İslami rüya tabirleri -İ- harfi

İAŞE 
Rüyada iaşe işleriyle uğraşmak, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığını er veya geç bulmayı ve arzularına kavuşmayı işaret eder.
İBADET
Rüyada ibadet etmek, hayra nail olmayı ifade eder.
İbadet edilmesi caiz olmayan bir yerde ibadet etmek, fesada uğramaya ve hakkınızda kötü sözler söylenmesine yorulur.
İbadet sayılmayacak bir tarzda ibadet ettiğini görmek, yolunuzu şaşırıp zorluğa düşmeye işarettir.
Kimsenin bulunmadığı tenha bir yerde ibadet etmek, dünya gam ve kederlerinden kurtulmaya ve feraha çıkmaya işarettir.
İBADETHANE
Rüyada bir ibadethane yaptığını veya yaptırdığını görmek, insanlara hizmet etmeye ve iyilik yapmaya yorulur.
İbadethaneye girdiğini görmek, huzura ermeyi ifade eder.
İbadethaneden çıktığını görmek ise endişe ve korkuya işarettir.
İBİK
Rüyada görülen kırmızı veya beyaz ibikler, yeni dostluklara ve muhabbete işarettir.
İBİŞ
Rüyada bir tiyatro kumpanyasında tuluat oynanırken bir ibiş görmek, hoş sohbet ve şakacı bir dostunuz veya arkadaşınızdan fayda göreceğinize işarettir. İbiş görmek, çocuklarınız evlenme çağında ise onları evlendireceğinize veya sünnet düğünü yapacağınıza, bekar iseniz yakında bir eğlenceye davet edileceğinize delalet eder.
İBRAHİM (A.S .)
Hz. ibrahim (A.S.)’ı görmek hayır, bereket, ibadet, kemal, rızık, ikram, salih nesil, emr-i bil ma’ruf, nehy-i ani’l münker, ilim, hidayet, Allah’a itaat uğrunda aile ve akrabasından hicret etmektir.
Hz. İbrahim (A.S.)’ı görmek, şefkatli babaya yorumlanır. Çünkü, o İslamın babasıdır; bizi “Müslüman” ismiyle isimlendiren O’dur. Bazen de O’nu görmek, meşakkat ve şiddete düşüp ondan kurtulmaya, insanların arasınııslaha, yahut da hayır umduğu bir iş için meşakkat çekmeye fakat sonunu hayırlı olmasına yorumlanır.
Bazı kere Hz. ibrahim (A.S.)’ı görmek, rüya sahibinin işinin şeriata uygun olması ve hayrı muhafaza etmesine ve kötü arkadaştan ayrılmaya yorumlanır. Bazen de O’nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete yorumlanır.
Bir kimse Hz. İbrahim (A.S.)’ın, azalarından birini tuttuğunu görse ve o eğer o aza hastalıklı ve rahatsızsa Allah ona afiyet verir ve şikayetini giderir. Hz. İbrahim’i görmek, hac etmeye de işarettir.
İbrahim (A.S.)’ı gören kimse düşmanına galip gelir. Mü’mine bir hanımla nikahlanır. O kimseye devlet tarafından darlık, şiddet isabet eder de ondan kurtulur.
Kendisini, Hz. İbrahim (A.S.)’ın çağırdığını ve O’na doğru “buyur” diyerek gittiğini gören kimsenin derecesi yüksek olur. Hz. İbrahim’i gören kafirse Müslüman, isyankar ise tövbekar olur. Namazını terkeden kimse ise tekrar
namaza başlar.
Hz. İbrahim (A.S.) suretine girdiğini veya O’nun elbiselerini giydiğini gören kimseye belalar erişir. Çok kere O’nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrın gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete yorumlanır.
İBRİK
Rüyada ibrik görmek, günahkar için tövbeye, hamile için erkek çocuğa işarettir.
İbrikleri bir araya toplamak, cennete gitmeye sebep olacak güzel amelleri işlemeye yorumlanır.
Rüyada, ibriğin kıymetinin yüksek olduğunu gören kimsenin kıymet ve şanı yüksek olur. İbrik, oyuna, gülme ve kahkahaya da yorumlanır. İbriğe benzeyen kap kacakların yorumu da böyledir.
Rüyada ibrik görmek, kadın eşe, hizmetçiye, dine, vücut sağlığına, uzun ömüre, mal, nimet, hayır, bereket ve mirasa yorumlanır.
Rüyada ibrikten el yıkadığınızı veya abdest aldığınızı veya başka bir şeklide kullandığınızı görmeniz, sağlığınızın devamlı olacağına, hasta iseniz iyileşeceğinize; gümüş bir ibrik ve içindeki berrak ve temiz su ile yıkandığınızı görmek, ev halkının tamamının sağlıklı kimseler olduğuna ve bu sağlıklarının devam edeceğine işarettir.
İBRİŞİM
Rüyada ibrişim görmek, iyi mevkiye, evlada veya yolculuğa yorulur.
Beyaz ibrişim görmek, çok hayırlıdır. Bir yumak ibrişim bulmak, bekar için evlenmeye, evli için ise çocuk sahibi olmaya işaret eder.
İbrişimden yumak yapmak veya bozmak, yolculuğa yorulur.
Herhangi bir şey üzerinde ibrişim asılı görmek, hayırlıdır.
İCAT
Rüyada yeni bir şeyi icat ettiğinizi veya yeni icat edilen bir makine veya alet görmek, düşündüğünüz bir meselenin uygulanmasının sizin faydanıza olacağına, bu yüzden büyük paralar kazanacağınıza delildir.
İCRA
Rüyada bir borçtan dolay ı evine veya işyerine icra memurlarının geldiğini görmek, bir miras meselesi için akrabaları ile arasının açılacağına; icra memurlarının evinden bazı eşy aları alıp götürdüklerini görmek, beklediği mirastan alacağı pay ı alamayacağına; icra memurları tarafından önceden alınıp götürülen malların kendisine geri verildiğini görmek, mirastan oldukça önemli para alacağına işarettir.
İÇ AĞRISI
Rüyada hissedilen iç ağrısı, kadın için doğum sancısına yorumlanır.
İÇMEK
Rüyada ne olduğu belirsiz ve tatlı bir şeyi içmek veya güzel ve tatlı bir su içmek, ilim ve hidayete; tarikat sahipleri için, ruhani zevk ve sefaya yorumlanır. Rüyada sabahleyin soğuk ve tatlı su içtiğini gören kimse helal mala kavuşur.
İÇYAĞI
Rüyada eti yenin hayvanın içyağını görmek, daimi rızktır.
Eti yenmeyen hayvanın içyağını görmek, haram mala, zinaya, İslam dininden dönmeye veya yapmaktan men edildiği bir şeyi tekrar yapmaya yorumlanır.
Tedavi yapılan içyağını görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve ona gelecek bir hastalıktan kurtulması için iç yağı ile tedavi görmeye muhtaç olacağına yorumlanır.
Bazen içyağı refah, sevinç ve hasta kimsenin şifa bulmasına yorumlanır.
İçyağı, onu zahmetsiz toplayan kimse için halis maldır.
İDAM
Rüyada idama mahkum edilmek, mevki ve şeref kazanmaya işaret eder. Asılmak suretiyle idam edildiğini görmek, işinde, mesleğinde ilerlemeye ve servet sahibi olmaya işarettir.
Bir topluluğun kendisini astığını görmek, onlara reis olmaya yorulur. Kendinizi asıp idam ederseniz, hayırlı bir işe başlamaya işaret eder. Asıldığınızı fakat ipinizin koparak yere düştüğünüzü görürseniz, bu rüya zarara ve üzüntüye yorulur.
İDARE KANDİLİ
Rüyasında evinde yanan bir idare kandili görüp, bunu söndürdüğünü görmek, iki şekilde tabir olunur; ömrünün son bulması veya oğlunun ölmesi. Bir rivayete göre rüya sahibinin işinden ayrılması ile de yorumlanır. idare kandili, Kirmani’nin söylediğine göre, evinin hizmetçisi veya ev sahibesi ile yorumlanır.
Çakmakla veya kibritle idare lambası yaktığını gören, eğer evli ise, çocuğu olur, bekar ise evlenir veya bir hizmetçi alır, gurbette kimsesi varsa selametle döner.
Elinde yanmakta olan bir idare kandili görenin çocuğu olur veya büyük bir mevkiye ulaşır, eğer rüya sahibi kötü ve günahkar bir kimse ise tövbe eder. Elindeki idare kandilinin söndüğünü görmek, oğlunun ölümüne, mevkiinin sarsılmasına, ibadetinin kabul olunmadığına işarettir. Elinde çifte fitilli bir idare kandili görenin bir batında ikiz çocuğu olur.
Rüyada bir lamba yakıp etrafı aydınlattığını gören, ilim öğrenir. Bir lambayı üfleyerek söndüren haklı bir kimsenin işini iptal ettirmeğe çalışır ise de başaramaz. Gündüz elinde idare kandili olarak dolaştığını gören, dininde kuvvetli ve ibadetinde devamlı olur. Gece elinde lamba ile yürüdüğünü gören dini bilgiler öğrenmeye gayret eder. Evinde yanmakta olan bir idare kandili görmek, o eve bir ilim adamının geleceğine veya iyi bir evlat sahibi olacağına işarettir.
İDRİS (A.S.)
O’nu rüyasında gören günahtan sakınır ve takva sahibi olur. Son encamı hayırlı olur. Şuurlu ve idrak sahibi ve bilerek ibadet ve taatta bulunur.
Rüyasında İdris (A.S.) olduğunu veya O’nun sıfatı üzerinde bulunduğunu gören kimsenin ilmi çok olur. Yahut büyük insanlara yaklaşır ve yüksek mertebelere erer.
Hz. idris (A.S.) ile arkadaş olduğunu gören kimse yüksek makam sahibi biriyle arkadaş olur. O’nu noksan halde görenin noksanlığı rüya sahibine aittir.
İFLAS ETMEK
Rüyada iflas ettiğine hükmedildiğini görenin din ve dünyasındaki noksanlığına yorumlanır. Çünkü (teflis) kelimesi (fülus) den türemiştir. Bu da malın bayağısıdır.
İflas eden hasta ise ölümüne, rızkının kesilmesine, sanatından daha aşağı bir sanata veya memleketinden başka bir yere göç etmesine yorumlanır.
İFTAR
Rüyada oruçlu olup iftar ettiğini görmek, rızık ve servetin artmasına, sıkıntıların hafiflemesine işarettir.
İFTİRA
Rüyada iftira ettiğini görmek, kötü huylarınızı ifade eder.
İFŞA ETMEK
Rüyada bir sırrı ifşa etmek, yani onu açığa vurmak büyük bir tehlike ile yorumlanır. Uzun zamandan beri sakladığınız bir sırrınızın açıklandığını görmeniz, size kurulan bir tuzak sonunda maddi ve manevi büyük zarara uğrayacağınıza, belki yuvanızın bile yıkılma tehlikesi ile karşılaşacağına işarettir.
İFTAR ETMEK
Rüyada bir Ramazan akşamı dostunuzun evine iftara gittiğinizi veya iftar ettiğinizi görmek, giriştiğiniz işlerde artık çalışmalarınızın meyvelerini toplamaya başlayacağınızı gösterir. İftarda ne kadar ve kaç çeşit iftarlık yiyecek varsa, kazancınız da o nisbette çok olur.
İĞ
Rüyada bir iğe rastladığını gören kadın, bir kız doğurur. Veya bir kız kardeşi olur. Yanında misafiri olan kadın, iğindeki ipliğinin kesildiğini görse, yolculuktan
vazgeçerek bulunduğu yerde yabancı bir adamdan yardım ister.
İğ görmek, elçi ve yolculuğa, mal vergisine veya ihtiyaçlarını gören binek hayvanına yorumlanır.
İĞ BAŞI
Rüyada iplik eğirilen iğ başına tesadüf ettiğini gören kadın, evlenir. Bir kadın iğin başını kaybettiğini görse ve kendisi de evli ise o kadını kocası boşar. Veya onun kocada bir kızı varsa boşanır.
Eğer okadın rüyada iğin başını yine iğe geçirdiğini görse, kocası yine ona dönerek nikahını yeniler.
Rüyada eğirdiği ipliği bozduğunu gören kimse, verdiği sözden cayar.
İğ başı işlerde sebata, ticaretli mala, bekar için evlenmeye yorumlanır.
İĞDE
Rüyada iğde görmek ve yemek, çevrenizde çok iyi bir kimse olarak tanındığınıza delalet eder.
İĞDE AĞACI
İğde ağacı görmek, huyu güzel, sohbeti tatlı, yumuşak başlı, herkese hayır ve iyiliği dokunan, ama istediği kadar iyilik edemeyen biri olarak yorumlanır.
İĞNE
İğne görmek, bekar için evlenmeye, fakir için halinin iyiye dönmesine yorumlanır.
Eline bir iğne aldığını gören kimsenin işleri düzelir, toparlanır. İğne üzerinde iplik varsa yahut iğne ile dikiş dikiyorsa rüyayı görenin hali iyi olur, dağınık ve düzensiz işleri toplanır.
Dikiş diktiği iğnesinin kırıldığını veya yarıldığını, elinden alındığını görse halinin kötü olacağına ve işlerinin düzensiz gideceğine ve bozulacağına alamettir.
Eğer iğnesinin zayi olduğunu yahut çaldırdığını görse o kimsenin işlerinin bozulmaya yaklaştığına, fakat tam bozulmadan kurtaracağına işarettir. İğne, iplik geçirmek cihetiyle kadınla da yorumlanmıştır.
Çuvaldız rüyası iğne gibidir. Elinde çuvaldız olduğunu görenin hanımı hamile ise bir kız çocuğu olur, eğer hanımı hamile değilse yolculuğa çıkar.
İğne rüyada, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına yorumlanır.
İğneyi yediğini gören, kendisine zarar gelecek birisine sırrını söyler. Birisine iğne battığını gören, o kimseyi ayıplar ve kendisi de başkaları tarafından ayıplanma ile karşı karşıya kalır.
İğnelerden iplikli olanı sahibinin dağınık işlerinin toplanmaya yaklaştığına işarettir. Bunun miktarı ise, iğne ile diktiği şeylerin miktarı nisbetinde olur. Az olup da kendisiyle iş görülen ve dikiş yapılan iğne, çok olup da kendileriyle az iş yapılan iğnelerden hayırlıdır ve bu rüya dağınık işlerinin süratli olarak düzenleme zamanının gelişini gösterir.
Eğer bir kimse rüyada insanların elbiselerini diktiğini görse, insanlara nasihat eder ve onların arasını düzeltmeye çalışır.
Kendi elbisesini diktiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, dağınık ve perişan işleri yoluna girer. Hali bozuk ise düzelir.
Eğer iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli bir şekilde diktiğini görse, o kimse gıybet ve kötülüklerden tövbe eder, ya da günahlarından istiğfar eder. Fakat dikişlerini kuvvetli dikmemişse rüya sahibi batıl ve asılsız özürde bulunur ve mazlum ile helallaşmaksızın ona ettiği zulümden tövbe eder.
İĞNECİ
Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimsedir. Bazıları da, iğneci bir kimsenin evini ve iş hususunda kendisini gözetleyen ve yaptığı işin ücretini kendisinden alan bir kimsedir.
İğneci; alim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım gelen şeyleri yazan kimseler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere yorumlanır.
Boynundan iğne ile kan akıtıldığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolayısiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder.
Nikahlanmayı arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir ve nikah katibi onun üzerine nafaka vesaire için bir vesika yazar ve kendisinden çıkan kan miktarınca nafaka verir. Bunlar da olmazsa kumaş vs. gibi şeyler alır, satar. Yahut borçla bir şeyi alır veya bir borç muamelesinde bulunur ve onun üzerine bazışartlar yazılır.
İğneciyi görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine yorumlanır. Bazen de bu rüya, kefalet, zimmet, ticaretten sonra zarar ve ziyandır.
Rüyada anasından veya ev halkından birisinden iğne ile kan aldığını gören kimsenin, bazen sebepleri güçleşir ve kan aldığı kimselere asi olur.
İHTİYAR
Rüyada ihtiyar görmek ve selam vermek, işinde ve sanatında yükselmeye işarettir.
Rüyasında muhterem bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini gören kimse, hayır ve berekete kavuşur ve korkularından emin olur.
Rüyada bir ihtiyarın iltifatına nail olmak, insanların sizden razı olduğunu ifade eder.
Rüyasında tanımadığı yaşlı bir adama uyup arkasından gittiğini gören kimse, hayra uyar ve bolluğa erişir. Rüyada gördüğü ihtiyar köylü ise, o ihtiyar adam, rüya sahibinin samimi bir dostudur.
Bir kimse, rüyasında tanımadığı ihtiyar bir adamı görür de ondan hoşlanmazsa, o kimsenin kendisine öğüt verecek bir dostu çıkagelir. Ancak o kimse, o şahıstan nefret edip, onun nasihatını kabul etmez.
Genç bir kimse, rüyasında ihtiyar bir adama dönüştüğünü görürse, o genç ilim ve edep öğrenir.
İKİYE BÖLÜNMEK
Rüyada birini belinden ikiye böldüğünü veya birinin kendisini ikiye böldüğünü görmek, öldürmek gibi yorumlanır.
Bazı yorumculara göre; bir kimsenin kendisini belinden ikiye böldüğünü görmek, üç şekilde yorumlanır: Rüyayı görenle biri arasında kavga var ise onu ortadan kaldırmıştır. Eğer kendisine saldıran bir düşman varsa ona karşı üstünlük elde eder. Hayır veya şer bir işin olup olmayacağını bekliyorsa o iş olur.
Belinden ikiye bölünmüş olarak denize atılıp sular üzerinde yüzdüğünü görmek, hükümete bir iş için şikayet edilip rüya sahibinin iyiliğine olarak o işin sonuçlanmasına; belinden kesilip bir yere asıldığını veya bir yere bırakılarak herkesin görmesi için sergilendiğini görmek, o yer mahkemesinin bir davayı bitirmesine delalet eder. Belinden ikiye bölünüp bir yere asıldığını görmek, ün sahibi olmaya işarettir.
İKİZLER
Rüyanızda ikisi de birbirinden ayrılmayacak kadar birbirlerine benzeyen ikiz kardeş görmek, bir şirkette ortaklığınız varsa, ortağınızla birbirinize karşı çok büyük itimadınız olduğuna ve işlerinizin çok düzgün yürüdüğüne işarettir. Böyle bir durum yoksa, ev hayatınızda eşinizle çok anlaşmalı bir hayatınız olduğuna ve bunun devamlı olacağına; bir kardeşiniz varsa, ikinizin de birbirinizi çok sevdiğinize ve birbirinize çok bağlı olduğunuza delildir.
İKRAMİYE
Rüyada size veya çok yakından tanıdığınız bir kimseye büyük ikramiye isabet ettiğini görmek, size veya o kimseye bir belanın yaklaşmakta olduğuna ve bunun için önceden tedbir almanız gerektiğine işarettir. Bir yorumcuya göre, ikramiye isabeti amansız bir hastalıkla da yorumlanmaktadır.
İKRAR
Rüyada birisinin kölesi olduğunu ikrar etmek, o adama olan düşmanlığının ifadesidir. Günahkar olduğunu ikrar eden kimse, yücelik ve şerefe erişir ve günahlarından tövbe ve istiğfar eder. Bir insanı öldürdüğünü ikrar eden kimse, velayet ve emniyete kavuşur.
İKTİDARS IZ OLMAK
Rüyada kendinizi iktidarsız görmek, son günlerde işinizdeki durgunluktan dolayı üzülüp sıkıldığınıza, size moral verecek kimselere ihtiyacınız olduğuna delalet eder.
İLAÇ
Rüyada görülen ilaç, dinin iyiliğidir. Bundan dolayı hastalığı iyileşsin diye ilaç içtiğini gören kimse dinini islah eder.
Bir kimsenin rüyada ilaç kullanması ilimle faydalanmasına yorumlanır. Rüyada ilacı yememesi, haktan dönmesine ve nefsinin isteklerini tercih etmesine yorumlanır.
Güzel kokulu şeylerden yapılmış ilacı yemek; bekar için evlilik, kadın için çocuk ve fakir için de zenginliktir.
İlacın ferahlatıcısı, ferahlık ve sevince, yalanmışı tevhid ve şahadeti ikrar yahut parmağın yorumladığı bir şey tarafından faydadır.
Tozlanmış ilaç, dünyaya haris olmaya, ilacın içileni rızık, hap gibi yutulanı isyankar için tövbe, kafir için hidayet ve cahil için ilimden ikrahtır.
Rüyada fitil kullanmak haber araştırmaya, gizli sırları ele geçirmeye işarettir.
İlacı içtikten sonra hemen iyilik talep ettiğini gören kimse dünyasınııslah eder. Gözüne ilaç yaptığını gören de dinini ıslah eder.
Rüyada görülen her içilecek ilacın rengi sarı olursa o içilecek şey hastalıktır. İçilmesi kolay olan her ilacı rüyada içmek, hastalığın iyileşmesine, sağlam kimse için de kendisine zarar veren şeylerden kaçınmaya yorumlanır.
Rüyada gözlerinin ağrısı için göze damlatılan ilacı görmek, evde kendisinden gizlenen bazı hususların bulunduğuna, bu ilaçtan gözüne damlattığını görmek, gizlenen şeylerin açıklandığına işarettir.
Burnuna ilaç damlattığını görmek, bazı sırların çözüleceğine, kulağına damla damlatıldığını görmek ise, hakkında söylenen bazı dedikoduların olduğuna delalet eder.
İLAÇ İÇMEK
Rüyasında bir hastalığından dolayı ilaç içtiğini ve bu ilacın da hastalığa uygun olduğunu görmek, dinin iyileşmesine, eğer dinsiz ise dünyasının iyileşmesine; halka ilaç yaptığını görmek, halka iyilik yapmaya delalet eder.
Rüyasında ilaç içtiğini gören hayır ve menfaate erişir. Bu ilaçtan dolayı kuvvetini azaltacak derecede fazla ishal olduğunu gören, zarar görür. İlaç içtiğini ve bunun etkisi ile aklını kaybettiğini gören keder ve gamdan kurtulur.
Rüyada içilen sarışurup hastalığa, gerek sulu gerekse draje şeklinde olan bir ilaç hastalıktan şifaya delalet eder. İlaç acı lezzeti fena olduğu için bundan tiksinmek ve tiksinerek içmek, çabuk geçecek bir hastalığa işarettir.
Rüyasında hasta olduğunu ve doktorun verdiği ilacı içtiğini görmek, ömrünün
kısalığına; ilaç acı ise ölümünün yaklaştığına işarettir. İçtiği ilaç sulu ise haram paraya, komprime halinde ise haram mala delalet eder.
İlaç içtikten sonra hemen iyileşip sokağa çıktığını görmek bir iftiraya uğrayarak tutuklanacağına; sokakta tekrar hastalanıp yeniden eve gelip yatağına yattığını görmek, bütün sıkıntılardan kurtulacağına işarettir.
İLAÇ KABI
İlaç kabı afsun etmeye, ilme uymaya ve doğru bir mesleğe atılmaya ve Kur’an okumaya yorumlanır.
İLAHİ S Ö YLEMEK
Rüyada bir camide veya bir mevlit toplantısında kendinizi ilahi söylerken görmeniz, yakında bol nimete kavuşacağınıza ve Allah Teâlâ (C.C.) Hazretlerinin dua kapısının size her zaman açık olduğuna işarettir.
İLAM
Rüyada hakim tarafından kendisine bir ilam yazıldığını gören kimseye, doktor tarafından kan aldırması emredilir.
İLAN
Rüyada duvarda bir afiş veya gazetelerde ilan görüp okumak, hayatınızın bir düzene gireceğine; rüyada bir şey için sizin ilan verdiğinizi görmek ise, bir iş kurma hazırlığında olduğunuza veya evlenmek arzusunda bulunduğunuza işarettir.
İLAVE ETMEK
Bir kimsenin rüyada yemeğine, temiz ve helal bir şeyin ilave edildiğini görmesi, kolaylıkla elde edilecek rızıktır. İlave edilen şey temiz ve helal değilse, yorumu böyle değildir.
Rüyada bir kimsenin elbisesine diğer bir kimsenin elbisesinin ilave edildiğini gören kimse, bekarsa, evlenir.
Binek hayvanına bir binek hayvanın daha ilave edildiğini gören kimse yapabileceği ve memnun kalacağı bir rütbeye yükselir.
İLİK
Rüyada görülen ilik, gömülü şeylere ve mirasa yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kemiğinde ilik olduğunu görmesi, o kimsenin gömeceği mala, eğer o kimse hasta ise, ayağa kalkmasına ve hastalığından kurtulmasına yorumlanır.
İLKBAHAR
Rüyada ilkbaharı görmek, çabuk geçecek ferahlıktır.
Rüyada ilkbahar, gençlikle yorumlanır. Rüyasında ilkbaharda bulunduğunu ve bütün ağaçların çiçek açtığını görmek, bir çocuğu dünyaya geleceğine, bekarsa evleneceğine delalet eder. Bazı tabircilere göre uzun ömre işarettir.
Bahar çiçeklerinden bir demet yaptığını ve bu demeti evine götürerek bir vazoya yerleştirdiğini görmek mutlu bir hayat sürdüğüne delalet eder. Bahar çiçekleri bir
rivayete göre de servetle ve büyük bir memuriyetle tabir olunur.
İLM-İ HAL O KUMAK
Rüyada bir ilm-i hal kitabı okuduğunu görmek, dini vecibelerinizi son günlerde ihmal ettiğiniz için bunun Cenab-ı Hakk tarafından bir uyarı olduğuna, iyi kalbli bir kimse olmanıza rağmen bu ihmalinizin çevrede hoş karşılanmadığına delalet eder.
İLTİFAT
Rüyasında kendisine veya kendisinin bir başkasına iltifatta bulunduğunu görmek, insanlar hakkında daima iyi düşünen ve herkesi seven bir kişi olduğuna delalet eder.
Kendisine bir arkadaşının veya çalıştığı yerdeki amirlerinden birisinin iltifat ettiğini görmek, o yerde yükseleceğine, kazancının artacağına; ev halkının kendisine iltifatta bulunduklarını görmek iş hayatında başarılı olacağına ve herkes tarafından takdir edileceğine işarettir.
İMAM
Rüyada cemaate namaz kıldırdığını görmek, bir şeye kefil olmakla yorumlanır.
Bazen bu rüya korkuya, bazen de kadr-u kıymetinin ve isminin yüceliğine, reis olmaya, emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i an’imünker vazifesini yapacağına yorumlanır. Bazen de ana-babaya veya üstada yorumlanır.
Bir kimse imam olduğunu ve güzelce abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaata namaz kıldırdığını görse, mevki sahibi olur.
Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hıyanet eder. Bazen de mahzurlu ve yasak bir iş yapar.
Bir kimse kendisini bir kavme imametlik ediyor görse o kimse vali olur ve orada adaletin icrasına muvaffak olur, eğer kıblesini doğrultmuş ve namazı da tamamlamış ise, bir kavme iyilikle emreder, kötülükten de kaçınır.
Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaate imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölüme yaklaşması ile yorumlanır.
Bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görse vefat eder. Çünkü kadının erkeklere imamlığı caiz değildir.
Kendisi oturduğu yerde, cemaatın bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse kendisine verilen vazifeyi hakkıyle yerine getirir.
Kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, büyük bir kavmin işlerini görmekle memur edilir.
Yan yatarak yahut yüzün koyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını gören kimse vefat eder ve insanlar onun namazını kılarlar.
Bir kimse kendisini erkek ve kadınlara imam olmuş görse, buna ehil ise nas arasında hüküm ve kazaya, eğer ehil değilse insanların arasınııslaha vesile olur.
Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez.
Rüyada kendisinin bir kavim tarafından imam yapıldığını görenin eline miras geçer.
Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kur’an okumaya da muktedir olmadığını görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz.
Bir kimse kendisini bir çatıda cemaata namaz kıldırıyor görse, bir kavme iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.
İMAN
Rüyasında kendisine iman hususunda sorulan bir soruya (Elhamdülillah müslümanım) diye cevap verdiğini görmek, Allah (C.C.) Hazretlerinin kendisine cenneti müjdelediğine işarettir. İnanarak ibadet ettiğini gören, dünya ve ahirette mutlu ve güvenli olur. Ömrü uzun olmasa bile yaşadığı yılları, hastalık yüzü görmeden, bol rızıkla ve rahat geçirir.
İMARET
Rüyada fakirlere yemek dağıtılan ve yardım edilen bir imaret görmek, darda kaldığınız zamanlarda size Hızır gibi yetişen bir arkadaşınızın bulunduğuna ve bu kimsenin size gönülden bağlı olduğuna işarettir.
İMDAT
Rüyada birisinin imdat diye bağırmasına koşarak yardım ettiğinizi ve onu önemli bir tehlikeden kurtardığınızı görmek, sizden bir dostunuzun para yardımı isteyeceğine ve bu yardımı yapmakla onu büyük bir sıkıntıdan kurtarmış olacağınıza delalet eder.
İMTİHAN
Rüyada bir işe girmeniz veya okuldan diploma almanız için bir sınava girdiğinizi görmek, geçirdiğiniz heyecanlı günlerin etkisinden henüz kurtulamadığınıza, biraz gezip eğlenmeye, başınızı dinlemeye ihtiyacınız olduğuna delalet eder.
İN
Rüyada vahşi bir hayvan inini görmek, sıkıntı içinde iseniz feraha çıkacağınıza; ev hususunda bir ihtiyacınız varsa yeni bir eve taşınacağınıza ve yeni eşyalar satın alacağınıza delalet eder.
İNAD ETMEK
Rüyada inad etmek, bir kötülüğü yapmaya veya görmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada inad etmesi, o kimsenin içinde bulunduğu bir şeyden kaçmasına, kavga etmeye, düşmanlığa, münakaşa yahut ticaret yapmaya ya da bundan başka bir şeye yorumlanır. Veya rüya sahibinin haddinden fazla kibirlenip insanların ondan nefret edip kaçmalarına yorumlanır.
İNANMAK
Rüyada herhangi bir şeyin doğruluğuna veya yalan olduğuna inandığını görmek, ibadetinde makbul sayılan bir yolda olduğuna işarettir.
İNBİK
Rüyada bir inbikten herhangi bir şeyin özünü çıkarmaya çalıştığınızı görmek, çok dikkat ve titizlik isteyen bir işi yapmayı üstleneceğinize ve bunu yapmak için elinizden gelen gayret ve dikkati harcamanız gerekeceğine yorumlanır.
İNCİ
Rüyada dizilmiş inci görmek, Kur’an ve ilme veya çocuklara işarettir.
Rüyada kendisinin inci deldiğini gören kimse, Kur’anı doğru bir şeklide tefsir eder.
İnciyi yuttuğunu veya sattığını gören kimse, Kur’anı unutur. İnci, ilme yorumlanır.
Rüyada inci aldığını gören kimse, çok ilim öğrenir ve halk içinde kadir ve şanı yüce olur.
Ağzına inci sokan kimsenin dini güzel olur.
Bir kimse rüyada kendi ağzından inci saçtığını insanların ve kendisinin o incileri aldıklarını görse, o kimsenin hikaye söyleyerek halka va’z ve öğüt vermesine ve insanların ondan faydalanmasına yorumlanır.
Rüyada bir inciye sahip olduğunu gören kimse, evlenir.
Rüyada denizden veya nehirden ölçek ile ölçülen, yüklere konulan ve büyük teraziler ile tartılan birçok inci çıkardığını gören kimse, devlet hazinelerinden veya o nehire mensup kimselerin malından helal mala erişir.
Çok inci çok maldır. Çok inci, alim için ilme, tüccar için ticarete, esnaf ve sanatkarlar için onların sanatlarına yorumlanır. İnci her şeyin kemali ve güzelliğidir.
Rüyada bir inci yuttuğunu gören kimse, hakikatini bildiği bir şeyde şahitlik yapmaz. Rüyada inci çiğnediğini gören kimse, riyakarlıkla insanları gıybet eder.
Rüyada inci kustuğunu ve onu çiğneyip yuttuğunu gören kimse, insanlara iyilik eder.
Rüyada bir hazineyi anahtarla açtığını ve oradan inci çıkardığını gören kimse, bir alime büyük bir mesele sorar.
Bir kimse kendisinin inci saydığını görse, o kimseye meşakkat ve mihnet isabet eder.
Bir kimse rüyada inci görse fazlaca sevinir. Kendisine inci verilen kimse ululuğa erişir. İnci yuttuğunu, sonra çıkarıp attığını gören kimse, her zaman Kur’andan ezberlediği şeyi unutur.
İnci yuttuğunu ve onun üzerine ağzını y umduğunu gören kimse, Kur’anı ezberler ve başkasına öğretmekten kaçınır. Bazı yorumcular bir kimsenin rüyada inci yüklerini yüklenmesi, üzüntüdür, dediler.
Bir kimsenin rüyada inci yuttuğunu görmesi, o kimsenin ezberleyeceği ilme ve hikmete yorumlanır. Rüyada dizilmiş veya dizilmemiş dağınık incileri bir çöplüğe veya bir yola ya da çirkin görülecek bir yere attığını gören kimse, ilmi, ehli olmayan kimseye öğretir ve o şekilde ameli de hafife alınmış olur.
Yorumca incinin büyüğü küçüğünden daha faziletlidir. Bazen de incinin büyüğü Kur’andan uzun surelere yorumlanır.
İncinin delinmişi kendisine zahmet olmayan ve çabucak elde edilecek bir rızıktır.
Bazen de inci, akan göz yaşıdır.
Rüyada görülen büyük inci tanesi hamile kadın için erkek çocuktur. Bundan dolayı bir kimse, hanımının kendisine bir inci verdiğini görse, o kimse hanımından güzel bir erkek çocuğa kavuşur. Verilen incinin parlaklığı yoksa, çocuk kız olur.
İnci, kadın için hayırdır. Rüyayı gören kadın nikahlı değilse, inci, evlenmesine; kadının çocuğu yoksa, inci, çocuğunun olmasına; kocası ve çocuğu varsa, o kadının zengin olmasına yorumlanır.
Ancak, inci çok zaman Kur’ana, ilme, güzel söze, evlad ve mala yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse bir inci deldiğini görse, Kur’anı hak ve doğru olarak tefsir eder.
İNCİ GERDANLIK
Rüyada görülen inci gerdanlık kadınlar için güzellik ve zinetleridir. İnci ve mercanla dizilmiş gerdanlığın temizliği, güzelliği ve çokluğu miktarınca Kur’an’ı ezberlemekle beraber takvaya ve Allah (C.C.)’dan korkmaya yorumlanır.
Gerdanlıkta bulunan değerli taş, rüya sahibinin amelinin özü ve kavuşabildiği son noktasıdır.
Kadının gerdanlığı kocası veya çocuğudur.
Erkek bir kimse boynunda, inciden gerdanlık görürse ve eğer o kimse Kur’an öğreniyorsa, onu ezberler. Eğer bir şey söz vermişse, sözünü yerine getirir. Böyle bir şey yok ve kendisi de bekarsa, Kur’an’ı güzel okuyan bir kadınla evlenir. Eğer hamile olan hanımı varsa, alim veya hakim olacak bir çocuk doğurur. Ancak gerdanlığın ipliği kesilmiş ve dizisi dağılmış olursa, bu takdirde rüya sahibinin vadettiği bir şey varsa, vadinden döner, eğer hafızsa, hıfzını unutur. Bunların hiçbiri onda yoksa bilgisi elinden gider.
Rüyada muhtelif diziler bir araya gelse, onlardan mücevheratla ilgili diziler Kur’an’a; inci dizileri Resulluhlah’ın (S.A.V.) sünnetlerine ve diğer kıymetli diziler de, hikmet, doğrusöz ve fıkıh ilmine yorumlanır.
Bir kimse üzerinde bir takım gerdanlıklar olduğunu ve onları takmaktan aciz kaldığını görse, o kimseye ilmin gerektirdiği gibi amel etmekte usanç gelir.
Bir kadın rüyada üzerinde bir veya birçok inci gerdanlıklar bulunduğunu görse, o gerdanlıklarda görülen iyilik ve kötülük, o kadının kocasına veya evinin işlerine bakan kimsesine veya üzerine emanet olarak aldığı şeylere yorumlanır. Veyahut da, o kadının edebiyata merak salmasına ve şiir yazmasına yorumlanır.
İNCİLİ BİLEZİK
İnci ile beraber değerli bir bileziğin olduğunu görmek, kadın için incilerin sayısı ve kıymetliliği nisbetince kocasının kendisine yaptığı hayır ve iyiliği ifade eder. Bilezik tek, inciler de dağınık ve muntazam değilse bu rüya, erkekler ve kadınlar için zarardır. Bilezik boncuktan ise, kendisini küçük düşüren kardeşle yorumlanır. Gümüşten ise, o kimsenin eşinde bir zayıflık görülür.
İNCİL-İŞERİF
Müslümanlardan biri yanında İncil görürse, ibadetler Allah’a yaklaşır.
Çok kere rüya, yalana ve namuslu bir hanıma iftira etmeye yorumlanır. Bazı kere de rüyayı görenin hasmına galip gelmesine işarettir. Eğer rüyayı gören
mahkemede ve şahitlik yapmakta ise yalan yere şahadet eder. Rüyay ı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve sıhhate kavuşur.
Bazen İncil görmek, geometri ilmine, bildiği bir şeyi alimlerden nakletmeye; ayrıca kitaba, ressama, zenginliğe ve sevince yorumlanır.
İNC İR
Rüyada incir, mala, inciri alan kimse için ucuzluğa ve çok nimete yorumlanır. İncir ağacı, İslam düşmanlarının iltica ettiği çok menfaatli bir kimseye yorumlanır. Çünkü yılanlar incir ağacının kökünde barınırlar. İncir yediğini gören kimsenin nesli çok olur.
İncirden cüzi bir şey yemek kolay elde edilen rızıktır. Rüyada yenen veya alınan her incir altındır.
İncir ağacının meyvesi ve yaprağının, üzüntü ve pişmanlık olduğunu söyleyenler de vardır. Bundan dolayı bir kimse incir yediğini veya eline geçtiğini görse, o kimseye bir husustan dolayı bir üzüntü ve keder isabet eder.
Bazı yorumcular ise, inciri salih kimseler, hayırlı insanlar kolay elde edilen rızık, tam neşe ve bol nimete yorumlamışlardır.
Mevsiminde siyah incir, hayırdır. Beyaz incir siyahtan daha da hayırlıdır. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kıskançlığına yorumlanır.
İNEK
Rüyada inek görmek, kadın için evlenmeye, erkek için zenginliğe ve sevinçli haberlere yorulur.
Rüyada inekten süt sağmak, büyük bir menfaat elde etmeye ve işlerde muvaffak olmaya işarettir.
Sağdığınız ineğin sütünü içmek, fakir için zenginliğe, zengin içinse servetin daha da artmasına işarettir. Sağılan ineğin sütü içilmezse, yine mal ve servet
toplamaya fakat bundan fayda görmemeye yorulur.
Bir ineği sağdığını, fakat sütünden içmediğini gören, mal biriktirir, fakat onu harcamaz. İneğin kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı derecede zengin olur. Bir sığırın kendisine doğru geldiğini görene, o yıl çok hayırlı ve mübarek olur. Sığırın kendisine arkasına dönüp gittiğini görmek, o yılın iyi geçmeyeceğine işarettir. Bir sığırın kendisini ısırdığını veya boynuzu ile vurduğunu görmek, hastalığa delalet eder.
İNFİLAK
Rüyada bir yerde aniden bir patlama olduğunu görmek, beklenmeyen bir haberin işitileceğine; eğer patlamada can kaybı olmuş ise, alacağınız haberle canınızın çok sıkılacağına ve belki de büyük maddi zararlara uğrayacağınıza yorumlanır.
İNİLTİ
Rüyada bir insan iniltisini duymak, iyi bir haber almaya işarettir.
Rüyada başka bir yerde bir kimsenin inleyerek yattığını görmeniz, sizden yardım isteyecek akrabaya veya dostlarınızın bugün yarım kapınızı çalacaklarına işarettir. Kendiniz inliyorsanız bilmeden bir kimseye iyilikte bulunduğunuzun işaretidir.
İbn-i Sirin’e göre inlediğini görmek, muradının olacağına, bir bela ve musibetten kurtulmaya; hastalık dolayısı ile inlediğini görmek, iyileşeceğine, sebepsiz olarak, sıhhatli bir adamın inlediğini görmek, hastalığa işaerttir.
İNKAR
Rüyada bir şeyi inkar etmek küfre, boş ve hayırsız bir şeyi inkar etmek ise hayra yorulur.
İNME
Rüyada herhangi bir tarafına inme veya felç indiğini görmek, üzücü bir haber almaya veya maddi sıkıntıya işaret eder.
İNMEK
Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın rütbe, hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına yorumlanır. Küçük bir tepeden, bindiği bir şeyden veya yüksek bir yerden inenin indiği yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteği güçleşir.
Bir kimsenin rüyada dağdan aşağıya indiğini görmesi güzeldir.
Rüyada dağdan aşağıya indiğini gören kimse, üzüntüden kurtulur. Bazı yorumcular ise bu rüya işlerin bozulmasına ve isteklerin mümkün olmamasına yorumlanır, dediler.
Bir kimse rüyada, eski bir merdivenden aşağı indiğini görse, o kimsenin ticaretinde düşüklük meydana gelir, artık kâr edemez. Üzerinde bulunduğu zaman merdiven kırılsa, düşmanı ona galip gelir.
İNS AN
Bir kimse rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insanı görse, o adam rüyayı görenin nefsidir. Allah O”a göstermiştir. Eğer rüyayı gören, o kimseye hayır işlemişse kendi fiilidir. Bazen bu rüya, rüyayı görenin rızık ve ecelinin son haddinde olduğunu gösterir.
Eğer iki kişi görse, korkusu varsa korkudan emin olur. Eğer üç kişi görse bu rüya sahibinin haram şeyleri (günahları) işlemekten kendisini muhafaza etmesine yorumlanır.
Tanıdığı birisini görse, o adamdan veya ona benzer birisinden bir şey alır, kendisinin o adamdan sevdiği bir şeyi aldığını görse, ondan ümit ettiği bir şeyi alır.
Gördüğü adam makam sahibi biri ise ve ondan da yeni bir gömlek aldığını görse, makam sahibinin yerine tayin edilir. Eğer o kimseden ip aldığını görse rüya sahibi ondan ümidini keser ve aralarında düşmanlık meydana gelir.
Bir kimse tanıdığı bir insanın rüyada yüksek rütbe sahibi olduğunu veya bulunduğu rütbeden düştüğünü yahut da o kimseye bir afet ve belanın geldiğini görse, gördüğü gibi o adama hayır ya da kötülüğün geleceğine alamettir.
İNS AN AYAĞI
İnsanın rüyada görülen ayağı onun varlığıdır. İnsanın ayaklarında meydana gelen şeyin yorumu, onun malına ve durumuna aittir.
Ayak, kişinin malı, genişlik ve darlığı, reisi ve itimad ettiği şeyidir.
Ayaklarının yeşil olduğunu gören kimsenin malında zararı olur.
Yalınayak yürüdüğünü gören kimseye sıkıntı, meşakkat ve dert erişir. Rüyada bir insanın ayağını yediğini gören kimse Allah Teâlâ Hazretlerine yaklaştıracak yola kavuşur. Din ve dünya işinde o kimsenin bütün ihtiyaçları yerine gelir.
Ayaklarının yandığını gören kimsenin sahip olduğu şeyde değişiklik meydana gelir.
Ayaklarının çok olduğunu görmek misafir için hayır ve menfaata, reisliğe müstehak olan için reis olmaya, gemiciler için çok menfaatli yolculuğa, fakirlik için ümit ettikleri hayır şeylerinin ortaya çıkmasına, zenginler için dert ve hastalığa, az gören kimse için gözünün ışığının gitmesine, kötü insanlar için de hapis, keder ve kınanmaya yorumlanır.
Bir kimse rüyada ayaklarından birinin taş olduğunu görse, ayaklarından biri kurur ve ondan faydalanamaz.
Ayağının kesildiğini gören kimsenin malının yarısı gider. İki ayak ana ve babadır.
Rüyada ayağının yüksek olduğunu yahut ayak parmaklarının çok olduğunu gören, izzet, devlet ve kuvvete kavuşur.
Ayaklarının ikisinin de kesildiğini görenin, malı ve geçimi elinden gider, bazen de rüyayı görenin ölümüne işarettir.
Bir kimse rüyada ayağının birinin diğerinden çok uzun olduğunu görse, o kimse yolculuğa çıkar. Eğer zengin ise hasta olur ve işlerini gördürecek ve onu yürütecek birisine muhtaç olur.
Rüyada dört ayağının olduğunu gören kimse eğer fakir ise yolculuğa çıkar ve orada yardıma kavuşur. Eğer zengin ise hastalanır. Çünkü zengin işlerini gördürüp yürütecek bir adama muhtaç olur.
Ayaklarının demirden olduğunu gören kimsenin ömrünün uzun ve geçimi güzel olur, cam ve billurdan olduklarını görmesi; ömrünün azlığına ve zayıflığına, altından olduğunu görmesi; borcu için veya başka bir sebepten dolayı giden malının peşinden koşturup durmasına, gümüşten olduğunu görmesi;kadınlar peşinde dolaşıp durmasına, bakırdan olduğunu görmesi; iflas etmesine; kalaydan olduğunu görmesi azasında uyuşukluk meydana gelmesine yahut felç gelerek bedeninin yarısının hareketsiz kalmasına yorumlanır. Ancak bu rüyada hayra işaret eden bir şey olursa, bu halde yorum o kimsenin ayaklarıyla, Allah yolunda hizmette bulunmasına yorumlanır.
Rüyada ayaklarının etinin gittiğini görmek, çok ihtiyarlığa yorumlanır. İki ayaklarının parmakları, iyi amellere, ayaklarının ağırlaştığını görmek, o kimsenin günah işlemeye gayret etmesine ve ona gelecek azaba yorumlanır.
İNSAN AZASI
Rüyada bir azasının kesildiğini gören kimse, ev halkından ayrılır veya onlar ondan ayrılır. Aza, insanın çocuğu ve neslidir. Bir kimse rüyada azasının birisinde bir şey meydana geldiğini görse, bu rüyanın yorumu o uzva nisbet edilen kimseye aittir.
Rüyada uzvu kesilen kimse uzak bir yere yolculuğa çıkar veya ailesinin bazılarından yahut çocuğundan ya da kabilesinden ayrılır.
İNSAN DİŞİ
Rüyada görülen diş, rüya sahibinin kavim ve kabilesinin büyüğü veya en hayırlısıdır.
Rüyada düştüğü görülen dişler, mal veya kendisinde meydana gelecek noksanlığa yorumlanır. Azı dişleri rüya sahibinin uzak akrabası veya kendileriyle övündüğü mal ve evladı ya da buluğ çağına erişmeyen çocuklarıdır.
Üst çenede ve göz hizasında bulunan dişler erkeklere, alt çene ve sakal hizasında bulunan dişler de kadınlara yorumlanır. Bir kimse rüyada bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete; beyazlık ve güzellik ise o kimsenin o dişinin ifade ettiği kimseden göreceği ferahlık ve sevince yorumlanır.
Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını gören kimse o dişin temsil ettiği akrabasından kötü bir söz işitir veya o akrabası ona dişindeki ağrının şiddeti kadar bir muamele yapar.
İNS ANIN NEFS İNİÖVMES İ
Rüyada nefsini övdüğünü gören kimse bir günah işler.
Tanımadığı bir gencin kendisini övdüğünü görene, o kimsenin düşmanı itaat eder.
Kendisini medh edenin ihtiyar birisi olduğunu gören, bütün insanlar tarafından övülür. Kendisini öven ihtiyar ve genç tanıdığı kimseler ise, onlar vasıtasıyla izzet ve reisliğe kavuşur.
İNS AN VÜCUDU
Bedenin temizliği ve kuvvetliliği, din ve insanın kuvvetliliği ve metaneti ile yorumlanır. Cesedinin yılan cesedi olduğunu gören, herhangi bir kimse için gizlediği düşmanlığını açığa vurur. Koyun ve koç gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin bir çocuğu olur ve koyun ve koçla geçimini temin eder. Cesedinin demir ve balçıktan olduğunu görse ölür. Zararsız olarak vücudunda fazlalık olduğunu
görenin, üzerindeki nimetler fazlalaşır.
Tırnağı ile cesedini kazdığını gören kimse, akrabalarından halini gözetmelerini talep eder ve onlardan güçlüklerle karşılaşır. Kaşınmakla uyuzun sükunet bulduğunu gören kimse, büyük hayra kavuşur.
Vücudun semizlik ve büyüklüğü malın ve şerefin fazlalığına, zayıflık ve güçsüzlüğü ise ilim ve malın noksanlığına yorumlanır. Bazen de sevmediği ve karşılaşmak istemediği kimse ile bir arada toplanmaya yorumlanır.
Cesedin güzelliği, temizliği ve kuvveti, yorumda zikri geçen kimselerin hallerinin güzelliğine yorumlanır. Cesedin zayıflığı, renginin kaçıklığı ve kötü kokusu, rüyada görülen kimsenin akraba ve yakınlarının kötü hallerini ifade eder.
Rüyada vücudunu semiz olarak görenin kadri artar, düşmanına galip ve muzaffer olur.
İNSAN ETİ
Rüyada insan eti yediğini görmek, büyük belalara yol açacak kötü bir söze işarettir.
İNTİHAR
Rüyada intihar etmek, sıkıntılı bir yaşamın ardından, güvenli bir yaşlılığı ifade eder.
İNTİKAM
Rüyada kin beslediğiniz bir kimseden intikam aldığınızı görmek, sevdiğiniz bir kimsenin ölüm haberine işarettir.
İNTİZAR ETMEK
Bir şeye intizar edildiğini görmek, keder ve gamdır. İyi bir şeye intizar edildiğini görmekte beis yoktur. Fena bir şeye intizar hayır değildir. Bazı rüya tabircileri, bir işe intizar eylediğini gören, uzun emel sahibi olur, demişlerdir.
İP
Rüyada ip, ahd ve anlaşmadır. Gökten sarkıtılan ip, Kur’ân’dır. İp görmek, izzet ve mevkidir. İpler hiledir. İp, sihire de yorumlanır. İp, bazen dindir. Bundan dolayı bir ipe tutunduğunu gören, Allah’ın ipi olan hak dine yapışmış kimsedir.
İp büktüğünü gören kimse yolculuğa çıkar. İp büküp birisinin boynuna atan evlenir. Eğer ip, kıl ve yünden ise o velayet din velayetidir. Yahut din için ticarettir.
Rüyada sakalını yolup ip yaptığını gören kimse yalan yere şahitlik yaparak rüşvet alır. Bazı yorumcular, rüyasında ip gören yolculuk yapar, dediler.
Eğer ip, boynunda, omuzunda, arkasında yahut belinde olursa, nikah, vesika, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapılacak bir sözleşmedir. Fakat ipi bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazen de ip bükmek işlere ve şirkete ve nikah için son derece ısrar etmeye işarettir.
Bostan üzerinde ip görmek, sihir ve sihir gibi şeylerden çirkin amele yorumlanır.
İPEK
Rüyada ipek görmek, kardan için hayır, menfaat ve işlerin iyileşmesine işarettir.
İpekten yapılmış kumaş görmek, kadının emel ve arzularının pek yakında gerçekleşmesine yorulur.
İpek kumaş aldığınızı görmek veya ipek elbise giymek, elinize geçecek dünyalığa işarettir.
İpek ve ipekten mamul şeyleri satmak veya vermek, zarar ve ziyanı ifade eder.
Erkek için ipek görmek, haram mal ve meşru olmayan kazanca işarettir.
İPEK BÖCEĞİ
Rüyada ipek böceği görmek; idareli kadın, çok gelir getiren iş, çalışkan ortak veya iş hayatında yardımcı ile yorumlanır.
Rüyada ipek böceği açtığını görmek, kazançlı bir işe başlamayı ifade eder.
Kendinin ipek böcek olduğunu görmek; vefalı arkadaşa, çalışkan işçiye, bekar için evlenmeye, fakir için zenginliğe, tüccar ve sanatkar için ise işlerin artıp kazancın çoğalmasına işarettir.
İPEKÇİ
Rüyada ipekçi görmek ferahlıktır. Çünkü onun yanında çeşit çeşit renkler vardır. Bazen de ipekçi müşkül işleri bilen, üzüntü ve güçlükleri gideren ve düğümleri çözen alim bir kimsedir.
Rüyada ipekçiyi görmek, postacıya ve insanların arasına bulmaya yorumlanır. Bazen de ipekçiyi grömek, bekar için nikaha yorumlanır.
İPEK ELBİSE
Rüyada ipek elbiseyi görmek, onu gören kimse için aşka yorumlanır.
Bir kimse ipek elbiseyi bir ölünün üzerinde görse, o ölünün nimet ve rahat içerisinde olduğuna yorumlanır. İpek elbisenin sarı ve kırmızısı hastalıktır.
Fakih ve alim kimseler için ipek elbise onların dünyaya haris olmaları ve halkı dinden çıkmaya davet etmelerine yorumlanır.
Başkaları için ipek elbise, onları cennete sokacak amelde bulunduklarına ve bununla beraber onların reis olmalarına yorumlanır. İpek elbise şerefli bir kadınla evlenmeye de yorumlanır.
İP İLE AŞAĞI S ARKMAK
Bir kimse rüyada, evin veya duvarın üstünden bir iple aşağıya sarktığını hatta yere de indiğini görse, zühd ve takvayı tercihle haram olan şeylerden kaçınır. Kendisinin yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görse, bir şey almayı ümid ettiği bir kimseden ümidini keser. Çamurda veya ıslak bir yerde ayağının kaydığını görse, din ve dünya işlerinin birisinden ayrılır. Bazen de düşmesi, söyleyeceği bir sözde hataya düşmesine yorumlanır.
İPLİK
Rüyada iplik, delil ve şahiddir. Bundan dolayı bir iplik teli büktüğünü ve bunu bir insanın boğazına atıp bununla o insanı çektiğini yahut o iplik teli ile bir urganı çektiğini gören kimse kumandan ve halkı bir yere götürür. Düğümlenmiş iplik sihirdir. Beyaz iplik sabaha, siyah iplik de geceye delildir.
İPLİKÇİ
Rüyada iplikçiyi görmek, işleri sağlamlaştırmaya ve salih amele başlamaya yorumlanır. İplikçiyi görmek, gazel söylemekle meşgul olmaya ve kadınlara itaat etmeye yorumlanır.
İPLİK EĞİREN KADIN
Rüyada iplik eğiren kadını görmek kanaata, sünnet-i seniyeye uymaya, işlerini sağlam tutmaya ve kendisini hayra adamaya yorumlanır.
İPLİK EĞİRMEK
Bir kadın rüyada acele olarak iplik eğirdiğini görse, kaybolmuş bir kimsesi gelir. Yavaşça iplik eğirdiğini gören kadın veya kocası, uzak bir yolculuğa çıkar. Eğirdiği iğ’in başı kırılsa, o kadın yolculuğu terk eder.
Bir erkeğin pamuk veya keten eğirdiğini ve bu durumuyla kadınlara benzediğini görse, o kimse yapılması makbul olan bir iş yapar. Eğer iplik ince olursa, çetin ve zahmetli bir işe, eğer iplik kalın olursa, kendisinde yardım ve zafer bulunan bir yolculuğa yorumlanır.
Rüyada yün veya kıl yahut erkeklerin eğirdiği şeylerden bir şey eğirdiğini gören kimse, yolculuğa çıkar ve hayra erişir. Eğirdiği ipliği bozduğunu gören kimse, ahdini bozar ve sözünden döner.
İRİN
Rüyada irin görmek, rüya sahibinin büyüyen veya her ay kendisinden vergi alınan bir mal elde etmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada bedeninde bir yara veya çıbandan irin çıktığını gören kimse, itham altında bulundurulur ve hakkında bir iftira yapılır, dediler.
Sarı su, yara ve kabarcıklardan çıkan şeyler, haram maldır. Bazıları da, büyük bir çıbandan çıkan irin üzüntüden kurtulmaya yorumlanır, dediler.
İRMİK HELVASI
Rüyada görülen irmik helvası, oyun ve neşe ile mala, tehlike ve zarardan kurtulmaya, bazen de rahatlık ve sevince yorumlanır.
İSA (A.S.)
İsa (A.S.)’ı rüyada gören kimse, Allah (C.C.) rızası için çok yolculuk yapar, çok ibadet eder ve çok hayırlı mübarek bir kimse olur. Yine bu adam kanaatkar ve tıp ilmine de vakıf olur.
Eğer tıp tahsili yapıyorsa, tıp ilminde mahir bir kişi olur.
Annesiyle beraber Hz. İsa’yi görmek, orada meydana gelecek bir alamete yorumlanır. Rüyada İsa (A.S.)’ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden birini giydiğini gören kimse, işlerine ve kendisine hakim olur veya sanatında zirveye çıkar.
Eğer rüya sahibi alim veya abid ise, halka faydalı olur ve meziyetleri meydana çıkar. Rüyayı gören doktorsa, şöhret bulur ve tıpta başarılı olur. Bu rüyayı korku içerisinde bulunan bir kimse görse, korktuğundan emin olur.
İsa (A.S.)’ı görmek, nerede gördüyse o yerde izzet ve berekettir. Hasta olan bir kimse, İsa (A.S.)’ı görse, şifa bulur.
Bir kimse İsa (A.S.)’ı hasta görmesi, ölümüne de yorumlanır.
Hz. İsa’yı görmek, adalet ve bolluğa yorumlanır. Hamile olan bir kadının rüyada Hz. İsa’yı görmesi, doktor olacak erkek çocuk doğurmasına yorumlanır.
İsa (A.S.)’ı görmek, bazen de müjde ve sevince işarettir. Çünkü İsa (A.S.) ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın dünyaya teşrif edeceklerini bize müjdeledir.
Küçük çocuklardan birisi rüyada Hz. İsa’yı görse, yetim olarak annesinin terbiyesi altında büyük, salih ve alim kimse olur.
Şöhret ve itibardan düşmüş bir kimsenin Hz.İsa (A.S.)’ı görmesi, akibetinin güzel
olacağına yorumlanır. Çünkü Hz. İsa (A.S.), ahir zamanda gökten inecek, Deccalı öldürecek ve yeryüzü zulümle dolduğu gibi adaletle dolacaktır.
Rüyada İsa (A.S.)’ın bir yere indiğinin görülmesi, o yerde adaletin tecelli etmesi, kafirlerin helak ve müminlerin muzaffer olmaları ile yorumlanır.
İS HAK (A.S .)
İsham (A.S.)’ı görmek, üzüntü ve hayırsızlığa işarettir. Eğer isyankar çocuğu varsa, o çocuğun itaatkar olmasına işarettir. Bazen O’nu görmek, müjde ve sevince ve korkulardan emin olmaya yorumlanır.
İshak (A.S.)’ı gören kimse izzet, şeref ve sevinçle rızıklandırılır ve o kimsenin neslinde büyük insanlar ve salih kullar çoğalır.
O’nu görmek, düşünceden feraha, darlıktan genişliğe, günahtan ibadete, ana babaya isyandan itaate ve yakınlarına iyilik yapmaya yorumlanır. Hz. İshak suretine girdiğini veya O’nun elbiselerini giydiğini gören kimse ölüm derecesinde hasta olur fakat sonradan iyileşir.
İS HAL
Rüyada bir kimsenin kendisini ishal olmuş görmesi, malını çokça israf edeceğine ve kabız görmesi ise cimriliğe yorumlanır.
İS İM
Rüyada ismini değiştirdiğini gören kimsenin falı hayırlı olur. Rüya sahibi mutlu ve selametle olur. İsminin körlük ve aksaklık gibi afat isimlerinden birine döndüğünü gören kimse o belalara müptela olur.
Başka bir isimle çağrıldığını gören kimse, eğer çağrıldığı isim kötü bir isim ise
büyük bir ay ıp ve şiddetli bir hastalığa yorumlanır. Eğer güzel bir isimle çağrıldıysa, bu ismin manasının güzelliği derecesinde yüceliğe, şerefe ve keramete kavuşur.
İS KAMBİL
Rüyada iskambil oynamak, hileli işler yapıp zarara uğramaya; kazanırsanız, sevgiliye kavuşmaya; kaybedersiniz sevgilinin yüz çevirmesine veya bir hafta zarfında beklenmedik bir haber almaya yorulur.
İS LAM ALİMİ
Bir kimsenin rüyada, İslam alimlerinden bir alimi görmesi, kadri yüksek olmaya, herkes tarafından iyi bir şekilde övülmeye ve müjdeye işarettir.
Rüyada alimleri görmek, rüya sahibinin ilminde ilerlemesine yorumlanır. Çünkü alimler yeryüzünde Allah (C.C.)’ın vaizleridir. İslam alimlerini görmek, ferahlık ve sevinçtir. Salih kimseleri görmek, dinde salih bir kimse olmaya yorumlanır.
Alim ve fakih olmayan bir kimse rüyada alim ve fakih olduğunu, kendisinden birşeyler öğrenildiğini ve söylediği şeylerin de kabul edildiğini görse, o yere bir doktorun gelmesine ya da olması için çoktandır dua edilen bir şeyin nihayet gerçekleşmesine işarettir.
İS RAFİL (A.S.)
Bir kimse rüyada İsrafil (A.S.)’ı sur’a üflediğini ve bunu da ancak kendisinin işittiğini görse, vefat eder.
Rüyada İsrafil (A.S.)’ı görmek, askeri silahlandırmaya, meşakkatlı yolculuğa, korkuya ve telaşa yorumlanır. Kaybolmuş bir şeyin bulunmasına, borcun ödenmesine, yaptığının karşılığını görmeye ve hamile olan hanımın çocuk düşürmesine de yorumlanır. İsrafil (A.S.)’ı görmek, harap bir yerin tamir
edilmesine alamettir.
İS RAFİL (A.S.)’IN SURU
O’nu rüyada gören kimse aydınlık ve reisliğe kavuşur. Allah için cami ve mescid yaptırır. Bazen de O’nu görmek rüya sahibi için birisi tarafından yapılan vaadin yerine getirilmesidir.
Bazı yorumcular, İsmail (A.S.)’ı gören kimse siyasete atılır, demişlerdir. Yahut, mescid yapılmasına yardımcı olur. Bazı yorumcular ise Hz. İsmail (A.S.)’ı görenin, babası tarafından o kimseye üzüntü erişir, sonra Allah bu işi o kimseye kolaylaştırır, demişlerdir.
İS KARPİN
Rüyada iskarpin görmek, zenginliğe yorulur. Büyük iskarpin, düğün veya büyük sevince; küçük iskarpin, hakkınızda kötü şeyler söyleneceğine veya tehdit edilmeye; iskarpin diktirmek, derin keder ve dost kaybına; iskarpin giymek, şöhret peşinde koşmaya ve bundan da zarar görmeye işarettir.
İskarpin ayağı sıkarsa, yakınınızda bir fenalık olmasına; iskarpin yırtık olursa, tehlikede olmaya; iskarpin siyah renkte olursa, kötü işlere karışmaya; sarı renkte olursa, yine kötü sonuçlanacak bir işe girişmeye yorulur.
Çocuk iskarpinleri görmek, uğursuzluk; kadının iskarpinini çıkardığını görmek, ayrılık; şık ve zarif iskarpin ise mutluluk ifadesidir.
İS KELE
Rüyada sağlam iskele görmek, halkın işlerinde düzene; çürük iskele ise bozukluğa işarettir.
Kendini iskele üzerinde dururken görmek, halkın işlerine kolaylık gösterecek bir
mevki sahibi olmaya yorulur.
İskele yaptığınızı, tamir ettiğinizi görmek, halka hizmet ve yardım etmeye işarettir. İskeleyi yıktığınızı görmek, halkın işlerinde güçlük ve zorluklara sebep olmaya işarettir.
İS KELET
Rüyada iskelet görmek, mal sahibi olmaya, kazançlı işe, fayda ve kazanç temin edecek bir girişimde bulunmaya işaret sayılır.
Görülen iskelet tanınmış bir şahsa aitse, onun malından faydalanmaya işarettir.
İskelet eti yenen bir hayvana ait ise, helal mala kavuşmaya; eti yenmez bir hayvana ait ise, haram ve meşru olmayan kazanca yorulur.
İS KEMLE
Rüyada iskemle görmek, evlenme teklifine veya istirahat için sakin bir yere çekilmeye yorulur.
İskemleden kalkmak, onu satmak veya kaybetmek, evliler için ayrılığa veya işten ayrılmaya işaret eder.
İki iskemleyi üst üste koyup oturmak, iki kişi ile münakaşa etmeyi ya da eğer ehilseniz iki işi birden üstlenmeyi ifade eder.
İSPİNOZ KUŞU
Rüyada ispinoz kuşu görmeniz, yapacağınız işlerde kararsız olduğunuz için
düşünmekte olduğunuza ve bir türlü ne yapmak istediğinize karar vermediğinizden dolay ı durumunuzun gittikçe kötüleşeceğine işarettir.
İSPİRTO
Rüyada ispirto görmek, avare bir hayat yaşayan ve hiçbir zaman istikrarlı bir hay atı olmayan kişi ile yorumlanır.
İS TASYON
Rüyada istasyonda yolcu beklediğini görmek, başladığınız işte bazı aksamalar olacağına, hiçbir zaman beklenen randımanı alamay acağınıza, bu yüzden uğrayacağınız zararın da oldukça hatırı sayılır bir miktara ulaşacağına delalet eder.
İS TAVRİT BALIĞI
Rüyada istavrit balığı aldığınızı ve yediğinizi görmek, rızkınızın azalacağına; bir haber alarak biraz üzüleceğinize ve deniz yolu ile hiç beklemediğiniz ve de sevmediğiniz bir uzak akrabanızın geleceğine işarettir.
İS TEMEK
Rüyada alim veya hakimlerden bir şey istemek, alim ve çözülmesi onlara bağlı olayların çıkmasına işarettir. Zenginin fakirden bir şey istemesi, o zengini yakacak cehennem ateşine yorumlanır.
Rüyada bir kimseden bir şey istemek ve sormak, iz takip etmeye ve işinde sebat göstermeye yorumlanır. Rüyada birisinden bir şey istediğini gören kimse, talebe olur. Allah (C.C.) için tevazu göstererek şanı yücelir.
İSTİFA ETMEK
Rüyada bulunduğunuz bir işten istifa ederek ayrıldığınızı görmek, şansınızın açılacağına; işlerinizde büyük miktarda düzelme görüleceğine, rakiplerinizin arasında gözle görülür derecede üstünlük saygın bir kimse olarak tanınacağınıza; ev kadını iseniz, arkadaşlarınız arasında sevilip sayılacağınıza işarettir.
İSTİFRA
Rüyada istifra ettiğini gören, tövbe eder, Allah’a döner. Yahut hakkı sahibine verir. Eğer zorlukla kusarsa, azaba düçar olur. Bir rüyayı gören hasta ise vefat eder. Bir gebe kadın görmüş olsa, çocuğuna düşürür.
Rüyasında istifra ile çıkarmış olduğu şeyi yediğini gören kişi, sözünden döner, bağışladığını geri alır. Bir rivayete göre, bu rüya cimriliktir.
Kusmak istediği halde kusamadığını gören kimseye tövbe etmek güç gelir. Eğer tövbe etse, günah işler. Kusmuğun boğazına kadar gelip tekrar döndüğünü görmek de aynışekilde tabir olunur. Rüyasında kusmak istediği halde ağzından bir şey çıkmadığını yahut ağzından iğrendiği bir şey çıktığını görmek, kısa zamanda hastalıktan kurtulmaya; midedeki şeylerin hepsini kustuğunu görmek, helak olmaya delalet eder.
Kırmızı renkli bir şey kustuğunu gören kötülüklerden tövbe eder ve sakınır. Eğer esasen tövbekar ve salih adamlardan ise; tövbesinde ve salahında sebat ve devam eyler. Kay ederek çıkardığın şeylerin çok ve güzel bir renk ile mülevven olduğunu görenin güzel yüzlü ve iyi huylu çocuğu dünyaya gelir.
İSTİĞFAR ETMEK
İnsanın rüyada istiğfarı, yani tövbe edip af dilemesi, rızkının bolluğuna işarettir. Bir kimsenin namazının dışında yaptığı istiğfarları, ömrünün uzun olmasıdır.
İstiğfar, yardıma ve belay ı def etmeye yorumlanır.
Rüyada kendisini istiğfar ediyor görse, Allah (C.C) onun günahlarını affeder ve ona mal, evlad ve cennet ihsan eder. Kendisini, istiğfar edilen mecliste susuyor gören kimse münafıktır.
Kendisini, Allah’a istiğfar ettiğini gören kimse helal mal ve evlada sahip olur. Namazını bitirdikten sonra kıbleye karşı istiğfar ettiğini gören kimsenin duası kabul edilir.
Kıbleden başka yöne doğru olduğunu gören bir günah işler ve ondan tövbe eder.
İSTİRİDYE
Rüyada istiridye görmek, hizmetçi tutmaya işarettir. Birisine istiridye vermek, satmak veya atmak, hizmetçiyi işten çıkarmaya yorulur.
İS YAN
Rüyada isyan etmek veya edildiğini görmek, bereket, bolluk ve ucuzluk işaretidir.
İŞ
Rüyada kendinizi iş hayatında görmek, emeğin karşılığının alınmamasına ve sabır etmeye işarettir.
Rüyada herhangi bir işte olduğunu görmek, işsizlikle yorumlanır. Bir fabrikada bir tezgah başında çalışırken sağlıklı ve düzenli iş yaparken, birden bire makinasının durduğunu görmek, bulunduğu işinden çıkarılacağına; memursa vazifesinden ayrılacağına delildir. Bir memurun işinin başında çalıştığını görmesi ömrünün uzunluğuna işarettir. Çalıştığı işten çıkarıldığını görmek, hayırlı değildir. Rüyada iş, karı koca arasındaki nikaha delalet eder. Bir kimsenin işten
çıkarılması evliliğinin bozulmasına işarettir.
Rüyada yeni bir işe girmek, yeni bir yuva ile yorumlanır. Eğer girdiği iş, masa başında yazı yazmaktan ibaret ise, o evlilik mutlulukla devam edecektir. Vücudu ile çalıştığını ve bir makine veya bir motoru idare ettiğini görmek, ailenin geçimini zorlukla sağlayacak demektir. Rüyada işinden çıkarıldığını görmek verdiği bir sözü yerine getirmediğine işarettir. Bir kimsenin rüyasında çalıştığı işinden çıkarıldığını görmesi, hayatta yeni bir işe veya rüyasındaki gördüğü aynı işe alınacağına delalet eder. Yerine bir başkası alındığı için işinden ayrılması gerektiğini rüyada gören kimse işinde devamlı çalışır, bu rüya, amirlerinin kendisinden memnun olduklarına yorumlanır.
İŞARET
İşaret vermek için kandil asılan ve konulan şeyleri görmek, yüksek makam ve mertebeye delalet eder. Bu rüya son derece iyidir. Işığı söndürdüğünü görmek hay ırlı değildir.
İŞÇ İ
Rüyada bir iş yerinde çalışan işçileri görmek, elinize az miktarda para geçeceğine delildir. İşçiler arasında bulunup onlarla birlikte çalıştığınızı görmeniz, beklemediğiniz müjdeli bir haber alarak sevineceğinize işarettir.
İŞ DÜŞÜNMEK
Rüyada iş düşünmek, mertebesi yüksek bir insana işarettir.
İŞEMEK
Rüyanızda altınıza işediğinizi görmek, gelecekte iyi bir hayata kavuşacağınıza ve kazancınızın artacağına; bir tuvalette hiç ara vermeden işediğinizi ve sidiğinizin her tarafa taştığını görmek, rızkınızın çok bol olacağına ve hiçbir şekilde para
darlığı çekmey eceğinize işarettir.
İŞİNİN EKSİK KALMASI
Bir kimsenin rüyada işinin noksan kalması, işsiz kalmasına yorumlanır. Memur olan kimseler hakkında bu rüya işlerinin bitmemesine ve ümid ettikleri şeylerden ümitlerinin kesilmesine işarettir.
Hayırlı bir iş yaptığını gören kimse, bir çocuğu olmasını ister ve bu çocuk da olur. Bu rüya rengin ve kudretli kimseler hakkında hayra delildir. Çünkü bu rüya, mülk ve büyük reisliğe de yorulur.
İŞKEMBE
Rüyada işkembe görmek veya satın almak, işittiğiniz bir habere önce çok üzüleceğinize, fakat sonradan bir haberin şişirme ve aslı olmayan yalan bir haber olduğunu anlayarak ferahlık duyacağınıza delalet eder.
İŞPORTACI
Rüyada bir işportacıdan bazışeyler aldığınızı görmek, bulunduğunuz işten ayrılıp başkabir işe gireceğinize veya memur iseniz başka bir yere tayininizin çıkacağına; eğer siz işportacılık yapıyorsanız, bulunduğunuz işte daha fazla ücretli bir yere atanacağınıza; esnaf veya tüccar iseniz kazancınızın artacağına delalet eder.
İŞTEN ÇIKARILMAK
Rüyada birisini işinden çıkarmak, hanım için verilen talaktır veya bir sanattan diğer bir sanata geçmektir.
Bazı yorumcular rüyada verilen söz işten çıkarılmaya işaret ettiği gibi rüyada işten çıkarmak da, verilen söze işaret eder, dediler.
İşten çıkarılmak arzu ettiği memuriyete de yorulur. Bir kimse rüyada bir görevden alındığını görse, o kimseye o görev verilir.
Kendi yerine genç bir kimsenin tayin edildiğini görse, o kimsenin işleri kuvvetli olur.
İŞTAH
Rüyada kendinizi iştahlı görmek, kendinizi mesleğinize verip özel hayatınızı ihmal etmeye işarettir.
İTFAİYE
Rüyada itfaiye görmek, hakkınızda yapılan dedikodulara önce üzülüp sonra da boş vermeye yorulur.
İTMEK
Rüyada birisini öteye itivermek dince akibetinin güzelliğine işarettir.
İYİ
Rüyada her şeyin iyisini görmek, faydalı ilme, söz ve amelinde faydalı olmaya
ve yararlı bir sırra yorumlanır.
İYİLİK
Rüyada birisine iyilik yaptığını gören kişi, kötülüklerden tövbe eder. Aile ve akrabalarını ziyaret eder ya da yoksul ve fakirlere sadaka verilir.
Rüyada iyilikte bulunmak, zalimlerin işten alınıp, adil kimselerin tayin edilmesine işarettir.
Rüyada görülen iyilik, veren kimsenin verdiği şeyin miktarına göredir. Fazla verilmeye müstahak olan bir kimseye az verdiğini görmek, o kimsenin Allah (C.C.)’tan ve Hz. Resulluhlah’ın (S.A.V.) sünnetinden yüz çevirdiğine yorumlanır.
Rüyada görülen bahşiş ve iyilik ancak fakirler hakkında hayır ve erişecekleri menfaattir.
İZMARİT
Rüyada evde bir tabla içinde yığılmış sigara izmaritleri görmek, geçmiş günlerinizin boşuna akıp gittiğine ve hepsinin boş bir hayalden ibaret olarak elinizde sadece bugünün verimsizliği kaldığına üzülmekte olduğunuza işarettir.
İZMARİT BALIĞI
Rüyada izmarit balığı görmek ve yemek, aptal ve beceriksiz bir arkadaşınız yüzünden oldukça önemli bir zarara uğrayacağınıza işarettir.
İZ S ÜRMEK
Rüyada bir insanın izini sürmek, sırları açmaya ve gizli şeylerin meydana çıkmasına veya ilim kazanmaya ve alimlerin izinden gitmeye işarettir.

PAYLAŞ