Farzdan sonra sünnet kılarken ileri veya geri çıkmak, saf değiştirmek

   Kişi farz kıldığı yerde sünnet kılmaz. Yer değiştirmek sünnettir. Resulüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her biriniz (farz) namazı kıldığı zaman, sünneti (nafilesi) için biraz ileri veya girmekten aciz midir?” (Ahmed b. Hanbel, Müsner, II/425; İbn Mace, ikametu’s-salat 203 ayrıca bk. Ebu Davud, Beyhaki)

   Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, içeri giren kişi farzın kılındığını anlar. İkincisi ise şahitlerini çoğaltmaktır. Namaz kılanın kıldığı yer, muhakkak kıyamet günü ona şahitlik yapacaktır.

PAYLAŞ