TEVÂRÜD nedir?

EDEBİYATTA TEVÂRÜD
İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazmasıdır…

PAYLAŞ