Yol kenarına oturarak kadın kız kollayanlar

   Baharın gelmesiyle birlikte kahvehaneler ve bir çok dükkan yol kenarına tabure atıyor. Yaya geçidi olan kaldırımlar işgal ediliyor. Vatandaşlar bu konudan çok şikayetçi.
   Özellikle kahvehane önlerinden geçmek neredeyse imkansız hale geliyor. Bir kadının, bir ailenin geçmesi ise tam bir sıkıntı.
   Çünkü yol kenarına oturmayı tercih edenlerin çoğu (istisnalar olmakla birlikte) yoldan geçen kadınları izliyor.
   Vatandaşlar özellikle bayanlar bu konuda çok rahatsız. Mütedeyyin bayanlar sırf bu yüzden karşıya geçmek, yolunu değiştirmek zorunda bile kalıyor. Bakınız bu konuda bizim örneğimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne buyuruyor:

HARAMA BAKMA YASAĞI

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
    “Âdemoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir, ya da boşa çıkarır. “
Buhârî, İsti’zân 12, Kader 9; Müslim, Kader 20-21. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 43
   Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallalahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Yollarda oturmaktan kaçının!” Sahâbîler:
– Biz buna mecbûruz. Meselelerimizi orada konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
– “Oturmaktan vazgeçemeyecekseniz o halde yolun hakkını verin!” buyurdu.
– Yolun hakkı nedir Ey Allah’ın Resûlü? dediler.
“Harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, selâm almak, mârufu emredip münkerden nehyetmektir” buyurdu.
Buhârî, Mezâlim 22, İsti’zân 2; Müslim, Libâs 114. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 12; Tirmizî, İsti’zân 30
1628. Ebû Talha Zeyd İbni Sehl radıyallahu anh şöyle dedi:
Biz sokak başlarında, evlerin önlerinde oturup konuşurduk. Bir keresinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, başımızda durdu ve:
– “Size ne oluyor ki, böyle sokaklarda oturuyorsunuz. Buralarda oturmaktan kaçının!” buyurdu. Biz:
– Sakıncasız şeyler için oturduk, müzâkerelerde bulunuyor, konuşuyoruz, dedik.
– “Eğer sokaklarda oturmaktan vazgeçmeyecekseniz, hiç değilse hakkını verin. Buraların hakkı, gözü haramdan sakınmak, selâm almak ve güzel şeyler söylemektir” buyurdu.
Müslim, Selâm 2. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 30
   Cerîr radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ansızın görmenin hükmünü sordum.
– “Hemen gözünü başka tarafa çevir!” buyurdu.
Müslim, Âdâb 45. Ayrıca bk. Ebû Davûd, Nikâh 43; Tirmizî, Edeb 28
   Ümmü Seleme radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bulunuyordum. Meymûne de vardı. İbni Ümmi Mektum çıkageldi. Bu olay, biz örtünmekle emrolunduktan sonra idi. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bize:
– “Örtünün!” buyurdu. Biz:
– O âmâ biri değil mi, Ey Allah’ın Resûlü? Bizi göremez, bilemez, dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
– “Siz ikiniz de mi âmâsınız, onu görmüyor musunuz?” buyurdu.
Ebû Dâvûd, Libâs 34; Tirmizî, Edeb 29
    Ebû Saîd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Erkek, erkeğin avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakamaz. Bir erkek başka bir erkekle; bir kadın da başka bir kadınla bir örtü altında yatamaz. “
Müslim, Hayz 74. Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb 38; İbni Mâce, Tahâret 137
   Ukbe İbni Âmir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
-“(Yanında mahremi bulunmayan) Kadınların yanına girmekten sakının!”
Bunun üzerine ensardan birisi:
– Ey Allah’ın Resûlü! Kocanın erkek akrabası hakkında ne dersiniz? dedi.
“Onlarla halvet, ölüm demektir” buyurdu.
Buhârî, Nikâh 111; Müslim, Selâm 20. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ’ 16
    İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Hiçbiriniz, yanında mahremi bulunmayan bir kadınla başbaşa kalmasın. “
Buhârî, Nikâh 111, Cihâd 140; Müslim, Hac 424. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ’ 16, Fiten 7
   Büreyde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Cihada çıkan erkeklerin geride bıraktıkları hanımları, cihada çıkmayan erkeklere kendi anneleri gibi haramdır. Bunlardan bir erkek, mücâhidlerden birinin âilesine bakmayı üzerine alır da hiyânet ederse kıyamet günü bu adam durdurulur, o mücâhid bunun amelinden dilediğini alır. ” Büreyde diyor ki, sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve “Ne zannediyordunuz?” buyurdu.
Müslim, İmâret 139. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 11; Nesâî, Cihâd 47, 48
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ