Ehli beyt'ten Muhammed Bakır'ın Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman hassasiyeti

   Muhammed Bakır Şianın da kabul ettiği hatta masum kabul ettiği oniki imamdan biridir. O, Al-i beyt’ten olduğu halde Raşid Halifelerden olan Hazreti Ebubekir, hazreti Ömer, Hazreti Osman (Radıyallahu anhum) hakkında asla kötü bir söz sarfetmemiştir.
    Rivayet olunduğuna göre, ırak ahalisinden bazıları onun yanında bu raşid halifeleri kötülükle anmışlar, onlara dil uzatmışlar. Muhammed bakır buna fena halde öfkelenmiş ve onlara sitem ederek:
Siz, mal-mülk ve neleri varsa hepsini terkederek kendi yurtlarından çıkmak zorunda bırakılan muhacirlerden misiniz? diye sordu. onlar:
-Hayır! dediler
Muhacirlere kucağını açan, yer hazırlayan Ensar’dan mısınız?
-Hayır! dediler. bunun üzerine:
Bunlardan değilsiniz, onlardan değilsiniz! hiç olmazsa onlardan sonra gelip “Ya Rab, bizi ve iman etmede bizi geçen kardeşlerimiz affet”(Haşr, 10) diyenlerden de mi olamıyorsunuz? bari onların aleyhinde bulunmayın. bunu da mı yapamıyorsunuz? Yanımdan defolun! Beden uzak olun! Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz fakat İslam ehlinden değilsiniz” şeklinde sert bir ihtarda bulundu.
ŞİA’NIN SAHABE DÜŞMANLIĞI ÜMMETİ BÖLÜYOR
   Şia, kur’an-ı Kerimde geçen ayetleri iyi tahlil etmeli ve tarihine dönüp bakarak kaynaklarını tekrar tetkik etmeli. Allah’ın övdüğü, Resulüllah’ın yanından ayırmadığı bu sahabe-i kiram efendilerimize dil uzatmayı artık bırakmalıdır. Yoksa, Ümmetin Vahdetini konuştuğumuz her platformda bunlar gündeme gelecek, Şia bu vahdeti parçalayan, ayrıştırıcı bir rol üstlenmiş olacak neticede bu ayrılıktan küffarın eli kuvvetlenecek ve Müslümanlar için yakılan fitne kazanı söndürülemeyecektir.
   Bırakın artık takiyyeyi dosdoğru Müslüman olun, Peygamberimizin sevdiğini siz de sevin. Allah’ın övdüğünü siz yermeyin.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ