Doların üzerindeki piramit ve katları ne manaya geliyor

   Bu piramidin en altındaki birinci basamaklı “HUMANİSMUS” yani bütün insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu piramit Siyonizmin bütün insanlığı, yani yeryüzündeki 6 milyar insanı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir. Bu piramitte de görüldüğü gibi dünya hakimiyetini tesis, diğer bir ifadeyle 6 milyar insanı yani bütün insanlığı kontrol için kurulan sistem gizlilik ve itaat esasına dayanmakta en tepedeki yöneticilerin arzularının yerine getirilmesi plan ve programlarının uygulanabilmesi için bütün dünyaya yayılmış böyle bir piramit sistemi esas alınmıştır. Bu piramitte en alttaki insanlığın üstündeki kademeleri 3 gurupta toplamak mümkündür.

1- Halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar:
a) ROTARY, LİON, DINER, PROPELLER, YMCA
b) MAVİ LOCALAR
c) ÖNLÜKSÜZ MASONLAR (İyi görünen insanlar)

2- Ucu gözüken, büyük kısmı gizli olan kademeler:
a) B’NAİ B’RİTH, BİLDERBERG (Bu kademe ara koordinasyon kademesi olup görünen en yüksek yönetim kademesidir)
b) BÜYÜK ŞARK LOCASI (Fransız mason locası teşkilatları)
c) KOMÜNİZM (Rusya mason locası)
d) İSKOÇ LOCASI TEŞKİLATI: (1-33 derece İngiliz Mason locası teşkilatı)
e) YORK LOCASI TEŞKİLATI: (Alman mason locası)

3- Hiç görünmeyen gizli kademeler.
a) RT (En üst gizli kademe: 3 kabalistten müteşekkil en üst komuta kademesi)
b) 13’LER MECLİSİ
c) 33’LER MECLİSİ
d) 300’LER KULÜBÜ SANHEDRİN (Yönetim meclisinin en üstü)

   En alttaki insanlık ile beraber bu kademeler 13 kademeyi oluşturmaktadır. 13 rakamı Siyonizm’de, Hıristiyanların aksine, uğurlu sayılan bir rakamdır.

   Bu dünya teşkilatı inanç itibariyle Siyonizme dayanmaktadır. Siyonizmin temel esasları ise Kabala, Muharref Tevrat ve Talmud’a dayanmaktadır. Bu sistemin en büyük özelliği; GİZLİLİK VE İTAATTİR. Bundan dolayı her biri yalnızca kendisine verilen emirleri yerine getirir (kendi yaşadığı ülkenin aleyhine olsa dahi)
Kurulan hücre sistemi sayesinde her birinin yalnızca en üst derecesindekiler bir üst örgütle bağlantı içine girebilirler. Sistemin tümünü bütün sırlarıyla bilenler ise yalnızca en sütteki KABALİST hahamlardır.

ÜÇGEN İÇİNDEKİ GÖZ
   En üstteki üçgen içindeki göz: Bu sembol nihai gayeyi temsil etmektedir. Nedir bu nihai gaye? LÜZİFER: Mason ilahının gözü! Bu göz “Cenab-ı Hak her şeyi görür” gerçeğinin karşısında bizim ilahımız da her şeyi görür, hatta her şeyi daha iyi görür iddiasını temsil etmektedir.

siyonizm-siyon-siyonist

   Bu göz LÜZİFER yani ŞEYTAN’ın gözüdür. Eğik bakmaktadır ve şaşıdır. Masonlar birbirleriyle tanışmak içib bu parolayı kullanmaktadırlar. Karşılaştıklarında toka yaparken bir yandan sağ ellerinin baş parmağı ile diğerinin eline özel şekilde bastırmakta ve gözlerini de bu resimde olduğu gibi eğik olarak tutarak aşağıya doğru bakmaktadırlar.

   Siyonizmin inancına göre Şeytan cennetten kovulduktan sonra şimdi yeryüzünde Ben-i İsrail’e mensup insanlar vasıtasıyla haşa Allah’tan intikam alacakmış. Siyonizmin temelinde işte böylece Şeytan’a kulluk yatmaktadır.

RT
   En üst kademe: RT: En yüksek, Kabalist sırlarının tamamını bilen bir Baş Hahamın, diğer 

kademelerde temayüz ederek en üst makama ulaşmış iki yardımcı Kabalist, yani Kabala’yı tam olarak bilen Hahamlardan teşekkül etmektedir.

   Bu en üst RT kademesinin altında bir görünmeyen en üst yönetim meclisi SANHEDRİN kademeleri bulunmaktadır.

   Üç Kabalist: RT ve SANHEDRİN bütün Siyonist organizasyonların, İsrail ve İsrail devleti dahil bağlı oldukları haham topluluğudur.

***Sonraki yazıda SANHEDRİN, YEMİNLİLER MECLİSİ, B’NAİ B’RİTH VE BİLDERBERG’i konu alacağız…

 www.ihvanlar.net

PAYLAŞ