İslami rüya tabirleri -T- harfi

TABAK
Rüyada tabak görmek, helva ve arzu ettiği yemekleri tabakla takdim ettiği bir dostudur.
Dolu tabak bolluğa, boş tabak ise kıtlığa işarettir. Rüyada tabak kırmak sevinçli bir haber almaya yorulur.

TABAKA
Rüyada tabaka görmek, katılacağınız bir toplulukta sizi ilgilendiren bir takım olayların meydana geleceğini ve sizin bu tesadüften faydalanacağınızı gösterir.

TABAKHANE
Rüyada tabakhane görmenin yorumu “Mezhaba görmenin” yorumu gibidir. Çünkü tabakhanede de su, pis koku ve yüzülmüş deri bulunur.
Bazen tabakhane ilim yuvası, tekke ve ahlak öğrenilen yerlere yorumlanır. Bazen de tabakhane meşakkat ve zahmete tahammül eden, eza ve cefaya sabreden kadına yorumlanır.

TABAK ÖRTÜSÜ
Rüyada tabak üzerine örtülen örtüyü görmek, sırları gizlemeye yorumlanır.

TABAN
Rüyada ayak tabanınızı görmek, size teklif edilen bir iş için kısa bir yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuk sonunda kazançlı döneceğinize delildir.

TABANCA
Rüyada tabanca görmek, fena söz, hüzün ve kederle yorumlanır. Rüyada elinde tabanca olduğunu fakat bununla ateş etmediğini gören, kötü sözlerle herkesi kıracak mevkide iken, bunu yapmaktan çekinir. Elindeki tabanca ile birine ateş ettiğini gören, o kimseye iftirada bulunur. Boş tabanca ile birine nişan aldığını gören, iftira atarak herkesi korkutur. Tabancasının bozulduğunu veya kırıldığını görmek, iftira ederek halkı korkutmak ister fakat bunu başaramaz.

TABELA
Rüyada yazıhanede, bir dükkanda veya resmi bir dairenin kapısında bir tabela görmek, sizi çok üzecek bir olayla karşılaşacağınıza, bir iftiraya maruz kalacağınıza, sizi çekemeyenler tarafından aleyhinizde her türlü kötülüğün yapılmakta olduğuna, sonunda bunların hepsinden kurtularak şeref ve itibarınızı yeniden kazanacağınıza işarettir.

TABİİN
Rüyada ilk müslümanlardan birini bir şehir veya bir yerde görmek, o şehir veya o yer halkı sıkıntı kıtlık ve korkuda iseler, bunlardan kurtulmalarına yorumlanır.
Ölmüş olan salih kimselerin bazısını bir şehirde sağ olarak görmek, o şehir halkının ucuzluk ve bolluğa kavuşarak, darlıktan kurtulmalarına yorumlanır.

TABLO
Rüyada bir sergi veya bulunduğunuzu görmeniz, canlı ve hareketli bir yıl geçireceğinize, işlerinizin sizin istediğinizden daha iyi devam edeceğine, arkadaşlarınızın arasında daima sevilip sayılan bir kimse olacağınıza delalet eder.

TABURE
Rüyada altınıza bir tabure çekerek oturduğunuzu görmek, işinizde veya memuriyetinizde bir derece yükseleceğinize işarettir.

TABUT
Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata sahip olur.
Bazı yorumcular bu rüyayı gören düşmanından korkar ve düşmana karşı düşmanlık yapmaktan acizdir dediler. Bazıları ise, bu rüya bir müddetten sonra kötülüklerden kurtulmaya yorumlanır demişlerdir.
Kendisine bir tabut verildiğini gören kimse ilim, güzel huy ve kar sahibi olur.

TAÇ
Bu rüya, fazla mala, ilme ve çocuğa işarettir.
Rüyada taç, ilme ve Kur’ana yorumlanır.
Çok kere rüyada taç giymek yeni bir çocuk veya şehire yahut da düşmanı kahretmeye yorumlanır.
Rüyayı gören kadın hamile ise ona hayrı dokunacak bir çocuk doğurur.
Bir kimse rüyada altın ve mücevherden taç giyse, saltanata kavuşur ve bu vazifede din ve şeriatı zayi ederek nifak içerisinde bulunur.
Rüyada taç görmek veya giymek; geçimde çok sıkıntı çekeceğinize, tacı başkasının giydiğini görmek ise, işinizden ayrılacağınıza işarettir.
TAHT
Rüyada görülen tahtın üzerinde döşemesi yoksa, yolculuğa yorumlanır.
Bazı yorumcular taht, zevcedir dediler.
Döşemeli bir taht üzerinde bulunduğunu gören kimse, dinden uzaklaşır, münafık bir kavim üzerine yükselir.
Bir kimse, kendisinin güzel bir taht üzerinde olduğunu görse, devlet ve yüksekliğe, izzet ve şerefe kavuşur.
Bazı yorumcular taht, rüya sahibinin şerefleneceği ve sevineceği zevce ve gemiye her türlü binilecek şeylere yorumlanır dediler.
Bazen de taht, kocaya, ayakları tarafında olan yeri de hizmetçiye, kap, kaçak vs. gibi evin eşyalarına yorumlanır.
Kocası olmayan bir kadın tahtı yüklenerek evine girdiğini görse evlenir.

TAHTA
Rüyada tahta görmek kadına, eşe, metrese işarettir. Direk, kazık ve benzeri şeyler görmek, güvenilir hizmetçiler ile tabir olunur. Arkasında odun tahta ve benzeri ağaçtan yapılmış bir şey taşıdığını gören, kötü bir kişinin hizmetinde bulunur.
TAHTA KURUSU
Rüyada tahta kurusu görmek zayıf düşman ile vefasız askere yorumlanır. Tahta kurusu, endişe ve hüzne yorumlanır.
Tahtakurusu ile uğraştığını gören kimse, zayıf bir insanla uğraşır.
TAKA
Rüyada bir Karadeniz takası görmek, çok canı tez bir kimse olduğunuzdan dolayı her işte zarar ettiğinize; atılganlığınız yüzünden de dostlarınız arasında istenmeyen bir kimse olduğunuza; aslında tehlikeyi daime gerdiğinize; fakat arkadaşlarınızın bunu takdir etmediklerine yorumlanır.
TAKLİT ETMEK
İnsanın rüyada hayvan veya kuşları taklit etmesi, yumuşak sözlülüğe ve barışçılığa yorumlanır.
TAKSİ
Rüyada taksiye bindiğinizi görmek veya taksi kullanma, yabancı bir kimseden
iğreti bir mal veya araç alacağınıza işarettir. Bir taksiniz olduğunuz görmek, acele ve cesurca çalışmanız sayesinde mal sahibi ve zengin bir insan olacağınıza işaret eder.

TAKUNYA
Rüyada görülen takunya, zevce, dadı, dost, ortak ve yolculuktur.
Rüyada yamalı bir takunya giydiğini gören kimse, diğer bir kocadan çocuğu olan bir kadınla evlenir.
Rüyada ökçesiz bir takunya gören kimsenin hanımı, hamile kalmaz.
Takunya ile yürürken tekinin ayağından çıktığını gören kimse, kardeşinden veya ortağından ayrılır.
Rüyada takunya görmek, günahkar için tövbeye veya sırrını gizlemek arzusunda bulunan kimsenin sırrını açıklamasına yorumlanır.
TAKUNYACI
Rüyada takunyacıyı görmek, takva, tövbe ve temizliğe yorumlanır. Bekar kimse için, şerli kimselerle evlenmeye yorumlanır.
TAKVİM
Rüyada takvim görmek, zamanlama hesabını iyi yapmadığınızdan dolayı yapmayı taahhüt ettiğiniz bir işi vaktinde yetiştiremediğinizi veya size taahhüt edilen bir şeyi başkalarının vaktinde yapıp size teslim etmediklerini gösterir.
TALAK İLE BOŞADIĞI HANIMINA DÖNMEK
Kişinin rüyada talakla boşadığı hanımına dönmesi, hastanın iyileşmesine yahut rüya sahibinin din, mezhep, sanat veya şehirde önceden bulunduğu duruma dönmesine yorumlanır.
TAMBUR
Rüyada tambur görmek, halkın işlerine, batıl şeylere, zinaya, satranç ve tavla oyununa, sihire ve bunlara benzer bozuk şeylere yorumlanır.
Tambur, beyhude işlerin sahibi ve önderi olan kimsedir.
TAMİR
Rüyada herhangi bir yeri onardığınızı görmeniz, borcunuz varsa ödeyeceğinize veya hastanız varsa veya hasta iseniz iyileşeceğinize, gurbette kimseniz varsa geleceğine, eve hamile biri varsa bir çocuğu olacağına işarettir.
TANDIR
Rüyada tandır görmek, gizli işlerin meydana çıkmasına, tandır yapmak, düşmandan kurtuluşa, tüccar için kazancın artmasına, bir rivayete göre de evlenmeye delalet eder.
Evindeki tandırın içinde kül olmadığını gören, hayırsız bir kadınla evlenir. Evine bir tandır yaptığını gören, bir işe girer, tüccar ve esnaf ise karı artar, bekarsa evlenir, fakir ise geçimi bollaşır, zengin ise malı, mülkü daha da artır. Tandır görmek her suretle hayırlıdır.
Tandırın bir çok çeşitleri olduğu için bunların hepsi ayrı ayrı yorumlanır. Kebap ve yemek tandırı hapse delalet eder. Rüyayı gören sıkıntıdaisebu sıkıntısından
kurtulur. Çarşı tandırı görmek, herkesin kendisine başvurarak akıl danışmanlarına ve onların zorluklarını çözdüğüne işarettir. Kış vakti evinde tandır yaktığını gören, mal ve mülk sahibi olur ve ömür boyu rahat eder. Yaz günü tandır görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir.
TANK
Rüyada bir tank görmek veya tanka binmek, her hususta sizi destekleyecek kuvvetli ve sözü geçen bir kimse tarafından korunacağınıza ve işlerinizin bu sayede çok açılacağına, o nisbette de karınızın artacağına işarettir.
TAPU
Rüyanızda evinizin tapusunu aldığınızı görmek, yakında bir ev veya mal sahibi olacağınıza, bekar iseniz evleneceğinize, evli iseniz ya bir mülk veya bir çocuk sahibi olacağınıza işaret eder.
TARAK
Rüyada tarak görmek, şansınızın iyi gideceğini ifade eder. Tarak ile başınızı taramak, işlerin yolunda gitmesine ve gelişmesine işaret eder.
TARHUN
Tarhun güzel kokulu baharlı tadı olan bir sebzedir. Rüyada tarhun görmek kötü karakterli kimselerle yorumlanır. Bir söylentiye göre, aslı bozuk ve yaptığı işler kötü olan bir kişi ile sohbet edip arkadaş olmaya delalet eder. Bu kimseden kendisine zarar gelir.
TARLA KUŞU
Rüyada tarla kuşu görmek, işle yorumlanır. Rüyasında bir tarla kuşu tuttuğunu gören, bir işe girer. Bir rivayete göre, tarla kuşu satın almak veya tutmak veya biri tarafından kendisine verildiğini görmek, hasta olacağına işarettir.
Rüyasında tarla kuşu görmek bir fayda getirmeyen zor bir iş olarak yorumlanır. Tarla kuşunun uçtuğunu veya öldüğünü görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya; etini yemek, zorlukla kazanılan paraya delalet eder.
Tarla kuşu görmek, boşboğaz bazı arkadaşlarınız yüzünden işinizde saklamak istediğiniz ticari sırlarınızın rakipleriniz tarafından öğrenildiğine ve bunun da sizi fazlası ile zarara soktuğuna işarettir.
TARLA VE ÇİFTÇİLİK
Rüyada görülen tarla rızık ve hayra yorumlanır. Bazen çiftlik görmek, onlardan hurma, üzüm ve buğday gibi alınacak hasılata yorumlanır.
Bazen de çiftlik, rızık ve geçime, kendisine uygun eşe veya sabırlı bir kocaya ya da çoluk-çocuğunun çekmiş oldukları zahmete yorumlanır.
Bazen de çiftlik, gaflet ve tatsızlık içinde ömrün boşa gitmesin ve ilim öğrenmeden kaçınmaya yorumlanır.
TARTICI
Rüyada tartıcıyı görmek, adaletli davranmaya ve doğru sözlü olmaya yorumlanır. Tartıcıyı görmek, ilme, faydaya ve faydalanmak üzere konan şeylere yorumlanır.
TARTIŞMA
Rüyada bir mesele için bir arkadaşınız veya eşinizle tartıştığınızı görmek, çok zor durumda bulunduğunuza ve bundan kurtulmak için çareler aradığınıza işarettir.
TAS
Rüyada tas görmek, bir kadına yorumlanır.
Rüyada tas, bir kadın veya hizmetçiye, bazıları da rızka yorumlanır demişlerdir.
TASA
Rüyada kendisini tasalı gören kimse, büyük bir günah işler ve ondan pişmanlık duyar. Rüyada tasasının gittiğini ve ondan kurtulduğunu gören kimse, günahlarından tövbe eder.
TAŞ
Rüyada yerde veya duvarda görülen taş, katı kalplilere, gafillere, cahillere ve işsizlere yorumlanır.
Taş olduğunu gören kimse Allah’a asi, kalbi katı ve dini bozuk olur.
Taşları, yahut dağı taşıdığını gören kimse zor işlerle uğraşır. Taşa bindiğini gören kimse bekar ise evlenir. Boğazına taş asıldığını gören kimse üzülür.
Taş, insanın malını kullanmasından alıkonmasına yorumlanır.
Değirmen taşları, alimlere, çocuklara, zevcelere ve mala yorumlanır. Bundan dolayı değirmen taşına sahip oluduğunu gören kimse ilme sahip olur.
Rüyada taş ve toprağı bir arada görmek, yüksek mevki sahibi birisinden elinize mal geçeceğine işarettir.
Taşları bir yere yığılmış görmek, sevinçli bir haber almakla yorumlanır.
Elinizdeki taşı başka bir taş üzerine koyduğunuzu görmek, istemediğiniz halde elinizden mal çıkmasına yorulur.
Ufak taşları biriktirip yığmak, para biriktirmeye işarettir.
Birisine taş atmak, iftira atmaya yorulur.
Denize taş atmak, hükümet işlerinde para sarfetmeye işarettir.
Kuyuya taş atmak, bekar için evlenmeye; evli için ise masrafa girmeye yorulur.
TAŞÇI
Rüyada taşçıyı görmek insanların büyüklerine yaklaşmaya, düşmanlığa ve bozgunculuğa yorumlanır.
TAŞ DÖŞEYİCİ
Rüyada taş döşeyicisini görmek, işleri düzgün ve sağlam yapmaya yorumlanır.
TAŞKINLIK
Bir kimse rüyada taşkınlık haddini aşarak azgınlık yaptığını görse, insanı cehenneme götürecek nefsani şeyleri yapmaya yorumlanır.
TAŞ TEMEL
Rüyada görülen taş temeller, alimlere, alimlerin bulundukları meclislerinde ya da yolculuk gemilerine yorumlanır.
Rüyada bir takım temellere sahip olduğunu gören kimse zevceye, evlada, hidayet ve ilme erişir.
TAUN
Rüyada görülen taun uyuz hastalığına yorumlanır. Rüyada taun hastalığına tutulduğunu gören kimse uyuz olur. Uyuz olduğunu gören kimse, taun hastalığına yakalanır.
TAVA
Rüyada tava görmek, fakirliğe ve mahzun tavırlı bir kimseye yorulur.
Tavada bir şey kızartmak, aile ocağında hüküm sürecek huzura ve ele geçecek bir miktar mala işaret sayılır.
Tavadan yemek yemek, eşlerin birbirlerinden razı olmasına işaret eder.
Rüyada tava görmek, çocuğu yaşamayan ve dolayısıyla üzüntüsünden dolayı daima göz yaşı döken bir kadına yorumlanır.
TAVAF ETMEK
Rüyada Kabe’yi tavaf ettiğini gören kimse, günahkarsa, cehennem ateşinden kurtulur. Bekarsa evlenir.
Rüyada hac farizesini yaptığını ve Beytulllah’ı, tavaf ettiğini gören kimsenin emin, temkinli, takva ve abid birisi olduğundan; gidişatındaki doğruluğuna, Allah tarafından kavuşacağı sevaba, korktuğu şeyden emin olmasına, borcunu ödemesine ve emanetleri Müslümanlara teslim etmesine yorumlanır.
TAVAF VE S AY’DE YÜRÜMEK
Bir kimse rüyada kendisini tavaf ve Say’de yürüdüğünü görse, onun çoluk çocuğu için çalışmasına yorumlanır.
TAVA KEBAP
Rüyada kuş veya etten yapılan tava kebabını görmek, rızka, kar ve ticaretli eşyaya yorumlanır.
TAVAN
Rüyada görülen tavan değeri yüce bir adamdır. Eğer tavan ağaçtan ise o gururlu bir adamdır.
Rüyada tavanı kendi üzerine düşüyor gibi gören kimseye değeri yüce bir kimse tarafından korku erişir.
Rüyada yağmurun tavanda bulunan toprakları giderdiğini gören kimse fakir olur ve elindeki nimeti gider.
Rüyada evinin tavanının kendi üzerine düştüğünü gören kimseye bir azap isabet eder.
Tavanın üzeride ot bittiğini görmek, birisinin sizi hile ve yalan ile kandıracağına işarettir.
Tavan çatısı üstündeki kiremit vs. şeylerin gittiğini görmek, fakir düşmeye işaret eder.
TAVLA OYUNU
Rüyada tavla oynamak, isim, yükseklik, izzet ve rütbedir.
Bir kimsenin rüyada tavla oynaması, o kimsenin rezil olup olmayacağını bilmediği isyana başlamasına yorumlanır.
TAVŞAN
Rüyada tavşan kadındır. Tavşan tuttuğunu gören evlenir. Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına yorumlanır.
Bazı yorumcular, “tavşan görmek, korkak bir insana” bazı yorumcular ise “tavşan, kötü huylu bir kadına yorumlanır” dediler.
TAVŞAN OTU
Rüyada görülen tavşan otu, şüpheli mala ve kendisine yakın bir dosta yorumlanır.
Hamile olan bir kadın tavşan otunu görse, erkek bir çocuk doğurur.
TAVUK
Rüyada tavuk görmek, bekar için gayet güzel veya sempatik biriyle evlenmeye işarettir.
Bir kimse rüyada tavuğu veya tavusu evinde ötüyor görse, o kimsenin belalı, isyankar ve yalan söyleyen birisi olduğuna yorumlanır. Bazıları da, tavuk ve onun yele ve kanadı menfaatli maldır dediler.
Rüyada görülen tavuk, neşeli ve asil bir kadındır.
TAVUKÇU
Rüyada tavukçuyu görmek, üzüntü ve kederi gidermeye yorumlanır. Bazen de hastalıktan şifa bulmaya yorumlanır.
TAVUS KUŞU
Rüyada tavus kuşu görmek, güzel ve mal sahibi bir kadına yorumlanır.
Tavus kuşunun etini yemek, o kadının malına varis olmaya yorumlanır.
Bazen de tavus kuşunu görmek, koğuculuğa, yalana, kibirlenmeye, düşmanlara meyletmeye, nimetlerin gitmesine ve genişlikten darlığa düşmeye yorumlanır.
Tavus kuşunu görmek, zinetlere, taca, güzel kadınlara ve sevimli çocuklara yorumlanır.
Tavus kuşuna rastgeldiğini gören kimseye, bir kadından veya bir kadın vasıtasıyla eline mal geçer.
TAY
Rüyada cins bir taya sahip olmak, güzel bir dostluk kurmaya veya çocuklarınız vasıtasıyla mal ve mülke kavuşmaya yorumlanır.
Atın tay doğurduğunu görmek, kısmetlerinizin açılmasına ve muradınıza ermeye işarettir.
Bir taya bindiğinizi görmek, şerefli bir yaşam sürmeyi ifade eder.
TAZI
Rüyada tazı görmek, biraz tehlikeli fakat kazancı bol işlere girişeceğinize yorumlanır.
Tazıyla ava çıkmak, başarılarınızın artacağına işarettir.
TAZİYE
Rüyada birisine taziyede bulunmak, o kimseden zarar göreceğinize işaret sayılır. Fakir bir kimseye taziye ve tesellide bulunmak, menfaatle yorumlanır.
Kendinizin teselli edildiğini görmek, neşeye ve sevinçli haberlere işarettir.
TEBESSÜM
Rüyada tebessüm, sünnete uymaya yorumlanır. Zira Peygamberimiz tebessüm ederek gülmüştür.
Rüyada tebessüm ettiğinizi görmek, neşe ve sevinçtir.
TEBRİK
Rüyada bir hastalığınızdan dolayı hastanede veya bir klinikte tedavi edilmekte olduğunuzu görmeniz, sağlığınızın yerinde olduğuna ve neşenizin devamlı bulunduğuna işarettir.
TEDAVİ
Rüyada bir hastalığınızdan dolayı hastanede veya bir klinikte tedavi edilmekte olduğunuzu görmeniz, sağlığınızın yerinde olduğuna ve neşenizin devamlı bulunduğuna işarettir.
TEF
Rüyada tef çaldığını görmek, mesleğinizde veya işinizde ilerlemeye ve şöhret olmaya işaret sayılır.
Bir kadının tef çaldığını görmek, hayırlı ve iyi bir haber almaya işarettir.
TEFECİ
Rüyada tefeci görmek, ömür boyu çekilecek maddi sıkıntıyı ifade eder.
TEFSİR
Rüyada ünlü bir imamın veya ilim adamının tefsirini okumak veya herhangi bir tefsir kitabı okumak, size her hususta bir büyüğünüz tarafından nasihatler verileceğine işarettir.
TEFTİŞ
Rüyada işyerinizin müfettişler tarafından teftiş edildiğini görmeniz, herkesin gözünün daima üzerinizde tutacak bir işte çalışacağınıza, bu bakımdan çok dikkatli davranmanız gerektiğine yorumlanır.
TEHLİKE
Rüyada kendinizi büyük bir tehlike içinde görmek, pek yakında üzüleceğiniz bir durumla karşılaşmay ı ifade eder.
TEKBİR
Rüyada tekbir getirmek, tövbeye devam etmeye yorumlanır. Rüyada “Allahü Ekber” dediğini görmek, düşmana galip olur, zafere kavuşmaya yorumlanır. Sevinç, ferahlık yahut şerefe yorumlanır.
TEKDİR
Bir kimde rüyada bir nebi veya bir veli ya da bir dostu tarafından tekdir edilse, o kimsenin tövbe etmesine, azgınlık halinden dönmesine yorumlanır. Tekdir, sevgi ve muhabbete yorumlanır.
TEKE
Rüyada dağ keçisinin erkeğini görmek, görünüşte heybetli, ihtiyar ve ahmak bir kimseye yorumlanır.
TEKERLEK
Rüyada tekerlek görmek, iş ve durumunuzun istediğiniz yöne gitmesine işaret sayılır.
TEK GÖZLÜ OLMAK
Bir kimse rüyada tek gözlü olduğunu görse, malının veya dininin yarısı gitmiş olduğu halde o kimse büyük bir günaha girer. Bu durumda o kimsenin ömrünün ikinci yarısında Allah (C.C.)’dan korkması ve tövbe etmesi lazımdır.
TEKME
Rüyada bir kimseye tekme atmak, o kimseye zarar vermeye, bir kimseden tekme yemek ise o kimseden zarar görmeye işarettir.
Hayvan tekmesi yemek, bela ve musibet ile yorumlanır.
TEKNE
Rüyada ekmek teknesi görmek, hayırlı kazanç ve geçim temin eden iş ve sanattır.
Banyo teknesi görmek, mutlu ve rahat geçecek yaşlılığa işaret olarak yorumlanır.
Geniş ve temiz tekne, hayra işarettir.
TEL
Rüyada çeşitli kangal ve açık olarak tel görmek, sonu gelmeyecek bir maceraya atılacağınıza ve sonunda bunun bir dava konusu olarak mahkemelere intikal edeceğine delalet eder.
TELAŞA DÜŞMEK
Rüyada telaşa düşmek veya birini telaşa düşürmek, işini ve gücünü bozmak ve zarara sokmaktır. Birini telaşa düşürdüğünü gören, onu aldatır.
TELEFON
Rüyada telefonla konuştuğunu görmek, uzaktan beklediği bir haberi alacağına işarettir.
TELEKS
Rüyada teleks görmek veya kullanmak, herkesi kendiniz gibi sanarak, daima hoşgörü sahibi olmanızdan dolayı herkes tarafından sevildiğinize ve takdir edildiğinize işarettir.
TEL KADAYIF
Rüyada tel kadayıf görmek, ilim ve hidayete yorumlanır.
TELESKOP
Rüyada teleskop görmek, mal sahibi olmaya veya gelecekte bir mirasa konmaya işarettir.
Yıldıza baktığınızı görmek, yüksek bir mevkiye geçeceğinizi ifade eder.
TELLAK
Rüyada tellak görmek, temizliğe ve borcu ödemeye yorumlanır.
TELLAL
Rüyada bir müzayede salonunda bir tellalın mal satmak için bağırdığını görmek, bazı boşboğaz arkadaşlarınız yüzünden işinizi aksattığınızı ve günlerinizin bir kısmının boşa harcadığınızı gösterir.
TEMEL VE DUVAR
Temel görmek din kuvveti ile yorumlanır. Temel ne kadar kuvvetli olursa, dini inancı da o kadar kuvvetli olur.
İbni Sirin’e göre (RA) göre; duvar, erkeğin dünyadaki hali ile tabir olunur. Rüyasında sağlam, kuvvetli bir duvar yaptığını görmek, dünyada onun iyi bir kimse olduğuna işarettir. Eski bir duvarı yıktığını görmek, mal veya ilim edinmeye; eğer yıktığı duvar yeni ise, gam ve kedere düşmeye; eğer duvar ince ve zayıf ise, dünyada halinin kötü oluşuna ve işlerinin ters gideceğine işarettir.
Rüyasında bir duvar üzerinde ayakta durduğunu görenin, işleri yolunda olmaz. Duvarda asılı olduğunu görmek, hal ve malının son bulduğuna delildir. Bir duvarı yükselttiğini gören birini yüksek bir mevkiye çıkarır. Veya halka yardım eder. Bir duvarı yıktığını gören, bir insanı işinden ve ekmeğinden eder.
Bir duvar yaptığını veya yıkık bir duvarı tamir ettiğini gören, işi bozulmuş olan bir a damın halinin düzetilmesinde çalışır. Bir memleketin veya bir mescidin duvarının yıkılmamsını görmek, o yer büyüklerinden birinin bir musibete uğrayacağına delalet eder.
Rüyada duvar görmek büyük bir kimse ile tabir olunur. Duvarın yüksekliğio kimsenin rütbe ve mevkisine delalet eder. Bir eski duvarı yıktığını görenin hali düzelir. Yeni bir duvarı yıktığını görenin hali bozulur.
Duvar büyük bir adamdır. Bir duvara dayandığını gören, büyük bir kimseye dayanmış olur. Bir duvara ata biner gibi bindiğini gören, dünyaya binmiş olur. Duvara asılı olduğunu gören, şerefini kaybeder.
TEMPO
Rüyada bir müzik parçası çalınırken ona tempo tuttuğunuzu görmeniz, bir şirkete ortak olacağınıza veya bir kooperatife yazılacağınıza veya arkadaşlarınızla bir geziye çıkacağınıza işaret eder.
TENCERE
Rüyada tencere görmek, kürsü üzerinde oturan alime yorumlanır.
İçinde et vs. bulunan tencere, ondan yiyen kimse için faydalara yorumlanır.
Tencere, malını bütün insanlar için özellikle komşularının istifadesine sunan bir adamdır. Tencere, ev işlerini gören kimsedir.
Bir kimse rüyada ateş yakarak, içerisinde et veya başka yemek bulunan bir tencereyi üzerine koyduğunu görse, menfaati için bir adamı teşvik eder.
Tencere, kuvvete ve düşmana galip gelmeye yorumlanır. Bazen tencere Allah (C.C.)’ın mukadderatına razı olmaya yorumlanır.
TENEKE
Rüyada teneke görmek, hayrı dokunmayan mal ve kazanca işarettir.
Levha halinde teneke görmek veya almak, devamsız mal ve menfaat ile yorumlanır.
TENEKECİ
Rüyada tenekeciyi görmek, terbiyeci ve tasvirciye, bazen de söz ve fiiliyle yalancı bir kimseye yorumlanır.
TENEŞİR
Rüyada teneşir görmek, halka iyilik yapmaya işarettir. Teneşir yaptırdığını görmek, insanlara yardım edilmesine yorumlanır.
Teneşirin üstüne konulduğunu veya kendinin gidip oturduğunu veya yattığını görmek, mal ve itibarının artmasına işarettir.
TENHA
Rüyada kendini tenha bir yerde veya yolunu kaybetmiş görmek belalardan emin olmaya işarettir.
TENİS
Rüyada tenis oynadığınızı görmek, bir iş konusunda bir şirketle veya bir kimse ile anlaşma yapacağınıza, ticari bir konu etrafında ikinci bir kimseyi alarak anlaşmanızı üç ortak halinde yürüteceğinize, spora karşı merakınızı bir ara gevşeterek kendinizi işinize vereceğinize, seyrek de olsa spor için zaman ayırarak bu hevesinizi de tatmine çalıştığınıza işarettir.
TENTE
Rüyada kendinizi bir tente altında gölgelenmekte olduğunuzu görmek, eşiniz ve çocuklarınızla bir tatil köyüne giderek bir müddet dinlenmek istediğinize, fakat maddi imkansızlığınız yüzünden bunu yapmadığınız için, sadece pazarları bir kıra
veya deniz kenarına giderek bu ihtiyacınızı tatmine çalıştığınıza yorumlanır.
TENTENE
Rüyada tentene ören bir kimseyi görmeniz veya kendiniz tentene örmeniz düşmanlarınızın başınıza bir çorap örmeye çalıştığı anlamına gelir.
TEPE
Düz bir yerde bir tepe görmek, şişman bir kimse ile dost olup ondan fayda görmeye işarettir. Eğer rüya sahibi o tepeye çıkarsa ve oturursa çok iyidir. O tepenin kendisine ait olduğunu sanmak, çok mal edinmeye, bir rivayete göre, büyük bir adamdan o malı zorla almaya işarettir.
Tepeler ve yüksek yerler kutsal binalara delalet eder. Bir hasta kendisini bir tepenin üzerinde görse, ölüp tabuta girer. Rüyayı gören hasta olmayıp, evlenmek istiyorsa asil ve namuslu bir kadınla evlenir. Tepenin üzerinden aşağıdaki halkla konuştuğunu veya orada ezan okuduğunu gören, ya küçük bir mevkiye geçer veya adı o yerde her zaman anılacak bir ün sahibi olur.
Tepe üzerinde oturmak şereftir. Eğer tepe çöplük gibi pis bir yerse, içinde her türlü şey bulunan dünyaya, yahut kötü huylu kadına veya ahlaksız bir hizmetçiye delalet eder. Tepe böyle olmayıp da üzerinden çimen ve funda gibi şeyler bulunuyorsa, selamete, şan ve şerefe işarettir.
Rüyada tepeye kadar çıkmak namuslu ve şerefli bir kadınla evlenmeye işarettir. Atla bir tepeye çıkıp orda atın üzerinde durduğunu gören, büyük bir memuriyete girer. Fakir ise geçimi bollaşır ve itibarı artar. Bu rüya her gören için hayırlıdır.
Rüyada tepe görmek, büyük ve hatırı sayılan din adamı ile, etrafındaki geniş topraklar da ailesi ile tabir olunur. Rüyasında bir tepede durduğunu gören, yüksek bir mevkide bulunan bir kimseyle dostluk kurar. Bu şekilde geçimini düzeltir ve kıymetini artırır. Bir takım tepeler üzerinde yürüdüğünü gören, bütün sıkıntılarından kurtulur, feraha çıkar. Yüksek bir tepeden indiğini gören, kedere ve sıkıntıya düşer. Üzerinde bulunduğu tepe toprak ise mülk ve menfaat, taştan ve kumdan ise şöhrettir.
TEPSİ
Rüyada tepsi görmek, hayatınızda yapmanız gereken en önemli iş ne ise onu hemen yapmaya çalışmanız gerektiğine dair bir uyarıdır. Bazıları da tepsi, bir
kimseden yardım görmeye işaret say ılır demişlerdir.
TER
Rüyada terlemek, hasta için şifadır. Sağlam bir kimsenin rüyada terlemesi, bir hizmet veya sanat sebebiyle başına gelecek bir sıkıntıdır.
Ter, maldır. Bu sebepten bir kimse rüyada vücudundan ter aktığını görse, o kimsenin ter miktarı malı gider.
Rüyada terlemek dünyaya ait bir zarara işarettir. Ebu Sait El-Vaiz’e göre, ter içinde kaldığını görenin isteği yerine gelir. Alnından ter aktığını gören, çalışması ile isteğine kavuşur. Koltuk altı terinin fena koktuğunu görmek, zinaya veya bulaşıcı hastalığa delalet eder.
İbni Sirin’e göre, vücudundan terinin aktığını gören malından zarar eder. Akan ter yere düşerse, zarar pek büyük olur. Terinin elbiselerini ıslattığını gören evlatları ve ailesi için mal toplar. Terin beyaz ve güzel kokulu olması helal mala, renginin bozuk ve fena kokulu olması da haram mala delalet eder.
Terlediğini görmek, istek sahibi için işinin olmasına, hasta için iyiliğe, fakir için zenginliğe, zengin için zahmet ve eziyete, tüccar ve esnaf için yorulacak kazanca işarettir. Rüyada güzel kokulu ter görmekte zarar yoktur. Kötü kokulu ter ise hayra yorumlanmaz. Bir hastanın terlediğini görmek, onun iyileşeceğine delalet eder. Bazıları, terlemek hayata, bir rivayete göre zahmet ve yorgunluğa işaret eder demişlerdir.
Rüyada isteyerek terlediğini görmek, hasta için iyileşmeye, sıkıntıda olan için bolluk ve genişlemeye; yorgunluk veya hastalık tesiri ile terlemek, hastanın ölümüne; sağlam adam için zahmetli hizmet ve sanata işarettir. Vücudunun her tarafında ter sızdığını gören, malından kaybeder. Bazılarına göre; terlemek yorgunluğa da delalet eder.
Rüyada birinin terinden kendine bulaştığını gören, o adamdan hayır görür ve eline
o adamın malından geçer. Terlediğini gören, zarara uğrar. Bazılarına göre, eti yenen hayvanın teri helal mal, yenmeyen hayvan teri haram malla yorumlanır. Bir hayvanın terlediğini görmek, iki şekilde yorumlanır; yorgunluk ve zorluk, mal ve menfaat.
TERAVİH
Rüyada kendinizi bir camide cemaatle birlikte teravih namazı kılarken görmeniz, günahlarınızın affedileceğine ve Peygamber (SAV) Efendimizin şefaatine nail olacağınıza delalet eder.
TERAZİ
Rüyada görülen terazi, ölçeğe yorumlanır. Terazi ve ölçek ise, imana, sözünde ve işinde adaletli olmaya yorumlanır.
Ölçek ve terazi, borcu ödemeye ve adağı yerine getirmeye yorumlanır.
Bir kimse elinde terazi olduğunu görse, o kimsenin sünnete uygun bir şeklide hareket ettiğine yorumlanır.
Rüyada Allah (C.C.)’ın, kendisini hesaba çekerek amellerini teraziye bıraktığını ve iyiliklerinin kötülüklerine galip geldiğini gören kimse, dünya işlerinde, nefsini ve amelini hesaba çeker ve onun için Allah (C.C.) katında büyük bir ecir ve sevap vardır.
Kıyamet terazisi sırların meydana çıkmasına, ferahlık ve sevincin meydana gelmesine, düşmana galip gelmeye, adalet ve insafa yorumlanır.
Terazinin bir tarafının kırıldığını görmek, zulme işarettir.
TERE, NANE vs.
Bu çeşit sebzeleri rüyada görmek üzüntü ve kederdir.
Bazı yorumcular, baklanın hepsi güzel, bazıları da çirkindir, demişlerdir. Yine bazı yorumcular sebzelerin hepsi ticarete, erkeklere, hüzün ve kedere, çocuk ve mala yorumlanır. Ticarete yorumlanırsa, o ticaret için devamlılık yoktur. Mal ve evlada yorumlanırsa, bunlar için de devamlılık yoktur. Hüzün ve keder
y orumlanırsa da bu geçicidir, demişlerdir.
Metin Kutusu: Bir kimse rüyada kudret helvası ve bıldırcın değiştirdiğini görse, zillet ve fakirliğe düşer. etini sebze ve sarımsak ile
Rüyada pişmiş sebze ve bakla yediğini gören, her şeyden hayır feraha, rütbey e ve şerefe sahip olur ve her şey de fay da görür. ve menfaate,
TEREYAĞI
Rüyada tereyağı görmek, faydalı ilme, şüpheden uzak olarak Allah’ı (C.C.) birlemeye yorumlanır.
TERFİ
Rüyanızda mevkiinizin ve maaşınızın artarak terfi ettiğiniziz görmek, umulmadık bir olayla karşılaşacağınıza ve sonunda bazı menfaatleriniz olacağına işarettir.
TERLİK
Rüyada ayağınızda güzel bir terlik bulunduğunu görmek, hafif bir hastalık geçireceğinize işaret eder.
TERZİ
Rüyada terzi görmek, yakınlaşmaya ve insanların arasını bulmaya yorumlanır.
Tersinin kendisi için bir şey dikmesi dininin güzelliğine yorumlanır.
TESBİH
Rüyada yapılan tesbih, saliha bir kadına, helal geçime, ona sahip olan veya onunla tesbih çeken kimse için faydalı evlat veya işçilere yorumlanır.
Allah’u Teala’yı tesbih ettiğini gören kimse mümin bir kimsedir.
Rüyada “Subhanellah” dediğini gören, üzüntülü, hapis, hasta veya bir şeyden korkuyorsa Allah Teala, ummadığı yerden, üzüntüsünü, hapsini, hastalık ve korkusunu giderir.
Allahu Teala’yı tesbih ettiğini gören kimseden Allah, bütün sıkıntıları giderir.
TESTERE
Rüyada testere görmek, alış-veriş eden hoşgörülü bir adama yorumlanır.
Bazen testere, ağaçların içine girdiğinden dolayı kitap ehli ile nikahlanmaya yorumlanır.
Testere, yardım, kuvvet ve rızıktır. Ağaç testeresi alim ve önder bir kimsedir.
TESTİ
Topraktan yapılmış olan testi, eline mal geçen ve kendisine itimad edilir bir hizmetçidir. Bu testiden su içmek, helal mal ve temiz yaşantıdır. Az veya çok su içmesi ömrünün az veya çoğunun gitmiş olması ile yorumlanır.
Yanında bir testi su olduğunu, testinin düşüp kırılması ile suyun geri kaldığını gören kimsenin hanımı hamile olur ve kendisi ölür, çocuğu geri kalır.
Testiyi görmek, zahmet, meşakkat ve çok çalışan hanıma yorumlanır.
TEVAZU
Bir kimse kendisini insanlara tevazu ediyor görse, zafere erişmesine, kadir ve kıymetinin yüceliğine yorumlanır.
TÖVBE
Rüyada tövbe etmek, hapisten kurtulmaya, belaladan sonra mülke, şeref ve berekete erişmeye yorumlanır.
TEVRAT
Tevrat ve İncil’i görmek, Peygamberimizi (A.S.) görmeye yorumlanır. Tevrat’ı görmek, hikmet, ilim ve hidayetle de yorumlanır.
TEYEMMÜM
Rüyada teyemmüm, üzüntü ve kaygının gitmesidir. Bundan dolayı namaz ve cenabetten temizlenmek için teyemmüm ettiğini görenin rahatlığa kavuşması yaklaşmıştır.
Teyemmüm, zenginlikten fakirliğe, sıhhatli ve sağlamlıktan hastalığa, hasta olan için hastalığından şifa bulmaya yorumlanır.
TEZEK
Rüyada tezek görmek, kısmet, para ile yorumlanır. Rüyanızda tezek yaktığınızı görmek, bol para harcadığınızı; tezek topladığınızı görmek, para biriktirdiğinizi gösterir.
TEZGAH
Rüyada tezgah görmek, ortaklarınız veya iş arkadaşlarınız veya ailenizle aranızda bazı anlaşmazlıkların bulunduğuna ve fakat sizin zekanız sayesinde bunların hepsini çözmek ve içinden çıkmak kudretinde olduğunuza ve bu yüzden sıkılmamanıza işarettir.
TEZKERE
Rüyada tezkere görmek, çetinlik ve meşakkatle mal elde eden bir kimseye yorumlanır.
Rüyada bir yerden bir tezkere almak, yolculukla yorumlanır.
TIMARHANE
Rüyada bir akıl hastanesinde ve deliler arasında bulunduğunu gören, kendisine işi ve hayatı hususunda çok önemli nasihatler verecek yakın bir dostu ile buluşacağına işarettir.
TIRNAK
Rüyada tırnak görmek, düşmanı yenmeye yorumlanır.
Rüyada tırnağının olmadığını gören kimsenin, kuvveti gider. Tırnağını normal bir şekilde kestiğini gören kimse, Peygamberin sünnetine uyar. Silah kullanan kimse için tırnak uzunluğu silah ve kuvvetlerinin fazla olmasına işarettir.
Tırnağın haddinden fazla uzunluğu, ayıp ve kusurdur.
Tırnakların düştüğünü gören kimse, malından zarar eder ve amacına ulaşamaz.
Rüyada tırnağının yok olduğunu gören iflas eder. Kuvvet ve kudreti azalır.
TİLKİ
Rüyada tilki görmek, katil, yalancı, ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekar bir düşmana yorumlanır.
Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kimseyle evlenir ve Allah onları birbirleriyle mutlu eder.
Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla yorumlanır. Bir tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli ve izzetli bir eşe sahip olur.
Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana yorumlanır.O düşman zamansız olarak
o kimseye tilki gibi hile yapar.
Tilki, hileli kadınlara yorumlanır.
Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görmek, kuvvet ve zafer ile yorumlanır. Bazen de, hanımı tarafından eline geçecek mirasa yorumlanır.
Tilki eti yiyen, hasta ile hastalığından çabucak sıhhat ve afiyete kavuşur.
Tilki görmek, menfaate, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye yorumlanır.
TİMS AH
Timsah görmek, polise yorumlanır. Timsah, hain bir hırsızdır. Zalim ve hain tüccara da yorumlanır. Rüyada timsah görmek, boğulmak sebebiyle ömrün tükenmesine yorumlanır. Bazen timsahı görmek, boğulmak sebebiyle ömrün tükenmesine yorumlanır.
TİTREMEK
Bir kimse rüyada başının titrediğini görse, reisi tarafından izzete kavuşur veya reisi ona kızar.
Bir kimse sağ elinin titrediğini görse, onun geçimi güçleşir. Eğer kalçalarının titrediğini görse, kabilesi ve akrabası tarafından ona bir hayır erişir.
TO HUM
Yere atılan her çekirdek, tohumdur. Rüyada tohum görmek, çocukla yorumlanır. İlaç cinsinden olan tohum ve hububat kendisinden sühd ve takva çıkarılan kitaplara yorumlanır.
TO KAT
Rüyada birisine bir tokat attığınızı görmek, onun yanlış bir yolda olduğuna ve onu bu yoldan alıkoymak için uyardığınıza, bizin bir kimseden tokat yemeniz ise bu rüyanın aksiyle yorumlanır.
TOKLUK
Rüyada görülen tokluk, usanca yorumlanır. Karnının tok olduğunu veya yediği yemekten ağzını hiç boş yer kalmamak şartıyla doldurmuş olduğunu gören kimsenin, işinin bozulmasına ve dünyaca bulunduğu durumdan düşmesine veya ölümüne yorumlanır.
Rüyada midesinin dolu olduğunu gören kimse faiz yer.
TOP
Rüyada top görmek, düşmanlık ve münakaşa yapmaya bazı kimselerin terkettiği ve bazılarının da arzu ettikleri dünyaya yorumlanır. Bazen yolculuğa çıkmaya ve bir yerden diğer bir yere taşınmaya yorumlanır.
Topla oynamak düşmanlık ve münakaşa yapmaya yorumlanır.
TOPAL
Rüyada topalladığını görenin işi aksi gider.Bir topal adamla karşılaştığını görenin, işi düzeni bozulur ve sıkıntıya düşer.
TOPLAMAK
Rüyada farklışeyleri toplayıp bir araya getirmek, arzu ve şehvete ve mal toplamaya yorumlanır.
TOPLANMAK, BİRARAYA GELMEK
Rüyada dost ile bir araya gelmek, evlenmeye yorumlanır.
Sevdiği bir dostu ile beraber oturduğunu gören kadın da görüşüp konuştuğu ve aralarında sevgi olan bir erkekle evlenir.
TO PLANTI
Rüyada halkın toplantı yerini görmek, hayır görmeye yorumlanır.
TO PUK
Bekar kimse için topuk görmek, evlenmeye yorumlanır.
Topuk insanların malıdır. Bundan dolayı bir kimse topuğunun yok olduğunu görse, o kimsenin malı elinden gider.
TOPRAK
Toprak insanlara yorumlanır. Çünkü insanlar topraktan yaratılmıştır. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki yaratıklara yorumlanır.
Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, mücadeleye, ortaklığa ve kazanca yorumlanır.
Toprak üzerinde gezmek veya bastonla yere vurmak hayırlı yolculuğa yorumlanır. Bazı yorumcular toprakta ürümek, mal talep etmektir, bundan dolayı
toprağı biriktiren veya yiyen mal biriktirir ve eline mal geçer, demişlerdir.
Kendi evinin y ıkılıp, toz ve topraktan kendisine bir şey değdiğini gören kimse, mirastan mal alır. Toprağı başının üzerinde koyduysa çirkin bir yolla eline mal geçer.
Toprak insanın ömrü ve hayatıdır.
Toprak, rızka, ziraate, açlık ve yardıma yorumlanır.
Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak saadet ve yardıma yorumlanır. Toprak bazen din hakkında şüpheye, bazen de yaratıldığı ve tekrar döneceği toprağına yorumlanır.
Toprak görmek ihtiyaçların çabukça giderilmesine ve vaadinin yerine getirilmesine yorumlanır.
TOPRAK KÜREĞİ
Evde her işe yarayan hizmetçidir. Bunda iyi ve kötü görülen şeyler ona nisbet olunur.
TOPRAK TENCERE
Rüyada toprak tencere görmek, kendisine verilen her nimeti bütün herkese dağıtacak kadar cömert bir insan ile yorumlanır. Yeni tencere kocaya, bir rivayete göre de aile reisine yorumlanır. Bir şey pişirmek için tencereyi ateşe koyduğunu gören, mal ve menfaate nail olur. Tencerede et veya başka bir yemek gören, yorgunluk duymadan geçimini sağlar. Tencerenin kırılması evdeki karı kocadan birinin ölmesi ile tabir olunur.
TOPUZ
Rüyada topuz görmek, ümitsizlik, şiddet ve sıkıntıdır.
TORAÇ KUŞU
Rüyada toraç kuşu görmek, erkek ise gaddar bir adam, dişi ile gaddar bir kadınla yorumlanır. Bir rivayete göre de, hile ile elde edilen haram mala işaret eder.
Kirmani’ye göre; rüyada toraç eti yemek, zengin bir kadından mal almaya delalet eder. Evinde bir toraç olup öldüğünü görenin, eşi vefat eder veya başka bir musibete uğrar. Toraç kuşunun öldüğünü gören eşinden boşanır.
Rüyada toraç görmek, zengin ve güzel bir kadınla yorumlanır. Rüyasında yanında bir toracın uyuduğunu ve bunu birinin gelip aldığını görenin, eşi biri tarafından kandırılır.
TORBA
Rüyada torba görmek, tasarrufla yorumlanır. Torbaya bir şeyler doldurmak, bankaya para yatırmaya işarettir. Torbadaki şeyleri bir yere boşalttığını gören, gereksiz para harcar. Torbanın ağzını büzdüğünü görmek hasislikle tabir olunur.
TORİK BALIĞI
Rüyada torik balığı görmek, gerek işinizde, gerek evinizde bol ve bereketli bir yıl geçireceğinize, bu yıl zarar diye hiçbir şey tanımayacağınıza, evinizde hiç misafir eksik olmayacağına, sağlık ve neşe içinde bir yıl yaşayacağınıza işaret eder.
TORNA
Rüyada torna görmek, size işlerinizde yardım eden bir arkadaşınızın, sizin yokluğunuzdan faydalanarak, kendine bazı menfaatler sağladığına ve sizi zarara
soktuğuna işaret eder.
TORUN
Rüyanızda kendinizin veya akrabalarınızdan birinin torununu görüp sevdiğinizi görmek, aile içinde sevildiğinize ve onlara karşı gösterdiğiniz düşkünlük ve sevgiye karşı onlardan da mukabele gördüğünüze işarettir.
TOZ
Rüyada görülen toz, eğer bir şey üzerine konmuş ise mala yorumlanır. Çünkü, toz toprak cinsindendir. Toprak ise maldır. Bir kimse yerle gök arasında toz bulunduğunu görse, içinden çıkamayacağı bir iş içinde bulunmasına yorumlanır.
Rüyada ellerinden veya elbisesinden toz silktiğini gören kimse, fakir olur. Bazı yorumcular, o kimsenin ömrü uzun olur, dediler.
TÖHMET
Rüyanızda sanık mevkiine düşüp töhmet altında kaldığınızı görmeniz, yeni tanıştığınız bir kimse yüzünden başınızın derde gireceğine yorumlanır.
TÖRPÜ
Rüyada törpü, üzüntü ile yorumlanır. Rüyanızda bir törpü ile bir şeyi törpülediğinizi görmeniz, işinize engel olmak isteyen kimselerin bulunduğunu ve bunların durmadan aleyhinizde çalıştıklarını gösterir. Törpüyü başka bir kimsenin kullandığını görmek, sonunda zarar edecek bir işe girmenize engel olan bazı arkadaşlarınızın bulunduğuna işaret eder.
TRAŞ
Rüyada baş traş etmek, bir menfaatin gelmesi için söylenilen bir söze yorumlanır. Başını traş ettiğini gören kimse Yüce Allah’ın uğrunda malını harcar.
Başı traş etmek, emaneti yerine getirmeye ve korkudan emin olmaya yorumlanır. Saçı kesmek de böyledir.
Rüyada başını traş eden kimse şiddet ve meşakkat içinde yahut borç altında ise ondan kurtulur.
Başının traş edilmiş olduğunu görse, düşmanına zafer bulur. İzzet ve kuvvete kavuşur.
Rüyada kendi saçını kestiğini görse kuvveti kesilir. Sakalının yarısının traş edilmiş olduğunu görmesi fakirliğe, mevki ve şöhretinin gitmesine yorumlanır.
Sakalının traş edildiğini görse, sefahat uğrunda geçiminin haram olmasına ve malının kıymetinin gitmesine yorumlanır. Tabirce traş etmek, yolmaktan iyidir.
Rüyada sakal traşı mal ve rütbenin gitmesine yorumlanır. Bazen de, sakal traşı, hileye, yahut ziraata gelecek afet ve noksanlığa işaret eder.
Uyanıkken traş olduğu gibi başını traş ettiğini ve bundan hoşlandığını ve insanlar arasında çıkıp gezdiğini gören zengin olur ve ailesinin hizmetinde bulunur.
Bıyığını traş ettiğini veya bıyığının kesildiğini görse, ona bir hayır gelir.
TREN
Rüyada bir trende seyahat etmekte olduğunuzu görmeniz, kısa bir yolculuğa çıkarak, kazanç elde edeceğinize işarettir. Trenin bozulup yolda kaldığını görmek, hafif bir hastalık geçireceğinize; yolda bir tren kazası ile karşılaşmak, bir tartışmada şahitliğinize başvurulacağına delalet eder.
TUFAN
Rüyada su baskını ve benzeri bir tufan görmek, zengin iseniz paranızı elinizden çıkaracağınıza, fakir iseniz bol para kazanacağınıza yorumlanır.
TULUM
Rüyada tulum görmek, yolculuğa işaret eder. Eğer tulum yeni ve içinde saf su varsa, o yolculuktan hayır ve menfaat gelir. Eğer eski ve içinde bulanık su varsa,
o yolculuktan zarar ve zahmet elde edilir.
TULUMBA
Rüyada tulumba görmek, yeni bir kazanç kaynağı bulduğunuza ve tulumbadan su çekmek, bu kaynaktan yararlandığınıza işarettir.
TUNÇ
Bazı tabirciler, rüyada tunç gören kimse, kötü söz işitir ve iftiraya uğrar dediler. Tunç dünya malı ile iftihar eden bir adama da yorumlanır.
TUNÇ YAPAN ADAM
Rüyada tunç yapan adamı görmek, dünya malına sahip bir kimseye yorumlanır. Rüyada örs üzerinde tunç dövdüğünü gören kimse, birisiyle çekişir.
TURNA KUŞU
Rüyada görülen turna kuşu, kuvvetsiz fakir bir adamdır.
Turna kuşu, bir araya gelmeyi ve şirket kurmayı seven bir takım insana yorumlanır.
Turna kuşlarının bir şehrin etrafında uçtukları görülse, o sene fazla soğuk olur ve güç yetmeyecek derecede sel gelir.
Rüyada turna kuşunun etini yiyen, hırsız bir kimseden veya hizmetçiden çıkar elde eder.
Turna kuşunun eti ve tüyü fakir bir kimse tarafından elde edilecek mala yorulur.
TURP
Rüyada turp görmek, göçebe bir adama, hacca gitmeye ve helal rızka yorulur.
TURP TOHUMU
Rüyada turp tohumu görmek helal rızk ile yorumlanır.

TURUNÇ
Rüyada turunç görmek hastalıktır, üzüntü, keder ve sıkıntı ile beraber zahmet ve güçlük çekmeye veya güzel ve yakışıklı erkeğe yorumlanır.
Turunç görmek kendisinden kaçmak ve kurtulmak istemesini gerektiren bir mihnet ve belanın gelmesine yorulur. Bazen de turunç görmek, sevgi ve aşk eseriyle hayran olmaya yorulur.
Rüyada evde çok turunç görülmesi, o evde yanacak ateşe işaret eder. Bekar için rüyada turunç görmek, güzel, zengin ve bekar bir hanıma yorumlanır.
TURUNÇ AĞACI
Bir çok yorumcular turunç ağacı görmeyi hayır saymazlar. Bazıları da kötü ruhlu, bozuk huylu, hastalıklı biri gibi yorumlarlar. Bir rivayete göre, elde etmek istediği bir şeyde zorluğa uğramaya işaret eder.

TUTKAL
Rüyada görülen tutkal, çetin işlerde deneyimli, insanların aralarını bulan işinin ehli bir adamdır. Tutkala benzeyen her yapıştırıcı maddenin tabiri hırsız ve kaçak kimsenin tutulmasına yorumlanır.

TUVALET
Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine yorumlanır.
Tuvalet rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir.
Rüyada tuvaletin taşması, malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarfetmesine yorumlanır.
TUZ
Rüyada görülen tuz, zahmet çekilmeden ele geçirilen maldır. Rüyada iki düşman arasında görülen tuz onları birbirleriyle barışmalarına yorumlanır.
Tuz meşguliyet ve hastalıktır. Beyaz tuz, dünyaca takvalık, hay ır ve nimettir.
Rüyada ekmek ile tuz yediğini gören kimse, sıkıntı ve hastalığa düşer. Tuz sünnet-i seniyyeyi, Kuran-I Kerim’I, cümle kuruluşlarını ve İslamı bilmek, eş, mal, çocuk ve helal rızk gibi şeylere yorumlanır.

TUZAK
Rüyada görülen tuzak, dini zay ıf ve hilekar bir kimseye işaret eder.
Rüyada serçe kuşunu avlamak için tuzak kurduğunu gören kimse, kaba bir adama hile yapar.

TUZCU
Rüyada tuzcuyu görmek, para cinsinden mal sahibi veya insanların arasınııslah eden bir kimseye yorumlanır.

TÜCCAR
Rüyada tüccar görmek, kazanca, menfaate, yüksek rütbeye, yolculuğa ve garip haberler bilmeye işaret eder. Bazen de tüccarı görmek, hac, cihad, oruç, namaz ve cuma gibi Allah’ın farz ettiği emirlerin çoğunda yapacakları eksik ve kusura yorulur.

TÜFEK VE KURŞUN
Rüyada boş tüfekle oynadığını görmek, yolculuğa, selamete ve faydaya yorumlanır. Tüfeğinin tetiğinin kırıldığını görmek, yolculuğunu tamamlayamayacağına; bir rivayete göre yolculuktan zarar göreceğine; bir kimsenin kendisine bir tüfek verdiğini görmek, çocuğu veya bir kardeşinin dünyaya geleceğine işaret eder.
Tüfeğinin kırıldığını görmek, şerefinin yok olmasına işarettir. Sebebini bilmeden tüfeğinin bozulduğunu görmek, akrabası yüzünde bir musibete uğrayacağına delildir. Tüfek ile kurşun attığını görene, büyükleri tarafından doğru yola gelmesi için nasihat edilir. Tüfek ile kurşun atıp hedefe isabet ettiren, doğru konuşur, hedefe isabet ettirmeyen yalan söyler. Yeni bir tüfek yaptığını gören, bir kadınla evlenir ve ondan bir oğlu olur. Elindeki tüfeği doldurduğunu gören evlenir ve ömür boyu aynı eşle yaşar. Tüfeğini satarak parasını aldığını gören, eşini çok sever. Kendisine fişekleriyle birlikte bir tüfek verildiğini gören muradına erer. Güzel ve temiz bir tüfeği olduğunu gören, Allah’ın (C.C.) emirlerini yerine getirir. Rüyasında eşine bir tüfek verdiğini görenin bir kızı olur. Tüfeğe mermi sürdüğünü görmek, yolculuğa işarettir.
Kendisine mekanizması olmayan bir tüfek verildiğini gören, hamile kalır. Rüyada tüfeğinin kendi kendine patladığını gören çok yaşar. Kırılan tüfeğini tamir ettirdiğini görmek, kaybolan bir şeyinin bulunacağına işaret eder.
Bazılarına göre; bir tüfek ve tabanca görmek, düşmanla tabir olunur. Elinde bir tüfek ve tabanca gören, düşmanına üstün gelmeye hazırlanmıştır. Tüfeği veya tabancayı ateş ettiğini gören, düşmanı ile kavgaya başlar. Kendisine karşı tüfek veya tabanca atıldığını gören, düşman tarafından saldırıya uğrar. Tüfek veya tabanca mermisi yakıcı sözlerdir. Bunlardan birinin kendisine isabet ettiğini gören, düşman tarafından muzır ve kötü bir söze uğrar. Gelen mermiden yaralandığını gören, düşmanı tarafından zarar görür. Kendi attığı kurşunun karşısındakini vurduğunu gören, düşmanını zarara sokar.
Tüfek kurşunu, yerine ulaşacak olan doğru söz, bir rivayete göre gıybet (arkadan söylenecek sözler) ile tabir olunur. Rüyasında birinin kendine karşı kurşun attığını gören, o kişiye bir kimseyi gönderir. Attığı kurşun doğru gitmezse, gönderdiği adam da yerine ulaşmaz. Bir ava kurşun attığını gören, bir kimseye sebepsiz olarak darılır, sitem eder.
Kurşun atmak, elçi ve adam göndermeye işaret eder. Eğer attığı kurşun doğru hedefe ulaşırsa, gönderdiği kimse de yerine ulaşır ve yapmak istediği şeyi yerine getirir. Eğer attığı kurşun hedefine ulaşmazsa, elçide yerine gitmez ve maksat da hasıl olmaz.
Attığı kurşunun bir kasabanın veya bir köyün ortasına düştüğünün görenin o yerde emri ve sözü geçer. Eğer kurşun bir takım atların arasına düşerse o kimselere söz dinletir.
Bir kurşun atarak nişan aldığı yere isabet ettiren muradına erişir. Bir kurşun atıldığını ve hedefi vuramadığını gören yapmak istediği işte başarılı olamaz. Bir çok kurşun görmek, mal ile yorumlanır. Fişekliğini kurşunla doldurduğunu gören o yerde mal biriktirir.
Bir kadının kurşun dökmesi kocasına ait olarak yorumlanır. Bir savaşta tüfek attığını görmek, şeref ve şana işarettir.
TÜFEKÇİ
Silah yapan bir kişiyi görmek, halka ve hükümete hizmeti dokunan kudretli bir adamla yorumlanır. Bir rivayete göre, düşmanın hücumundan koruyan asker, subay ve komutan demektir.
TÜKÜRÜK
Rüyada tükürük görmek, kişinin kuvvetine işarettir. Tükürüğünün kuruduğunu gören kimse, akranının yaptığı işleri yapmak ister fakat bunu yapmaktan aciz kalır ve sözü az kabul görür.
Tükürük, kişinin malı ve kudretidir.
Bir duvar üzerine tükürdüğünü gören malını Allah yolunda sarfeder, yahut ticarette kullanır.
Yere tükürdüğünü gören kimse bir arazi veya akar satın alır.
Tükürük, söz, ilim yahut malda fazilettir.
Rüyada çok tükürük, hüzün, keder ve güçlüktür.
TÜNEL
Rüyada tünel gibi karanlık bir yerden geçmek, sonu belli olmayan bir maceraya atılacağınıza, tünelden çıkmak ise bütün sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza delalet eder.
Rüyasında birinin mezarını kazdığını görmek, o mezar sahibinin iyi bir insan olduğuna ve sevap işlediğine delildir. Nebilerden, sahabelerden veya dünyada iyi tanınmış kimselerden birinin mezarını rüyasında ziyaret eden, kederden, acı çekmekten ve sıkıntıdan kurtulur. Bir mezarklığı ziyaret ettiğini görmek, kanaat sahibi olmaya; mezarları temizlediğini ve onardığını görmek, dinine bağlı olduğuna; rızkının genişliğine; hasta ise iyileşeceğine; bu rüyayı gören kadın ise bir erkek çocuk doğuracağına; mezarlıkta pislik veya çöp gibi şeyler görmek, hayırsızlığa işaret eder.
İslam mezarlığında yağmur yağdığını görmek, o yer halkına rahmet ve bereket
Metin Kutusu: geleceğine, mezarlığın temiz ve bakımlı olduğunu görmek hayır ve berekete;
mezarlığın harap ve mezar taşlarının yıkık olduğunu görmek, bunun aksine
işarettir.
TÜTÜN
Rüyada sigara içtiğinizi veya tütün sardığınızı görmek, işlerinizin veya aile durumunuzun iyi gitmemesi yüzünden canınızın sıkıntılı olduğuna işarettir. Sigara yapmak hiddete, söndürmek ise rahatlığa delalet eder.
TÜY
Rüyada tüy görmek, bir kaç şekilde yorumlanır. Beyaz tüy sevinç ve feraha; kırmızı tüy dostluk ve arkadaşlığa; siyah ve öteki renkler hafif kırgınlığa, üzüntü ve kedere işarettir.

PAYLAŞ