalarına yenileri ekleniyor. 13 adet yeni süt bankası her an açılabilir. Portekiz’de 1, Almanya’da 2, Polonya’da 4, Yunanistan’da 1, Rusya’da 1, Slovenya’da 1, Hırvatistan’da 1 ve Türkiye’de 2 adet.

Hiçbir Müslüman Ülkede ‘Süt Bankası’ Yok

Süt bankaları Batılı ülkelerde hızlı bir şekilde yayılıyor. Özellikle Avrupa Birliği üye ülkelerinde daha sık görülen süt bankalarına yenileri ekleniyor. Portekiz’de 1, Almanya’da 2, Polonya’da 4 ve Yunanistan’da 1 adet olmak üzere yeni süt bankaları açılıyor. Süt bankalarının en fazla olduğu ülkeler şöyle; Fransa’da36, İtalya’da 30, İsveç’te 28, Finlandiya’da 17, İngiltere’de 15, Norveç’te 12, Almanya’da 12 adet süt bankası bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Rusya, Slovenya ve Hırvatistan’da ilk defa süt bankası açılacak. Şimdilik birer adet olacağı belirtilen süt bankalarının önümüzdeki yıllarda sayısının daha da aratacağı tahmin ediliyor.

İzmir Ve Ankara’ya Açılmak İsteniyor

Türkiye’de uzun tartışmalara neden olan ‘süt bankası’ kamuoyundan büyük tepki almıştı. Tüm olanlara rağmen Sağlık Bakanlığı geri adım atmayı ‘süt bankası’ adını ‘sütanne merkezi’ olarak değiştirmişti. Türkiye’de ilk süt merkezi İzmir’de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde kuruldu. Henüz açılışı gerçekleştirilmedi. Bir diğer süt bankasının ise Ankara’da açılması planlanıyor.

Hangi ülkede Süt Bankası var?

İspanya 7, Portekiz 1 (1 adet daha açılması planlanıyor), Finlandiya 17, Estonya 1, Norveç 12, İsveç 28, İskoçya 1, İrlanda 1, İngiltere 15, Danimarka 2, Hollanda 1, Belçika 4, Almanya 12 (2  adet daha açılması planlanıyor), Polonya 3 (4 adet daha açılması planlanıyor), Çek 4, Slovakya 6, Fransa 36, İsviçre 6, Avusturya 2, Macaristan 8, İtalya 30, Sırbistan 3, Bulgaristan 1, Yunanistan 2 (1 adet daha açılması planlanıyor) İLK DEFA AÇILACAK Türkiye 2, Rusya 1, Slovenya 1, Hırvatistan 1

PAYLAŞ
Etiketler