Kategori: DELİLLERİ İLE FIKIH

Namazı kıldırmak için imamlığa en layık kimdir?

  İmamlık vazifesi o kadar ayaklar altına alındı ki, İşkur ile imam atar hale gelindi. Halbuki cemaatle namaz kılınacak ise imamlığı fıkıh bilgisi ileride olan takva bir kişi yapmalıdır.    İşte bu konudaki Hanefi fıkhının görüşü: (Mebsut/İmam Serahsi)    İbn-i Mes’ud (Radıyallahu anh)ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Şöyle buyurmuştur: “Bir kavme içindekiler […]

Namazda Esnemek Vesvese ve Gaflet

   Namazda esneyen kişi ağzını kapatmalı mı yoksa kapatmamalı mı? Kapatsa bir mahzuru var mıdır?    Namazda esneyenin ağzını kapatması icap eder. Çünkü Resulüllah efendimiz buyurmuştur ki: “Biriniz namazda esnerse ağzını kapatsın. Çünkü şeytan ağzına girer” (Ahmed b. Hanbel, Müsned III/31, ayrıca bkz. Darimi, Müslim, Ebu Davud)    Esnemeyi sağ elinin içi ile ağzını kapatarak […]

İmamın namazdan sonra Cemaate dönmesi

İmam namazı kıldırdıktan sonra (nafile yoksa hemen) cemaate döner Bir hadis-i şerifte: “İmamın namazı bitirdikten sonra yerinde kıbleye dönerek oturması bid’attır.” (İbn Ebu şeybe, Musannef, 1/268) buyrulmuştur.    Resulüllah (Sallallahu aelyhi ve sellem) sabah namazını kıldırır yüzünü ashabına dönerdi ve “İçinizde Mekke’nin fethini müjdeleyen bir rüya gören var mı?” buyururdu. Muvatta, Rüya 1714; Buhari, Tabir […]

Farzdan sonra sünnet kılarken ileri veya geri çıkmak, saf değiştirmek

   Kişi farz kıldığı yerde sünnet kılmaz. Yer değiştirmek sünnettir. Resulüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her biriniz (farz) namazı kıldığı zaman, sünneti (nafilesi) için biraz ileri veya girmekten aciz midir?” (Ahmed b. Hanbel, Müsner, II/425; İbn Mace, ikametu’s-salat 203 ayrıca bk. Ebu Davud, Beyhaki)    Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, içeri giren […]

Namaza başlarken elleri kaldırmak

   Bir kimse namaza başlamak istediği zaman tekbir alır ve ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırır.    Tekbir alırken ellerin kaldırılması sünnettir. Peygamberimiz, bedeviye namazı öğretirken elleri kaldırmayı (farzlarından) saymamıştır.    Delili şu rivayettir:    “O parmaklarını açarak tekbir aldı” (Tirmizi, Salat 63; ibn Huzeyme, Sahih, 1/233; ibn Hibban, Sahih, V/&&; Hakim, Müstedrek, 1/359; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, […]

Kurân'a abdestsiz dokunulmaz – Ayet hadis delilleri ile

   İnsanların cahil bırakılmasıyla birlikte türetilen hocalar sayesinde Müslümanlar daha Kuran’a abdestli dokunulupp dokunulmayacağını bilmez hale geldiler. Kendi uydurduğu mezhebi empoze etmeye çalışan sapıklar da halkın bu cehaletinden istifade ederek “çok derin bir ilim sahibiymiş” gibi kasıla kasıla inkar edebiliyorlar. Bunlardan birisi de “Mushafa yani Kur’ana abdestli dokunmak” meselesidir. KUR’AN-I KERİMDE YOK(!)    Kuran-ı Kerim’de […]

DELİLLERİ İLE NAMAZ VAKİTLERİ

Sünnet-i Nebeviye, vakitlerin başlamasını ve sonunu ince bir şekilde tayin etmiştir. (Vakit: Şer’an, ibadetler için belirlenmiş olan zaman dilimidir)    Cabir b. Abdullah’tan rivayet edildiğine göre, Cebrail (Aleyhisselam) hazreti Peygamber (Aleyhisselam) a gelerek: “Kalk namaz kıl” demiştir. Hazreti peygamber (Aleyhisselam) da güneş zevalde iken öğle namazını kılmıştır. Sonra yatsı vaktinde gelip: “Kalk namaz kıl” demiş […]

DELİLLERİ İLE ABDESTİN SÜNNETLERİ

    Hanefiler sünnet ile mendubun arasını ayırarak dediler ki: “Sünnet, müekket olandır, dinde zorlama olmadan devamlı tutulan yoldur. Yani peyamber’in devam ettiği ve bazen de özürsüz olarak terk ettiği şeydir. Hükmü: Yapıldığında sevap, terk edildiğinde ceza olmasıdır. Mendup ya da müstehap ise Peygamber (Aleyhisselam)ın devam etmediği şeydir. Burada abdestin adabı olarak geçer. Hükmü: Yapıldığında sevap […]

DELİLLERİ İLE ABDESTİN FARZLARI

1-Yüzün yıkanması    Delili Allah’u Teala’nın “yüzünüzü yıkayın”(Maide 6) kavlidir. Yüzün dışının ve bütünün bir defa yıkanması farzdır. (Müslim haricinde hadis ravileri İbn-i Abbas Radıyallahu Anh’ten şunu rivayet ettiler: “Resulüllah Aleyhisselam bir defa abdest aldı”) bu farzda icma vardır.    Yıkama suyun damlayacak şekilde organa akıtılmasıdır. En azıda esah olan görüşe göre iki damladır. Damlama […]

HAYIZLI VE LOHUSA KADINA HARAM OLAN ŞEYLER

   Delilleri ile açıklayacağımız Hayız ve lohusalık sebebiyle haram olan şeyler şöylecedir: Bütün namazlar, Tilavet secdesi, Oruç tutmak, Mushafa dokunmak, Kur’an okumak Tavaf, Mescide girmek, İtikaf, Cinsel ilişki Talak    Bir takım kişiler, hayızlı kadına haram olan bazı şeylerin Hazreti Aişe’nin kendi görüşü olduğunu, müctehidlerin de bunu delil olarak aldığını söylüyorlar. Bu kişiler hazreti Aişe’ye […]