Cuma Günü Faziletleri ve İbadetleri

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma 9)

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. (Çünkü ilk insan) Adem o gün yaratıldı, o gün cennete kondu, o gün dünyaya indirildi, o gün tevbesi kabul edildi, o gün öldü ve kıyâmet o gün kopacaktır. (Müslim – Tirmizî – Nesâî)
   Allah (c.c.) cumartesi gününü Hz. Mûsa’ya, pazar gününü Hz. İsa’ya ve haftanın en faziletli günü olan cumayı da Son Peygamber Hz. Muhammed’e kutsal kıldı. Gerçi günahsız geçen her gün kutsaldır ama cuma gününün farklı özellikleri vardır;
   Hz. Âdem cuma günü yaratıldı: Yeryüzünün halifesi ve cennetin adayı olan ilk insan, cuma günü yaratıldı ve evrendeki canlılar âlemine katıldı.

   Cuma günü cennete kondu: Gerçekte ruhsal ve duygusal açıdan cennetteki yaşam koşullarına göre yaratılan Hz. Âdem, önce öz vatanı olan cennete kondu ki, cennetin güzelliği bilinçaltına yerleşsin de geçici dünya hayâtına aldanmasın.
   Cuma günü dünyaya indirildi: Hz. Âdem ile Hz. Havva dünyaya geri gönderilmeyip sürekli orada yaşasalardı, cennette üreme olmadığından evrendeki insan sayısı iki kişi ile sınırlı kalacak ve o güzelim cennet boş kalıp, anlamsız olacaktı.
   Cuma günü tevbesi kabul olundu: Yasaklanmış meyveyi yediği için dünyaya sürgün olarak gönderilen Hz. Adem, sürekli ağladı ve cuma günü icâbet saatinde tevbesi kabul olundu. Hz. Âdem cuma günü öldü: Bin yıl kadar bu dünyanın kahrını çeken ve cennet özlemi ile yanan Hz. Âdem, cuma günü âhiret âlemine göçerken ardından kırk bini aşkın evlât ve torunlar bıraktı.
   Cuma günü kıyâmet kopacak: Ölüm ve kıyâmet sözcükleri kulaklarımıza pek hoş gelmese de gerçekte ikisi de mü’minler için İlâhi bir lütuftur. Çünkü ölüm yaşlılıktan, hastalıktan bunalan ve toplumdan dışlanan insanları dünya zindanından kurtarıp Berzah âlemine kavuşturur. Kıyâmet olayı da Berzah âlemindeki mü’minleri öz vatanları olan cennete ve Cemâlullah’a kavuşturur.
   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Cuma günü ya da cuma gecesi ölen müslümanı, Allah kabir fitnesinden korur. (Tirmizî)
   Cuma günü ya da cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) ölen ve cuma günü kabre gömülen müslüman, kabir fitnesinden yani Münker ve Nekîr meleklerinin aşırı sorgulamasından ve kabir azabından korunur. Cuma günü ya da cuma gecesi ölen müslümanlar, bazı imtiyazlara ve mânevî avantajlara kavuştukları gibi, cuma günü ve cuma gecelerini ibâdetle geçiren ve hayırlar yapan müslümanlar da kuşkusuz daha fazla imtiyazlara ve daha fazla mânevî avantajlara (sevaplara) kavuşurlar.
    Bu nedenle perşembe günü güneşin batışı (akşam ezanı) ile başlayan cuma gecelerini ve tanyerinin ağarması (imsak vakti) ile başlayan mübarek cuma günlerini değerlendirmeye özen gösterelim.
   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Onda (Cuma gününde) bir an vardır ki eğer bir müslüman namaz kılarken (ibâdet ederken) o vakte rastlar ve Allah’tan bir şey isterse onun dileğini kuşkusuz verir. (Buhârî – Müslim)

   Cuma gününde bir zaman birimi vardır, ona icâbet saati (duaların kabul edildiği vakit) denir.
   Hz. Âdem’in tevbesi cuma günü icâbet saatinde kabul edildiği gibi icâbet saatinde tevbe edenlerin tevbeleri, dua edenlerin duaları ve ibâdet edenlerin ibâdetleri kabul edilir.
   Hastası olanlar, gönlü daralanlar, işi bozulanlar, borcu olanlar, eşinden şikâyeti olanlar ve evinde huzuru olmayanlar, cuma günü icâbet saatinde dua edip salâvât getirsinler ve Allah’a yalvarsınlar.

   Peki, icâbet saati ne zaman?
   İcâbet saatinin cuma gününün hangi vaktinde olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir hadis-i şerîfinde şöyle buyuruyor:
   O (icâbet saati) imamın minbere oturduğu andan, namazın kılındığı vakte kadardır (Müslim)

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Kuşkusuz en faziletli gününüz, cuma günüdür. Bu nedenle o gün bana çok salâtü selâm getiriniz. Çünkü sizin salâtü selâmınız bana ulaştırılır. (Ebû Dâvûd – İbni Mâce – Nesâî)
   Cuma günleri müslümanların haftalık bayramı ve resmi tatil günüdür. Bazı ülkelerde bu kural uygulanmasa da hüküm değişmeyeceğinden, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan müslümanlar cuma günlerini bayram olarak algılamalı, hediyeleşmeli ve birbirlerini tebrik etmelidirler.

www.ihvanlar.net – Ahmet Tomor Hocaefendi

PAYLAŞ