Büyücü, şeytandan ve kıskançlardan kurtulma duası

   Allahu Teala’nın bizlere nimet olarak indirdiği ve her türlü şerlinin şerrinden korunmak için okuduğumuz Ayet’el Kürsi, Felak ve nas surelerinden başka şu dua da tesirli bir araçtır…
Abdullah ibni Amr (Rdıyallahuanh)den nakledildiğine göre Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu:
   Her kim “Biz akşamladık mülk de Allah’a ait olarak akşamladı. Bütün hamdler Allah’a mahsustur.
   Halkettiği, türettiği ve yoktan var ettiği her şeyin şerrinden, gökleri kendi izni olmadıkça yere düşmesin diye tutan Allah’a sığınırım” derse, her türlü büyücü, falcı, şeytan ve kendisini kıskanandan kurtulur.” (Taberani; Heysemi, Mecme’uz-Zevaid: 10/122)
DUANIN ARAPÇASI

DUANIN LATİN HARFLERİ İLE OKUNUŞU
Emseynâ ve emsalmülkü lillâh. Velhamdülillâhi e’ûzü billâhillezî yümsiküssemâe en tage’a ‘alel erzı illâ bi iznihî min şerri mâ halega ve zera e ve bera e

PAYLAŞ