Okunan Kurân’ın ölüye faydası nedir?

   Sitemiz ihvanlar.net te batıl iddialara cevap veriyoruz. Ölülerin arkasından Kur’na-ı Kerim okumanın caiz ve gerekli olduğunu daha önce yazmıştık. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ…

   Bazıları da şöyle diyor:
“Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur, o Rahman’dır, O Rahim’dir” bunun ölüye faydası ne?
   Yukarıda linkini verdiğimiz yazıda bu konuyu zaten açıklamıştık. Ölüler Kuran-ı Kerim’in içinde bulunan hükümlerle amel edemezler, bu yönü ile Kur’an ölülere inmemiştir. Ancak Kur’an-ı Kerim sadece “ahkam, kanun” kitabı değildir. Onu okumak da sevaptır, okunurken onu dinlemek de sevaptır.
   “Allah (Celle Celalühü) kitabını (Kur’an-ı kerimi) sürekli okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan gizli açık sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. (Fatır 29)

   “Kur’an okunduğu zaman O’nu dinleyin ve susun ki size merhamet olunsun.” (Araf 204)

   “Gerçek şu kî Kur’an; Allah’ın (kopmaz) ipidir. Apaçık bir nurdur. Onu okuyunuz. Zira Allah Kur’an okumaya karşılık her harfine on sevap verir” buyurdu” (Beyhaki)

   “Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene vardır. Her hasenenin karşılığı ise on sevaptır. Ben Elif, Lam, Mim bir harftir demiyorum; fakat Elif bir harftir, Lam bir harftir ve Mim de bir harftir (diyorum).” (Tirmizî)

   İşte değerli Mü’minler, Kuran-ı Kerimi bir kişi manasını anlamasa da okuması sevaptır. Her harfine “on sevap” taşıyan bir hasene verilir. 

   Ölüye olan faydası da işte budur. Okunan Kur’an’dan hasıl olan sevaptır….

   Ölünün amel defteri kendi yapmadığı ancak sebep olduğu şeylerden dolayı da açık kalır ve sevap yazılmaya devam edilir. üç şey ile amelinin kesilmeyeceği bildirilmiştir. 1-İnsanların faydalanacağı bir hayır, 2- Hayırlı bir evlat 3- Faydalanılan ilim… (Dârimi, Mukaddime, 46)

   Bir insanın hayırlı evladının amelinden pay alan ölü, yaptığı bir köprüden pay alan ölü kendisi için okunan Kuran’ı kerimin sevabından da böylece istifade eder. Dualarımız ve okuduğumuz onlara ulaşmaktadır:

   “Onlardan sonra gelenler; Rabbimiz! Bizi be bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla….” (Haşr 10)

   Dolayısıyla ölünün arkasından Kuran’ı kerim okunur, sevabı bağışlanır… Ölü olan şahıs şayet Müslüman ise bundan istifade eder, değilse sadece azabını artırır.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ