Mustafa İslamoğlu’nun yahudi sevgisi

İSLAM TEFSİR EKOLLERİ ve M.İslamoğlu
YAZAR:
Ignaz Goldziher
ÇEVİREN:
Mustafa İslamoğlu
ESERİN ÖZGÜN ADI:
De Rıchtungen Der Islamıchen Koranauslegung

Ignaz Goldziher KİMDİR ?
   “Müsteşriklerin (Oryantalistlerin) Şeyhi” ünvanlı Ignaz Goldziher (1850-1921) de, Müslümanların gözünde sünnetin itibarını sarsmağa çalışan Batılı araştırmacılardandır.

I. Goldziher aslında Macar kökenli bir Yahudi’dir.

İslam Ansiklopedisi yazarlarındandır.
Sâmi dilleri üzerine çalışmıştır.

   Tevrat, Talmud dersleri ve Yahudilik şuuru aldığı hocası Treudenberg’in gözetiminde 1833’de, “Yahudiliğin Kur’an Üzerindeki Etkisi” konulu doktora tezini hazırlamıştır.

    Mısır’a gitmiş, El-Ezher Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Muhammed Abduh’tan dersler almıştır.

“Tefsir Ekolleri” ve “İslam’da Akide ve Şeriat” isimli eserleri meşhurdur.

Tezini “Kur’an-ı Kerim’in vahiy mahsulü olmadığı” fikri üzerine bina etmiştir.

Kur’an’a hermenötik metodlar uygulamış, İncil ve Tevrat’ın da hak kitaplar olduğunu ispata çalışmıştır.

Ignaz Goldziher :Tezini “Kur’an-ı Kerim’in vahiy mahsulü olmadığı” fikri üzerine bina etmiştir. Kur’an’a hermenötik metodlar uygulamış, İncil ve Tevrat’ın da hak kitaplar olduğunu ispata çalışmıştır.” diyor..

İslamoğlu ise Goldziher hakkında ,
“..Ben Goldziher’in eserinin hiçbir yerinde ne Kur’an’a, ne İslamı değerlere karşı, en ufak bir hakarete rastlamadım…” diyor ..

İslamoğlu Ignaz Goldziher kitabını Türkçe’ye çevirdikten sonra, “Human Rights Watch Helmann-Hammet” ödülü aldı.
Human Rights Watch Helmann-Hammet Yahudilerin kurduğu bir örgüttür.

(Yazı alıntıdır)

PAYLAŞ