İslami rüya tabirleri -V- harfi

VAAZ 
Rüyada vaaz vermek, önemli bir işe girip emir vermeye işaret eder. Rüya sahibi eğer bir devlet büyüğü ise, sözü geçen bir kişi olur. İlim adamı ise, sözlerinden halk faydalanır. Tüccar ise kazancı helal olur. Sanatçı ise yaptığı eserler halk arasında çok beğenilir. Halktan biri ise hayır görür.
Yaptığı vaazını tamamlayamadığını gören zorluklarla karşılaşır.
Bir mecliste bilginlerin karşısında vaaz ettiğini veya başkasının vaazını dinlediğini görmek, hayır ve menfaate, çıplak olarak vaaz ettiğini görmek, yalan söze işarettir.
VADİ
Rüyada vadi görmek, zor bir yolculuğa veya itaat etmeyen sert bir insana yahut misafirin yolculuk müddetinin uzamasına yorumlanır. Bazen de vadi görmek, iyi hal ve helal malı harcayarak Allah (C.C.)’a yaklaşmaya yorumlanır.
Bazen vadi dağların kendisini kuşatmasından ötürü zindan ve hapse yorumlanır.
Vadiden çıktığını gören kimse için, onun bütün arzu ve isteklerinin yerine geldiğine yorumlanır.
VAFTİZ
Rüyada vaftiz edildiğinizi başınızda bir tehlike dolaştığını ve bundan zorla kurtulabileceğinize işaret eder. Vaftiz görmek, beklenmeyen bir felaketle de yorumlanır.
VAGON
Rüyada bir vagon içinde bulunduğunu gören, o yılın çok mutlu geçeceğine emin olur. Yüklü bir vagon görmek, ticarette kolaylığa uğrayacağına, boş bir vagon görmek ise zorlukla para kazanacağına işarettir.
VAHA
Rüyada çölde bulunduğunuzu ve bir vahaya geldiğinizi görmek, ümitlerinizin hakikat olmasına kısa bir zaman kaldığını gösterir.
VAHDET
Rüyada görülen teklik, rüya sahibinin sanatında veya görüş ve tedbirinde zamanının teki olmasına yorumlanır.
Teklik, zillet ve perişanlıktır. Bundan dolayı bir kimse kendisinin tek olduğunu ve yanında kimse bulunmadığını görse, perişan ve fakir olmasına yorumlanır.
VAHİY
Rüyada vahiy geldiğini görmek, ömrünüzün uzun olduğuna, büyük ümitlerle hayata olan bağlılığınızın ve başarılarınızın artacağına ve uzun zaman devam edeceğine işarettir.
VAHŞİHAYVAN
Rüyada arslan, kaplan, ayı gibi yırtıcı hayvan görmek, etrafının düşmanlarla
sarılı olduğuna, bunlardan çekinmesi ve korunması gerektiğine işarettir.
Rüyasında herhangi bir vahşi hayvana binip istediği gibi yönettiğini görmek, günahtan kurtulacağına işarettir. Hayvan itaat etmezse, günaha düşer. Vahşi hayvanlardan birinin evine girdiğini gören, şeriata uymayan bir kimse ile ahbaplık eder. Eğer giren hayvan avlanmış ise, mal ve ganimet ile yorumlanır. Kendisine avlanılmış bir hayvan gönderildiğini gören, zahmet çekmeden para kazanır.
Vahşi bir hayvanı avladığını görmek, eline mal ve ganimet geçmeye, elinden avının kaçırdığını görmek, bir şey elde edememeye; vahşi bir hayvana yem veya su verdiğini görmek, cahil adamlara hizmet edeceğine; vahşi hayvanlardan birinin kendisine alıştığını görmek, hayır ve menfaate; ehli hayvanlardan birinin vahşi olduğunu görmek, şerre işaret eder.
VAİZ
Rüyada vaiz görmek, üzüntü, ağlama ve birbirini takip eden kedere yorumlanır.
Vaiz görmek, Kur’an sünnet veya bir şeyhden insanın öğüt ve nasihat alacağı şeylere yorumlanır. Bazen de vaiz görmek, kendilerinden öğüt alınacak şeylere yorumlanır.
VAKFETMEK
Rüyada malını vakfetmek, kendisiyle Allah (C.C.)’a yaklaşılacak ve vakfedilen malın miktarınca dünya ve ahiretçe itibarının artmasına sebep olacak salih amellere yorumlanır.
VALİ
Rüyada vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, oyuna, hırsızlığa, livata, zina vs. gibi şeylere yorumlanır. Bazen de valiyi görmek, halkla muhabbet etmeye yorumlanır.
VASİYET
Rüyada bir kimsenin, malını bir adama vasiyet etmesi, o kimse ile o adam arasında vaki olacak iyilik, yardım, sebep, birleşme ve birbirlerine kavuşmaya, eğer aralarında kin ve düşmanlık varsa onların barışmalarına veya bir şehirde toplanmalarına yorumlanır.
VAŞAK
Rüyada vaşak görmek, lüks düşkünlüğüne ve servetin zayıflamasına işarettir.
VATAN
Rüyada kendi vatanında bulunduğunu, bayrağının kale burcunda dalgalandığını görmek, genellikle mutluluk, ferahlık ve sevinçle yorumlanır.
VAZO
Rüyada vazo görmek, bir yakınınızdan güzel bir hediye alacağınıza delalet eder.
VEBA
Rüyada halk arasında veba çıktığını görmek, hapis veya kötülük gibi idare tarafından insanlara gelecek eza ve cefaya yorumlanır.
VEDALAŞMA
Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, boşanmaya, hastanın ölümüne, yahut bir vatandan diğer vatana göç etmeye, yahut bir sanattan diğer bir sanata geçmeye yorumlanır.
Bazen vedalaşmak, sevgi ve dostluğa veya ağlamak ve ayrılığa, bazen de vedalaşmak hastanın şifa bulmasına yorumlanır.
VEKALET
Rüyada vekil olduğunu gören kimsenin, üzerinde bir takım günahların toplanmasına yorumlanır.
Vekalet, zenginliğe ve başkasının sahip olacağı şeye nezaret etmeye yorumlanır.
VEKİL
Rüyada vekil görmek, günah kazanan birisine yorumlanır.
VELİ
Rüyada bir veli ile karşılaşıp onunla konuştuğunuzu görmek, din bakımından aydınlanmaya ihtiyacınız bulunduğuna işaret eder.
VEREm
Rüyada verem iç sıkıntısı ve keder işaretidir. Bir rivayete göre, verem ümitsizlikle de yorumlanır.
VERESİYE
Rüyada veresiye mal almak, en önemli işlerde bile kimseye danışmamaya, soğukkanlılığa işarettir.
VERGİ MEMURU
Rüyada vergi memurunu görmek, borcu ödemeye, yahut polise, elçiye veyahut emanetçiye yorumlanır.
VERNİK
Rüyada vernikle bir yeri parlattığınızı görmek, yaptığınız işleri güzel göstermek için onlara ambalaj marifetiyle değer kazandırmaya çalıştığınıza veya kendinizi biraz daha genç göstermek için saçlarınızı boyamaya veya tuvaletinize biraz daha itina göstermeye çalıştığınıza işarettir.
VESİKA
Rüyada herhangi bir vesika (belge) görmeniz, bir borç ihbarnamesi ile rahatınızın bozulacağına, fakat sonra yeniden feraha kavuşacağınıza işaret eder.
VEZNE
Rüyada bir vezneye para yatırdığınızı görmek veya vezneden para almak, ömrünüzün bolluk içinde geçeceğine, işlerinizin düzenli olarak devam edeceğine işaret eder.
Rüyada bir vezneden para aldığınızı veya bir veznedar olduğunuzu görmeniz, para işlerinden hiç anlamadığınıza, hatta alış verişten bile hoşlanmadığınıza işarettir. Ayrıca kendi halinizde bir kimse olup etliye sütlüye karışmayan bir huya sahip olduğunuza yorumlanır.
Metin Kutusu: VİCDAN AZABI
Rüyada vicdan azabı çekmek, çevrenizde sevilen ve sayılan bir kimse
olduğunuzun ifadesidir.
VİLLA
Hayli zamandır düşündüğünüz uzak bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

VİNÇ
Rüyada vinç görmek, işin düzelmesine, sağlığa, açık ve temiz havaya ihtiyaç duymaya işarettir.
VİRANE
Rüyada virane görmek, gurbetten haber alacağınıza, uzaktaki bir yakınınıza kavuşacağınıza ve nasihate ihtiyacınız bulunduğuna delalet eder. Bir rivayete göre, virane görmek, bazı isteklerinize kavuşacağınıza da delildir.
VİŞNE
Rüyada görülen vişne mal ile yorumlanır. Ekşi vişne haram mal; tatlı vişne ise helal mal ve kazançtır.
VİTRİN
Rüyada vitrin seyretmek, fazla gurura ve fantezi düşkünlüğe işaret eder.
VOLEYBOL
Rüyada voleybol oyununu seyrettiğinizi veya kendinizin voleybol oynadığınızı görmek, neşeli ve mutlu günler geçireceğinize işarettir.
VURGUN
Bir işten vurgunla çok para kazandığını görmek, bu tamahı yüzünden büyük bir zarara gireceğine işarettir.
VOLKAN
Rüyada volkan görmek, dost veya akrabalarınızla münakaşa etmeye işarettir.

VÜCUTTA DEĞİŞİKLİK
Kendisini, genç ve dinç veya orta yaşlı ve kuvvetli olduğu halde, rüyada çok ihtiyar görmek, dinde iyileşmeye, değerinin artmasına, şerefinin fazlalaşacağına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek bu rüyanın aksine yorumlanır.
Bir madene veya kullanılan bir eşyaya dönüştüğünü görmek, fayda görmeye; kurbağa olduğunu görmek, ibadetle meşgul olmaya; maymun ve benzeri bir hayvan olduğunu görmek, Allah Teala Hazretleri’nin gazabına işarettir.
Rüyada kadın olduğunu veya kadın cinsiyet organlarına sahip olduğunu görmek, alçaklık, hakaret ve darlıktır. Eğer bir davası varsa düşmanı ile sulh olur. Bir kadın kendisinin erkek olduğunu, erkeklik organı gibi bir şeyi olduğunu ve sakalı bulunduğunu görse, eğer oğlu varsa yaşadığı yerin büyüğü olur. Eğer hamile ise erkek çocuk doğurur, eğer değilse hiç çocuk doğurmaz. Bazen bu rüya kocasına, babasına, kardeşine nisbet olunur. Bir kadın erkek olup kadınlarla münasebette bulunduğunu veya evlendiğini görse, hayır ve şerefe, paraya ve rızka sahip olur.
Rüyasında bir kadının erkek olup, bir kadınla ilişki konunda onunla evlendiğini görmesi şaşılacak bir şeyle karşılaşacak demektir. Kendisine bir hayvan kuyruğu, boynuz, tırnak olduğunu veya hortum bulunduğunu görmek hayırdır. Kuş gibi kanatlı ve tüylü olduğunu görmek kıymetinin artmasına, hayra delalet eder. Kuş olup uçtuğunu görmek üç şekilde yorumlanır: Yolculuk, bir işin hemen olması, ibadet.
Eti yenir cinsten bir hayvan olduğunu görmek, musibettir. Rüya sahibi memur ve işçi ise işinden atılır. Bir rivaayete göre, halk arasında kötü tanınır. Deve, koyun, sığır ve benzeri eti yenen bir hayvana dönüştüğünü görmek, hayra delalettir.
VÜCUT
Rüyada aynaya bakarak vücudunuzu seyretmek, sağlığa ve sevince işaret olarak yorumlanır.

PAYLAŞ