Tebareke (Mülk Suresi) okumanın fazileti

Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma diyor ki:
   Peygamberimiz (s.a.v.) in ashâbından biri, (gece yolculuğunda) kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine çadırını kurup yatmış. Meğer orası bir insanın kabri imiş ve o kişi Mülk Sûresini okuyormuş ve sonuna kadar okuyup tamamlamış.
   O kimse Peygamberimize (s.a.v.) geldi ve: Ya Resûlallah! Ben kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine çadırımı kurdum, baktım ki oradaki insan Mülk Sûresini okuyordu ve tamamladı. (Bunun üzerine) Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
  “O (Mülk Sûresi) Mânia’dır, Münciye’dir; onu kabir azabından korur”. (Tirmizî)

   Ölen kimse dünya hayatında iken hangi ibâdeti sürekli yapmış ve ondan ruhsal zevk almışsa, ölümünden sonra da ruhsal zevki katlanarak ona devam eder.
   Her meyvenin maddî açıdan farklı tadı, rengi, kokusu ve özelliği olduğu gibi kuşkusuz her sûrenin ve her âyetin de mânevî açıdan farklı tadı, rengi, kokusu ve özelliği vardır. İşte Mülk Sûresinin özelliği de, Mânia (mâni olucu, engelleyici) ve Münciye (kurtarıcı) olup, sahibini kabir azabından korumasıdır.

   Tirmizi’nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte, Peygamberimiz (s.a.v.) her gece yatmadan önce (yatsı namazından sonra), Mülk Sûresini okurdu.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
   Tebâreke sûresi, kabir azabına mâni (engel) olucudur. (Menâvî)

   Tebâreke Sûresini her gece yatsı namazından sonra okuyanlar, kabirlerinde rahatça yatar ve azap olmazlar. Çünkü Tebâreke Sûresi onları kabir azabından korur.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kur’an’da otuz âyet olan bir sûre vardır; o bir kişiye şefâat etti, sonuçta o kişi bağışlandı. O sûre: Tebârekellezî biyedihi’l-mülk’dür. (Ebû Dâvûd-İbni Mâce-Tirmizî)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kur’an’da sadece otuz âyet olan (yani kısa) bir sûre vardır ki, o
 mahşerde) sahibini cennete koyuncaya kadar mücadele edecek. İşte o, Tebâreke’dir. (Taberânî)
   Tebâreke Sûresi sahibini yani kendisini sürekli okuyanı sadece kabir azabından korumakla kalmayacak, Allah’ın (c.c.) izni ile mahşer yerine de gelecek ve sahibini zebânîlerin elinden kurtarıp cennete sokuncaya kadar mücadele edecek.

Ahmet Tomor Hocaefendi – İhvanlar.net

PAYLAŞ