Tefsirli Meal çalışmamızdan bir bölüm

   Tefsirli Meal çalışmasına başladık Elhamdülillah. Site de sıralamanın düzgün olabilmesi için çalışmaya Nas sure-i celilesinden başladık. Geriden başa doğru ilerliyoruz. E-maillerle ulaşarak ve yorumlardan gönderdiğiniz hayır dualarınız ve güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz.
   Sizlere bu çalışmadan bir bölüm aktararak misal vermek istedik. İşte Tarık Suresi’nden çalışmamıza ait bir bölüm:
——————————————

15. Şüphesiz onlar (Kur’ân’ı ibtâl ve nurunu sön­dürmek için) tuzak kurarlar,
16. Ben de (hilelerini bertaraf ederek) bir tuzak kurarım*
17. Artık sen kafirlere (intikam alınması ve yok edilme­leri hususunda acele etmeyerek) mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!

 
*Allah’ın tuzak kurması” ifadesiyle, inkarcıların kurdukları tuzakları ve planları boşa çıkarması kastedilmektedir.
15, 16 17 (Gerçekten onlar (Kur’ân’ı ibtâl ve nurunu sön­dürmek için) olanca hileleriyle hile ederler, Ben de hilelerine (boşa çıkarır ve misliyle) mukabele ederim. Artık, o kâfirlere mühlet ver, onları biraz bırakıver! )

ALLAH’IN TUZAK KURMASI

Cenâb-ı Hak, daha sonra “Ben de bir hile yaparım” buyurmuştur. Bil ki Allah Teâlâ hakkında kullanılan, “hile yapma” fiili, şu manalara gelebilir:
1) Hak Teâlâ’nın, kâfirlerin hile ve tuzaklarını, Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den bertaraf edip, bu tuzaklara karşı, ona yardım edip, dinini yüceltmekle karşılık vermesi manasına… Burada bu ifade, tıpkı “Kötülüğün cezası, dengi bir kötülüktür” (Şura, 42/40) ayetinde olduğu gibi, iki zıt şeyden birini, diğerinin adıyla adlandırmak suretiyle, böyle ifade edilmiştir. Nitekim şair de “Sakın ha, kimse bize karşı cahillikte bulunmasın. Aksi halde biz de, o cahillerin cehaletinden daha fazla bir cahillikle karşılık veririz” demiştir. Keza Hak Teâlâ, “Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu” (Haşr, 59/19) ve “Onlar Allah’a tuzak kurdular, Allah da onlara tuzak kurar” (Nisa, 4/142) buyurmuştur.
2) Bu, Allah Teâlâ’nın onlara tuzak kurması, onları tam zamanında yakalamak için, onların küfürlerine mühlet vermesi demektir

Kafirlere Mühlet

Hak Teâlâ daha sonra, “(Habibim), sen şimdilik kafirlere mühlet ver” buyurmuştur ki bu, “Onların helaki için beddua etme ve bu hususta acele davranma” demektir. (Tefsir-i Kebir)
——————————————————–
   Bu şekilde malumat olan ayetler de var, çok malumatı gerektirmeyen ayetler de var. 
   Mealden sonraki bölüm Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin mealinden. Sonrasında ise Safvetü’t-Tefasir, Tefsir-i Kebir ve diğer kaynak eserlerden istifade ederek kısa kısa da olsa malumat vermeye çalışıyoruz.
   Tefsirli meal çalışmasını böylece dua ve desteklerinizle inşaAllah bir an önce tamamlayarak sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ
Etiketler