Siyonist dernekler Türkiye'de cirit atıyor

Siyonist formülSapkın akımlar Türkiye’de adeta cirit atıyor. Türkiye genelinde 100’den fazla şubesi bulunan Dünya Kardeşlik Birliği Evrensel Birleşim Merkezi Derneği, büyük mutasavvıf Hz. Mevlâna üzerinden, sapkın inançlarını yaymaya çalışıyor. Mevlâna’yı kendilerine perde yapan bu yapı, uzaylılar tarafından yazdırıldığına inandıkları “Bilgi Kitabı”nı tanıtmak amacıyla yoğun bir faaliyet yürütüyor. Ayrı bir din olarak kabul ettikleri görüşlerini Hz. Mevlâna’yı kullanarak yaymaya çalışan bu kişilerin kullandıkları semboller, Siyonizm’i karşımıza çıkarıyor.
Masonik Semboller Taşıyor
Sembollerin yer aldığı resmi yorumlayan gazeteci Mustafa Yılmaz, “Masonik sembolizmde en çok kullanılan simgelerden biri de, ‘Üçgen ve içinde daire’nin birlikte kullanıldığı semboldür. Daire aynı zamanda Masonik Tanrı’nın ‘her şeyi gören gözü’ olarak anlamlandırılır. Masonik inanışa göre Kayıp Krallık’tan Mısır’a, oradan da günümüz Masonluğuna kadar uzanan bu sembolde, ‘Güneş Tanrısı RA’, ‘Nokta ya da Daire’ ile ifade ediliyordu. Nitekim bahsettiğiniz oluşumda, üçgen, üçgen içine yerleştirilmiş daire başta olmak üzere birçok masonik sembolün kullanıldığını rahatlıkla görmek mümkün” dedi.
Işık Yoluyla Gökten Bilgi Yağmış
DERNEĞİN şubeleşme şekli 18 rakamı üzerinden yapılıyor. Her şubede 18 ‘Güneş Öğretmeni’ ve bunların her birinin de 18 öğrencisi oluyor. Bir şubede toplantı yapılabilmesi için 18 ‘Güneş Öğretmeni’, 324 öğrenci gerekiyor. Bu da toplamda 342 kişi yapıyor. Söz konusu Bilgi Kitabı’nın yazılış hikâyesi de ilginç. Vedia Bülent Önsü Çorak isimli bir kadına, 1 Kasım 1981 yılında Alfa kanalından Birleşik İnsan Realitesi Kozmos Federal Meclisi’nce Anadolu Türkiye’sine yazdırılmaya başlanmış ve Çorak aracılığıyla bu kitap dünyaya hediye edilmiş. Işık yoluyla Çorak’a ulaşan bilgiler 12 yılda kitap haline getirilmiş. Bilgi Kitabı 54 fasikül ve 7 ekten oluşuyor.
Formülün Sonucu: Siyonizm
Sadece özel seçilen davetlilerin girebildiği toplantılarda 54 fasiküle ayrılan Bilgi Kitabı’ndan okuma yapılıyor. İstanbul merkezli Dünya Kardeşlik Birliği Mevlâna Yüce Vakfı’na bağlı bu derneğin şubelerinde, katılımcıların soru sormasına ise asla izin verilmiyor. Kitabın 321. sayfasında Kadir Enerji Boyutunun Bilimsel Formülü şöyle anlatılıyor:
Mevlâna’yı Böyle Kullanıyorlar
Kitapta büyük mutasavvıf Mevlâna hakkında şöyle deniliyor: “Mevlâna’nın kıblesi gönülleredir. Sevgisi gönülleredir. Onun Kâbe’si kâinatlardır. Özü kâinatlardadır. Onun görüşü aşktır, sevgidir, birleşimdir, bütünlüktür, adalettir, yükümlülüktür. Birleşimin ilk şartı, düşüncenin ve kalbin pasını atmaktır. Biat bilincine ulaşmaktır. İşte Mevlâna’mız sonsuz ufuklara kanat açandır. Planetimiz konmak için değil, uçmak içindir. Mevlâna’mız bizler ile asırlar önce yapmış olduğu bir anlaşma nedeni ile tüm dünyalı kardeşlerine yardımcı olabilmek için bu geçiş döneminde planetinize geri dönmüştür. Şu an O (tek şartlı akitli) bir görevlidir.”
Türkiye genelinde 100’den fazla şubesi bulunan Dünya Kardeşlik Birliği Evrensel Birleşim Merkezi Derneği, büyük mutasavvıf Mevlana üzerinden ‘Siyonizm’ propagandası yapıyor.
İstanbul merkezli Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı’na bağlı bu derneğin şubelerinde, kutsal saydıkları “Bilgi Kitabı” seminerleri düzenleniyor. Sadece özel seçilen davetlilerin girebildiği toplantılarda 54 fasiküle ayrılan Bilgi Kitap’tan okuma yapılıyor. 10 ile 20 sayfa arasında değişen fasikülleri ‘Güneş Öğretmeni’ okuyor, daha sonra da açıklama yapıyor. Katılımcıların soru sormasına ise asla izin verilmiyor.
Sadece Özel Davetliler Katılabiliyor
Dünya Kardeşlik Birliği Evrensel Birleşim Merkezi Derneği’nin şubelerinde yapılan toplantılara sadece özel seçilmiş davetliler katılabiliyor. Aynı zamanda toplantıya ilk kez gelenlerden üyelik formu doldurmaları isteniyor. Sonrasında ise toplantıya geçiliyor. Öte yandan her üyeden aylık 15 lira aidat toplanıyor. Derneğin şubeleşme şekli 18 rakamı üzerinden gidiyor. Her şubede 18 ‘Güneş Öğretmeni’ ve bunların her birinin de 18 öğrencisi oluyor. Bir şubede toplantı yapılabilmesi için 18 ‘Güneş Öğretmeni’, 324 öğrenci gerekiyor. Bu da toplamda 342 kişi yapıyor.
Işık Yoluyla Gökten Bilgi Yağmış
Söz konusu Bilgi Kitabı’nın yazılış hikayesi de ilginç. Vedia Bülent Önsü Çorak isimli bir kadına, 1 Kasım 1981 yılında Alfa kanalından Birleşik İnsan Realitesi Kozmos Federal Meclisi’nce Anadolu Türkiye’sine yazdırılmaya başlanmış ve Çorak aracılığıyla bu kitap dünyaya hediye edilmiş. Işık yoluyla Çorak’a ulaşan bilgiler 12 yılda kitap haline getirilmiş. Bilgi Kitabı 54 fasikül ve 7 ekten oluşuyor.
Mevlana İle İşbirliği İçindelermiş
Kitabın 34. Fasikülünde Düşünce Zincirlerine Cevaptır başlığı altına düşülen anekdotta Bilgi Kitabı’nın Niçin Mevlana’ya yazdırıldığı şu şekilde anlatılıyor: Dostlarımız, Mevlana’nın kıblesi gönülleredir. Sevgisi gönülleredir. Onun Kâbe’si kâinatlardır. Özü kâinatlardadır. Onun görüşü aşktır, sevgidir, birleşimdir, bütünlüktür, adalettir, yükümlülüktür. Birleşimin ilk şartı, düşüncenin ve kalbin pasını atmaktır. Biat bilincine ulaşmaktır. İşte Mevlana’mız sonsuz ufuklara kanat açandır. Planetimiz konmak için değil, uçmak içindir. Bu yüzden Bilgi Kitabı ona yazdırılmaktadır. O evrensel bilinç aşılamaz, evrensel bir bilinç taşır. O, öz odaktan var olmuş bir enerjidir. Onun ilime ve bilime ihtiyacı yoktur. Onda her şey meknuzdur. Bu yazılar bir metih değil, bir hakikattir. İşte onunla bu yüzden işbirliğine gidilmiştir… Önce şunu belirtmek isteriz ki, Mevlana Öz Çekirdek Grubu’nun direkt sorumlusu Mevlana’mızdır. Ancak şimdi sizlere bazı hakikatlerden bahsetmek istiyoruz. Mevlana’mız bizler ile asırlar önce yapmış olduğu bir anlaşma nedeni ile tüm dünyalı kardeşlerine yardımcı olabilmek için bu geçiş döneminde planetinize geri dönmüştür. Şu an O (tek şartlı akitli) bir görevlidir. Onun bize koştuğu şart, dünyanızın bütünü ile kurtuluşudur. İşte bizler de bu şarta uyarak, onunla yaptığımız işbirliğini, planetinize Bilgi Kitabı kanalı ile yansıtarak, dünyalı kardeşlerine yardımcı oluyoruz
Kur’an Hükmünü Yitirmiş
Son din İslam’ın kitabı Kur’an-ı Kerim yanlış gösterilerek hükmünü yitirdiği belirtiliyor. Ayrıca baskıcı kuralları olduğu vurgulanıyor. İşte o yanlış yorum ve ifade: “İncil, tek Tanrı bilincini ve onun düzenini sizlere bildiren göksel bir kitaptır. Kur’an ise sosyal aşamayı ve sosyal düzeni yansıtan ve aynı zamanda verilen emirlere itaati benimseten bir göksel kitaptır. Bu bilgilerin ışığında bugüne kadar evrensel aşamasını yapmış olan planetimiz, şimdi aynı sistem ile 700 yıldan beri devreye koymuş olduğu daha değişik ve insancıl bir sistemi, Mevlana görüşü kıstas alınarak planetinize yansıtmakta ve sizleri evrensel bilinçlerinize layık bir ortama kitlevi olarak davet etmektedir. Bu ortamda seçimler ferdidir. Şefaat yoktur. Bilgilerinize sunulur.
Birleşik İnsanlık Realitesi ‘Üçgen’ İçinde
Kitabın 316. Sayfasında ‘Birleşik İnsanlık Realitesi’nin anlatıldığı sembol dikkat çekiyor. Üçgenin köşelerine sırasıyla ‘B’, ‘İ’ ve ‘R’ harfleri veriliyor. B harfine Birleşik Evrensel Bütünlük, İ harfine İnsanlık Evrimsel Düzenler Çalışma Sistemi, R harfi de Realite Kozmos Federasyonu anlamları yükleniyor. Bu üç harf birleştirildiğinde ise ‘BİR’ anlamı çıkıyor.
Formülün Sonucu Siyonizm
Kitabın 321. Sayfasında Kadir Enerji Boyutunun Bilimsel Formülü şöyle anlatılıyor: “Evrende herşey çifttir. Bu formül, ‘Kadir Enerji’ boyutunun bilimsel formülüdür. 2 alfa şeklinin karşılıklı birleşimi sonsuzluğu temsil eden şekli meydana getirir. Şimdi verilen formülü açıklayalım; 2 alfa 2 zaman dilimi bir bütündür. B=Beta fizik alemin evrensel yansıma odağıdır.” Fiziki terimlerle oluşturulan bilinmeyenli denklemin sonucu ise Siyonizmin simgesi olan çift üçgen oluyor. Bu da Kadir Enerji odağı olarak açıklanıyor.
‘Işık’, ‘Yüce Konsey’ ‘Kardeşlik’ Kavramlarını Kullanırlar
“Masonik sembolizmde en çok kullanılan simgelerden biri de ‘Üçgen ve içinde dairenin birlikte kullanıldığı semboldür.” diyen Yılmaz  “Kökeni Eski Mısır’a kadar dayanır.  Masonik Tanrı’yı ve O’nun ışığını sembolize eder. Daire aynı zamanda masonik Tanrı’nın ‘her şeyi gören gözü’ olarak anlamlandırılır. Masonik inanışa göre Kayıp Krallıktan Mısır’a oradan da günümüz Masonluğuna kadar uzanan bu sembolde, ‘Güneş Tanrısı RA’, ‘Nokta ya da Daire’ ile ifade ediliyordu. Nitekim bahsettiğiniz oluşumda, Üçgen, Üçgen içine yerleştirilmiş Daire başta olmak üzere birçok masonik sembolün kullanıldığını rahatlıkla görmek mümkün.”
Yılmaz, “Yine Ulu Güç kavramı da bu noktada dikkat çekicidir. Masonik oluşumlar, ‘Işık’, ‘Yüce konsey’ ‘Kardeşlik’ gibi kavramları çok fazla kullanırlar. Burada da aynı kavramların sık sık kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Masonlar, kendi ifadeleriyle Tanrı’yı, ‘Evrenin Ulu Mimarı’ olarak isimlendirirler. ‘Ulu Güç’ ifadesi masonik bir ifadedir.” değerlendirmesinde bulundu
Allah’tan Önce Gürz Boyutu Varmış
Kitabın 315 sayfasındaki şu bilgiler, Allah’ın (c.c.) Vahdet-i Vücut sıfatını inkar ediyor. Kitaptaki bilgiye göre, “Dostlarımız, sizlere verilen tüm bilgiler direkt özel arşivlerden alınıp verilen bilgilerdir. Bu yüzden asla bu mevzuda tereddüdünüz olmamalıdır. Bilgi Kitabı’na yazdırılan tüm bilgiler, düşünce zincirlerinden alınan sinyallere cevaptır. Şimdi yazınız lütfen: Allah’ın varlığının çok ötelerinde oluşan birleşimler sonucu meydana gelmiş olan GÜRZ boyutu, bütün sistemlerin kurucu bir fonksiyonudur. Her GÜRZ sisteminin bir yansıtıcı odağı vardır. Sizin sisteminizin de yansıtıcı odağı, Birleşik İnsanlık Realitesi’dir.”
Bilgi Kitabında yer alan evren, evrenin yaratıcısı, insanlar… gibi konuların sembolize edildiği resmi yorumlayan Gazeteci Mustafa Yılmaz, masonik semboller bulunduğuna dikkat çekti… Yılmaz, “Üçgen, masonik sembolizmde en bilinen ve en çok kullanılan semboldür. Bütün masonik yapılar, kadim inanışlarının gereği girdikleri her oluşuma, ya da yaptıkları her esere mutlaka masonik bir sembol yerleştirirler. Bunu masonik mitolojinin başlangıcı kabul edilen Hiram Usta’ya saygının bir gereği olarak yaparlar. Bahsettiğiniz oluşum hakkında çok fazla bilgim yok. Ancak hem kullandıkları sembollerin, hem de kavram ve üslubunun masonik ritüellerle birebir örtüştüğü açık. Işık, üçgen gibi sembollerin ezoterik manalarıyla birlikte kullanılması bu gerçeği daha da kuvvetlendiriyor.” dedi.
Milli Gazete

PAYLAŞ
Etiketler