Dikkat Edin Hıristiyandan dua istemeyin

   Facebook’ta bir çok tehlike var halihazırda. Vakit israfına yol açması, mahremiyetin delinmesi, ego tatmini, riya, gösteriş gibi kötü ahlaka sebebiyet vermesinin yanı sıra misyonerlerin de cirit attığı bir alan.
GAVUR DOKTORDAN DUA İSTİYORLAR
   Doktor Soares adında Hıristiyan olduğu mesajlarından açıkça şekilde anlaşılan bir adam var. Hakkındaki bölümde şöyle deniliyor:
“Doktor Soares 40 yıldan bu yana İman Gücü TV programıyla insanlara Tanrı sözünü paylaşırken mucizevi bir şekilde hastalar da şifa bulmaktadırlar.”
   Türkiye için sayfa açmış. Dua isteyenleri “dua listesine” ekleyerek dua ediyormuş.
   İşin bu kısmı biraz misyonerlikle de alakalı. Diğer kısmı ise bizim Müslümanların cehaletiyle alakalı.
   Şuursuz Müslümanlar bu adamın sayfasından “bize de dua et” diye yorum yazıyorlar.

   Yani bu kadar da şuursuzluk olur mu, bu kadar da iman zayıflığı olur mu? İnsan bir bakar dua istediğin kişi kim?
   Müslüman olsa hadi neyse diyeceğiz. Müslümanın Müslümana yaptığı dua kabuldür, salih insanların, yaşlı insanların, mazlumların, muhtaçların duaları makbuldür. Ama bir gavurdan da dua isteyecek kadar da şuursuz olur mu bir insan?
  Bunu bir kardeşimiz vasıtasıyla sizlere duyuruyoruz ki sizlerde çevrenizde yayarak şuurlanmaya vesile olun…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ