Ateistler Dernek kurdu! Demokrasi paketleri kafirlere yarıyor

   Evet, Müslümanları kafirlerin oyuncağı yapmanın adı olan demokrasi, değişik paketlerle güçlendirilmeye çalışıldıkça kafirlerin hareket alanı genişliyor.
    İşte hareket alanı genişleyen kitlelerden birisi de “dinsiz, imansız” ateistler oldu… Son olarak bir dernek bile kurdular. 

Aktif 11 kurucu üyesi, 90 kişilik de destekçi grubu olan dernek, başvuru yapmasıyla birlikte iki günde resmileşti.

Bildiğiniz gibi daha önce de kendi yaratılışını değiştiren cinsiyetsizler de dernek kurmuşlardı. Böylece Türkiye’de dinsizler ve cinsiyetsizler dernekleşme hakkına kavuştular. Bu sayede daha çok sesleri çıkmaya başladı.

İMAM-I AZAM VE ATESİTLER

   Ateistlerden bahsederken bir kaç konuyu da burada zikretmek uygun olacaktır. Bakınız İmam-ı Azam biri çocukluğunda iki dinsiz ateisti nasıl yola getiriyor:

   İmamı Azam Ebu Hanifenin çocukluk yıllarında idi. Allah diye bir yaratıcının olmadığını, her şeyi tabiatın yarattığını iddia eden ve gittiği yerlerde bilginlerle görüşerek tartışmalar yapan bir dinsiz, döne dolaşa Kufe şehrine geldi.
Sapık fikirlerini anlatmaya başlayan bu dinsizin, Kufe bilginleriyle görüşüp münazara yapma isteğine gülen Müslümanlar; “ Bizim küçük bir bilginimiz var, eğer onunla karşılaşıp yenersen, büyük bilginlerimiz seninle görüşebilir ” diye cevap verdiler. O bunu kabul etti. Sonunda görüşme yerini ve saatini kararlaştırarak dağıldılar.
   Kufeliler salonu tıklım tıklım doldurmuşlardı. Aradan yarım saat geçtiği halde, küçük bilgin hala gelmemişti. Saatler ilerledikçe dinsiz bilgin gururlanıyor ve: “ Benden korktu tabii” diyerek gülüyordu.
Tam bu sırada küçük bilgin Ebu Hanifenin içeri girdiği görüldü.
Dinsiz bilgin:
– Niçin geç kaldın küçük? Yoksa çok mu korktun? diye sordu. O da:
– Hayır korkmadım Evimiz nehrin öte yakasında. Bu tarafa geçmek istediğimde köprünün yıkılmış olduğunu gördüm. Geçemeyeceğimi anlayınca, oradaki ağaçlara, hemen bir sandal olup, beni geçirmelerini emrettim. Onlarda sandal olup beni geçirdiler, bu yüzden geç kaldım, özür dilerim, dedi.
Bu cevap karşısında kahkahalarla gülmeye başlayan dinsiz bilgin:
– Hey akılsız çocuk! Hiç ağaç kendi kendine sandal olur mu? deyince, birden bire ciddileşen Ebu Hanife:
Asıl aklı olmayan sensin! Bir sandalın bile kendi kendine yapıldığını kabul etmiyorsun da, şu uçsuz bucaksız alemin kendi kendine var olduğunu nasıl iddia ediyorsun? diye karşılık verdi.

ATEİST KAFA

   İşte atesitler böyledir. Boş boş bakarlar. Halbuki bir köprü ya da en ufak bir eser dahi kendi başına meydana gelmiyorsa, binlerce yıldır kusursuzca işleyen bu kainat ve her biri kendi içinde binlerce mucize barındıran mahlukat nasıl kendi başına var olabilir?

   Ateist kafa bunun cevabını veremiyor işte… Evirip çeviriyor. Çareyi saldırmakta buluyor…

   Bunlarda internette dolaşan bazı resimler:

ateist kafa

 ateist
ateist dernegi

PAYLAŞ