İngiltere ve Mossad sahte tarikat şeyhleri ortaya çıkartacak

   Tarihi sürece şöyle bir baktığımız zaman Tasavvuf/tarikat müessesini yıkmaya çalışanların başında İniglizlerin geldiğini görürüz. Vehhabiliği kurarak Arapları İslam coğrafyasından kopartırken İslam coğrafyasının mayası tarikatları da yok etmeyi hedeflemiştir. Bunun için de “tevhid” aldatmacasıyla yeni akideler uydurmuş ve tekfir silahını kullanmışlardır.
   Günümüze gelecek olursak 15 Temmuz darbe girişiminde başarıya ulaşamayan aynı dış mihraklar yenilgiden de bir kazanım elde etmek adına “Fetö” bahanesiyle Tarikat ve cemaatlerin hepsini zan altında bırakarak halk nezdinde tepki oluşturmaya çalışmış, bu müesseselerin kapatılmasını hedeflemiştir.
“Fetö” ile yaşanan psikolojik buhranı da fırsat bilen dış mihraklar bu defa belirli bir kitleyi etki altına alarak daha sonrası için hazırlık aşamasını oluşturmuşlardır.

SAHTE TARİKAT VE CEMAATLER FİNANSE EDİLİYOR
   Şimdi sizlere aldığımız bazı maddi/manevi istihbaratı paylaşmak istiyoruz.
Aldığımız istihbarata göre İngiltere/Mossad gibi yapılar Türkiye’de köksüz, temelsiz, ilimsiz bazı tarikat ve cemaatleri kurdular ve finanse ediyorlar.

   Bakın bu konuda çok uyanık olmamız gerekiyor.

   Neden mi?

TARİKATLARI TARİKATLARLA YOK ETME PLANI
   Kökleri Resulüllah’a dayanan, zikir, ilim ve irfanla yoğrulan, Resulüllah’ın sünnetini yaşayıp yaşatma gayesi güden hak tarikatlar ve Ehli Sünnet yolunda ilerleyen cemaatleri kendi kurdukları ve finanse ettikleri cemaat/tarikatlarla yok edecekler.
Kurdukları veya finanse ettikleri uyduruk yapılarda bazı özellikle ön plana çıkacak.

   Birisi kalkacak Hazreti Ali (radıyallahu anh)a laf edecek veya Hazreti Ali (radıyallahu anh)ı müdafaa etmek adına Hazreti Muaviye (Radıyallahu anh)a sövecek ve ileri geri konuşacak. (Ehli Sünnet hiçbir alimin ve mürşidin takınmadığı tavır takınacak)

   Birisi kalkacak İslam’ın bir hükmünü kabul etmeyecek, bir diğeri yeni bir hüküm ortaya koyacak.

   Sarık, cübbe sakal gibi zahiri sünnetlere laf eden sözde şeyhler çıkacak.

   Birisi kalkacak şefaati inkar edecek, bir diğeri “elimi öpen cennetlik” diyecek.

   Daha sonra kalkıp siyaset yapmaya kalkacak, siyasi liderlerin aleyhine atıp tutacak.

   Böylelikle hem dini yönden hem siyasi yönden halkın tepkisini tarikatlar üzerine çekecek.

   Kimisi de şatafat debdebe içindeymiş gibi iğrenç pozlar verecek.

   Halkta öyle bir psikoloji oluşacak ki, “tarikatlar kapansın artık” boyutune gelecek.    

   Plan bu şekilde…

   Ve en önemlisi siz en başta bu konuda uyardığınız zaman sizi “fitnecilikle, ümmeti bölmekle” suçlayacaklar, kendilerini ümmetin birliği için çalışan, insnalara zikrettiren tipler olarak lanse edecekler.

ŞAŞMAZ TERAZİ İLE TARTIN
   Bu oyunu bozmak için elimizde şaşmaz bir terazi bulunuyor. Bu terziyi alırız ve “şeyh” diye ortaya çıkan adamı tartarız.
Şayet;
– Ben şeyhim, mürşidim diyerek kendisine tabiyete çağırıyorsa,
– Ledün ilmi alıyorum, konuşurken kitaba bile bakmıyorum,
– Ben konuşmuyorum, Allah tarafından konuşturuluyorum,
– “Elimi öpen cennetliktir” diyorsa
“Ehli Sünnet” ifadesinden rahatsız olup “Anadolu İslamı” gibi yeni ve alakasız terimler ortaya atıyorsa
– Sahabelerin hangisi olursa olsun aleyhine konuşup, buğz ediyorsa
– İslam’da olmayan şekillerde zikir yaptırıyorsa
– Konuştuğu zaman Ehli Sünnet dairesi içinde, ayet ile hadis ile değil de kendi kafasına göre, ilimden uzak, rüya ve manevi lezzetlerden konuşuyorsa
– Yine konuştuğu zaman şeriat konuşmuyorda laf ebeliği yapıyorsa
– Şeriatı zahiren de yaşamıyorsa, tavizler veriyorsa
– Sistemi (laiklik ve kemalizmi) benimsiyorsa
– Nefsani konuşuyorsa, kendisini övüyorsa
– Kökü temeli Resulüllah’a ulaşan hak tarikatlara saldırıyorsa…

   Bu özelliklerden biri veya birkaçı bile varsa dikkat!

   Bu adamdan uzak durun ve uyanık olun bu adam PROJE ADAMIdır. Kökü Mossad’a dayanıyordur, zikrini İngiltere’den alıyordur.

   Ve dikkat edin bunlar bir anda yapılanıyor TV kanalı bile kurabiliyorlar. Bu para nereden akıyor sorgulamak gerekiyor.

MÜRŞİD NEDEN ÖNEMLİ?
    Herkes mürşide bağlanacak diye bir şart yok ancak şayet bağlanıyorsanız son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Mürşid, müridin manevi olarak Allah’a yakınlaşmasına, manevi mertebeleri aşmasına vesile olan kişidir.

   Böyle bir yetkiye sahip olması için de kendisinin başka bir mürşid ile manevi yürüyüşünü tamamlaması icap eder. Zaten öyle öyle silsile sahabelere ve neticede Resulüllah’a dayanır. Nefis denilen varlıktan sıyrılması, nefsinin teslim olması gerekir. (Çünkü rabıta yapılan kişi nefsini yenmiş değilse onda zulumat var demektir, bu da rabıta yapana ancak zarar verir, fayda sağlamaz)

   Sonradan çıkıp “ben üveysiyim” yok “ben seyyidim” yok “ben ledün ilmi alıyorum” gibi bu yolun hakikatlerine uzak şeylerle kendisine mürid toplayanlar Şeytan’a mürid toplamaktadırlar. (zaten kendisini zerre kadar övüp kendisine çağıran adam havada uçsa peşinden gitme kardeşim, helak olursun)

   Bunların nereye savrulacağı, kimin oyuncağı haline geleceği (veya olduğu) belli değildir. Ve yukarıda beyan ettiğimiz üzere bir proje de olabilirler.

   Dolayısıyla uyanık olalım.

   Bu yazıyı biz kayda geçiyoruz. İleride hatırlar ve hatırlatırsınız…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ