Atatürk'ün el yazısıyla: Muhammedin dinini kabul edenler…

   Atatürk hakkında bilinmeyenler ortaya çıktıkça Kemalizmin telaşı artıyor, tansiyonlar yükseliyor. Hatta öyle ki bazı kemalist tarihçiler uyduruk tarih yazıları bile yazıyorlar. Güya Atatürk’ü yüceltme amacı taşıyan bu yazılarla aslında maskaralığa imza atıyorlar.
   İşte Mustafa Kemal’in el yazısıyla yazmış olduğu bir vesika. Bakın ne diyor:

   Din birliğinin de bir millet teşkilinde müessir olduğunu söyle­yenler vardır. Fakat biz, bizim gözümüz önündeki türk milleti tab­losunda bunun aksini görmekteyiz.Türkler arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir mil­let idi. Arap dinini kabul ettikten sonra, bu din, ne arapların, ne ay­nı dinde bulunan acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis, türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti; milli hislerini, milli heye­canını uyuşturdu. Bu pek tabii idi. Çünkü, Muhammed’in kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. Bir arap fikri, Ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammedin dinini kabul edenler, kendilerini unutmağa, hayatlarını allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeğe mecburdular. Bununla beraber, allaha kendi milli lisanında değil, allahın arap kavmine, gönderdiği arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacak­tı. Arapça öğrenmedikçe, allaha ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyyet karşısında türk milleti bir çok asırlar, ne yaptığını, ne yapa­cağını bilmeksizin, adeta, bir kelimesinin (…)

PAYLAŞ