Lise kitabında mezheb sayısı 5'e çıktı

   Daha önce sizlere bazı gavurların itiraflarını aktarmıştık. Bu müsteşriklerin ortak gayelerinin İslam dinini tahrif etmek, Müslümanları boşluğa düşürmek olduğunu görmüştük. Bunun için de yapmak istedikleri en önemli şeyin “Farklı şeyler ortaya atarak Müslümanların kafalarını karıştırmak, Peygamberimiz ve ashabından bize ulaşan geleneksel İslam’ı bozmak” olduğunu öğrenmiştik.
   Evet, bu gayelerini seri imalat ile piyasaya sürdükleri hoca kılıklı insanlar ile yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu yeterli olmuyor…
   İşte çocuklarımızdan başlamak istiyorlar…

MEZHEP SAYISI 5’E ÇIKARTILDI

   Bu gün günümüzde Ehli Sünnet dünyasında kabul gören ve hak olan 4 ameli mezhep vardır. İmam-ı Azam (rahmetullahi aleyh) özellikle dinde söz sahibidir ve hükümlerin ekserisini o çıkartmış diğer mezhep imamlarına da yolu o göstermiştir.
   Ameli yani fıkha taalluk eden meseleler İmam-ı Azam (r.a)’dan sonra sistemleşmiştir. Ondan önce sistematik bir şekilde bu konuların işlendiği ve yazıldığı söylenemez.
   Bu şekilde fıkhi konuları sistemleştiren mezheplerden günümüze kadar 4 tanesi ulaşmıştır.
   Ancak 11. sınıf ders kitaplarında bu mezhepler 5’e çıkartılıyor. Ve Şia’ya Caferiye maskesi geçiriliyor. Bunu meşrulaştırmak için de Cafer-i Sadık (Radıyallahu anh) alet ediliyor.

   Bu son sayfada görüldüğü üzere önce Cafer-i Sadık r.a adı ile itikadi bir mezhep varmış gibi gösterilip sonra Şia’nın görüşüne yer veriliyor. Böylelikle “Caferiye” adı ile şiaya meske yapılıyor. Sapık şia inancı böylelikle burnumuzun dibine kadar girmiş oluyor.
   Mezheplerin 5 sayılması ve şia propagandası dinini yeni yeni öğrenmeye başlayan okul çocuklarının aklını karıştırıyor.
   Kafirlerin emelleri de büyük ölçüde bu şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. Bunun Milli Eğitim kitaplarında olması ise bizleri kara kara düşündürüyor. Bundan öncede dinler arası diyalog ihanetine yer verilmişti.
DERS KİTABINDA İSLAMİ KIYAFET DÜŞMANLIĞI
DERS KİTAPLARINDA İSLAM DÜŞMANLIĞI
LİSE DERS KİTABINDA DİNLER ARASI DİYALOG
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ