Selimiye Camii'nin Sırları

804      Ecdadımız her yaptığı işte tek amaçları olan dünyaya galip kılmak istedikleri İslam’ın alametlerini mühür olarak vururlar, ince mesajlar verirlerdi. Şimdinin mimarları dava şuurundan uzak olduğu için ne yaptıkları eserlerde ne de içeriğinde bir mana bulunmuyor.
selimiye-cami
   Bakın o yüce insan Selimiye Camii’ni yaparken ne mesajlar vermiş.

  • Beş hat üzere olması, İslam’ın beş şartına
  • Minarelerin ikisinde üçer yolun, imanın altı esasına
  • Müezzin mahfilinin oniki ayağının, namazın oniki farzına,
  • Vaaz kürsülerinin dört oluşunun, dört hak mezhebe,
  • Külliyede mevcud toplam otuziki kapının, otuziki farza,
  • Dokuzyüz doksan dokuz pencerenin, Ka’be’ye hürmete (Ka’be’de bin pencere olduğu kabul edilirmiş)
  • Kubbenin genişliğinin, hıristiyan mimarisine (Ayasofya) galip gelmesine işaret ettiği kitaplarda geçen önemli ayrıntılardır.

    Yabancıların Selimiye hayranlığını da unutmamak gerekir.
   Bakın ne diyorlar:> TIKLAYIN
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ